Täna on: reede, 20.05.2022, kell on 21:10
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Reeglid
   


Käesolevate reeglite objektiks on Score keskkonna World- Wide Web serveri (http://www.score.ee/) kaudu kättesaadavate andmete kasutamistingimused. Keskkonna kasutaja loetakse nõustunuks käesolevate reeglite tingimustega.
Score-l on õigus igal ajal muuta ühepoolselt reeglite tingimusi, mis on seatud keskkonna sisule, tehnilisele lahendusele ja kättesaadavusele; Keskkonna kasutamiseks vajalikele seadmetele ja tarkvarale.
Reeglid jõustuvad kuupäevast, millal külastaja esmakordselt registreerib ennast Score keskkonna kasutajaks.
Kasutaja kohustub kasutama Scoret eesmärkidel ja viisil, mis on kooskõlas seadustega ja heade tavadega.

1. Reeglite rikkumise eest vastutab kasutaja täiel määral.

2. Keelatud on kasutada võõraid isikuandmeid.

3. Keelatud on kasutada võõraid (mitte konto omanikule kuuluvaid) pilte.

4. Iga kasutaja võib omada ainult üht kontot.

5. Saidil on keelatud massiliselt ühtse sisuga teavete edastamine (ahelkirjad).

6. Tehnilise vea avastamisel tuleb sellest teatada.

7. Kõiksuguste programmide ja skriptide kasutamine on keelatud.

8. Pilt peab olema JPG (jpeg), gif või png formaadis.

9. Inimene ning tema nägu peavad olema pildil äratuntavad (nähtaval).

10. Pilt, millel on isikuid rohkem kui üks, tuleb ennast esile tuua pildi lühikirjelduses.

11. Pilt ei tohi sisaldada otseselt mõne toote või firma reklaami.

12. Pilt peab olema vertikaalses asendis.

13. Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageeriva teose (pildi) levitamine ja demonstreerimine on keelatud.
-- Pornograafia: selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tahaplaanile jättes seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob.
-- Vägivalla või julmuse propageerimine: enesekaitseliselt õigustatud piire ületava vägivalla või julmuse kujutamine heakskiitval viisil, eesmärgiga levitada inimeste hulgas vägivaldset või julma käitumist.

14. Alla 18 aastaste kontodel ei tohi olla alkoholi- ega tubakatooteid propageerivaid pilte.

15. Keskkonda registreerunud kasutaja peab olema üldreeglina inimene, kes on vähemalt 7 aastat vana. Sellest east algab osaline vastutus ning lapseealised tohivad teha toiminguid vanemate või eestkostjate nõusolekul.

16. Pildi lisamist/keelamist otsustavad moderaatorid.

17. Score ei vastuta SMS teenuste töökorra eest.

18. Etteplaneeritud saidi maasolekut teatame kasutajatele.

19. Reeglid ei kuulu vaidlustamisele, kui sa reegleid ei aksepteeri, palun lahku saidilt.