Tļæ½na on: pühapäev, 19.05.2024, kell on 08:49
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ENTJ: EKSTRAVERTNE-INTUITIIVNE-MõTLEJA-OTSUSTAJA

LIE – Loogilis-intuitiivne ekstravert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ENTJ tüübil on loomupärased eeldused tööks juhtivatel ametikohtadel, organisatsiooni ülesehitamisel ning selle käivitamisel. Meeldib ette mõelda, koostada plaane, organiseerida konkreetse projekti teostamist, jõuda eesmärgile plaanipärase ning süsteemse pingutamise tulemusel. Ei salli korralagedust ja väheefektiivset tegutsemist. On visa, kui olukord seda nõuab. ENTJ tüüp arvab, et käitumine peab olema loogiliselt põhjendatud ning lähtub sellest põhimõttest ka oma tegevuses. Iga muutus elus tähendab muutust ka tõekspidamistes. Intuitsioonist on tingitud tema intellektuaalne uudishimu, huvi uute ideede vastu, teoreetiline mõtlemine. Oma entusiasmi ja elurõõmu pärast võib ENTJ tüüp tunduda pealetükkivana lähedastes suhetes. Ta hindab iga kokkusaamise rõõmu, eriti suheldes partneriga, kes on valmis esitama väljakutset tema ideedele. Sarnased südamlikud seisukohtade vahetused - see on tee siira kiindumuse ja suhete süvenemise suunas. ENTJ tüüpi inimene on harva rahul tööga, mis ei nõua võimaluste taju, intuitsiooni. Probleemid ergutavad teda tegutsema. Seetõttu ta ongi sageli juhtival ametikohal, ellu viimas uusi lahendusi, teostamas midagi uut. Nähes asju terviklikult, ei omista ENTJ tüüp sageli detailide tähtsust. Seepärast vajab ta enda kõrvale reaalsustajuga inimesi, kes on kahe jalaga maa peal ning suudavad tähelepanu ka detailidele pöörata. Oma juhiomadusi realiseerib väga erinevatel aladel, näiteks sõjanduses, äris ja majanduses, haridus- või riigivalitsemissüsteemis.

ESMANE MULJE
ENTJ tüüp on tugev, vastutustundeline ja uhke selle üle, et maailm teab sellest. Ta võib tunduda mõneti julmavõitu ja vahest ka kannatamatu, kui miski tundub tema jaoks igavana. Talle meeldivad sõnalised kokkupõrked ja ta on võimeline kiiresti viima kõneluse üle vaidluseks kuni võiduka lõpuni.

SUHTLEMINE
ENTJ tüüp on sageli oma kõnedes üsna täpne ja selge, arukas ja valitseb sõnu. Talle meeldib kõiki ja igat ühte kaasa tõmmata teravmeelsetesse nöökimistesse ja hindab inimestes võimet lülituda sellesse mängu. Sageli paneb ENTJ tüüpi inimest imestama, et tema innustatust mingi seisukoha üle võetakse kui raevu või püüdu vaielda. Ta nagu ütleks, "Kui sul on siin liiga palav, hoidu kõnelusest eemale".

MIS ON ARMASTUS
Armastus suurendab minu võimu, mõjuvõimu ja saavutusi.

SEKS JA LÄHEDUS
Nagu ka kõik ülejäänud, see on põhjus juhtida ja õppida. Andke sellele tüübile võimalus muuta kõige intiimsemaid hetki koosõppimise põhjuseks tänu loomingulisele juhtimisele.

FINANTSID
Sageli ENTJ tüüp käsitleb üsna hästi raha. Tihti ta lihtsalt geniaalselt manipuleerib finantsidega, kui on vajalik saavutada teatud eesmärki. Kõik raharingluse faasid - see on vaid veel üks viis mõõta elu ja ENTJ tüübi elu. Edu rahalistes asjades tema jaoks on piisavaks tõendiks kompetentsusest.

KONFLIKT
Konfliktid võivad olla ENTJ tüübi jaoks dünaamilised ja loomingulised. Täpsemalt, see, mis paljud nimetavad konfliktiks, ENTJ tüübi seisukohalt - lihtsalt "palav vaidlus", millest, võimalik, et mõlemad pooled võivad välja tuua hulga tõsiseid loomingulisi õppetunde.

KOHUSTUSED
Kuigi ENTJ tüüp võib püüda neid üle vaadata, oskuslikult manipuleerides sõnavaraga, tervikuna ta tajub kohustusi kui täiesti objektiivset fakti, millesse tuleb suhtuda täie tõsidusega. ENTJ tüüp on võimeline võtma enda peale isikliku vastutuse lubaduste täitmise eest.

VANEMLIKKUS
See on põhjus koos õppida ja töötada. ENTJ tüüp esitab lastele väljakutseid iga päev ja seega loominguline kasv ja areng on lõpmatud. ENTJ tüüpi vanema and oma lastele peitub selles, et lastest saavad sõltumatud vanemad, sest neile esitati alatasa väljakutseid.

LEPINGUD
ENTJ tüüpi pigem erutab lepingu vorm, kui sisu. Millest selles räägitakse? Mida see tähendab? Kuidas seda täita? Millised verstapostid on olemas, et mõõta edusamme? Millised sammud saavad olema ettevõetud peale lepingu täitmist? Sellised on mõned lõpmatust küsimuste seeriast, mida esitab ENTJ tüüp täpsustades, vaidlustades ja, lõpuks, täites lepingut.

SUHETE LÕPETAMINE
On ilmne, et suhted jõudsid lõpule kui kõik võimalused õppida on ammendatud ja on aeg liikuda edasi. Kui see toimub, ENTJ tüüp võib tunduda südametuna, mittearmastatuna ja mittehuvitatuna, kuna tal on kalduvus objektiivsusele suhete lõpetamise arutelus.

STRESS
ENTJ tüüp kihutab mõõda elu edestades iseennast ning aegajalt teeb kiireid otsuseid et kiiremini saavutada soovitut. Vahest on talle vaja meelde tuletada et tasuks peatuda ning ära kuulata teisi. Kangekaelne ja mitte eriti tundlik ENTJ tüüp sageli jääb ükskõikseks nii ümbritsevate kui ka iseenda tunnete suhtes. Olles haaratud sooviga saavutada edu ja väsimatult jälgides kuidas jooksvad toimingud kajastuvad lõppresultaadil, ENTJ tüüpi ei iseloomusta paindlikkus ja diplomaatilisus kui ta kohtab takistust oma teel. Ta ei omista erilist tähtsust ilmalikele kõnelustele ja muudele tavadele kui resultaat on käe ulatuses. Sageli ümbritsevaid solvab selline ühiskondlikke normide ja tavade eiramine. Kui ENTJ tüüp tajub, et situatsioon väljub kontrolli alt, temas kasvab vajadus viia alustatu võiduka lõpuni. Stressi arenguga teda haarab pealetükkiv seisund „ma pean, mulle on tarvis“. Püüd iga hinnaga kontrollida asjade olukorda väljendub hüperaktiivses käitumises. Ta püüab vältida seesmist abitust ning ebakindlust laskudes igapäevastesse pisiasjadesse: loob korda, teostab suuri ja väikesi arvestusi. Iga hinnaga vältides süüdistusi läbikukkumistes ta ei ilmutagi täiel määral oma kompetentsust ja võimeid. Paradoksaalne, kuid just nimelt kõrvale kaldumine pisiasjadele segab ENTJ tüübil täitma oma põhikohustusi ning takistab eesmärkide saavutamist.

KUTSESUUNDUMUS
ENTJ tüübil on intuitiivne taju (N) ja mõtlejatüübi (T) otsustusviis. Seega ENTJ tüübile on iseloomulik intuitiivne tajuviis koos loogilisele analüüsile toetuva otsustamisviisiga. Keskendudes võimalustele, teoreetilistele seostele ja abstraktsetele kujunditele käsitab ENTJ tüüpi inimene kõike objektiivselt. Tema maailm koosneb valdavalt teoreetilistest teadus-tehnilistest probleemidest. Seepärast peab ta olema loogiline, taiplik, nupukas. Tema võimed avalduvad kõige paremini muidugi aladel, mis huvitab. Olgu see teaduslik uurimistöö, matemaatika või mistahes muu valdkond, kus ta saab midagi uut välja mõelda. Siit on näha, et ENTJ tüüp sobib ilmselt intellektuaalse kutsesuundumusega koos kõigi selle juurde kuuluvate valdkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks uurimistöö mitmesugustel aladel, arvutiasjandus, juura, samuti inseneriteadused, mitmesuguste süsteemide väljatöötamine, projekteerimine, nõustamine. USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks advokaadid, mänedžerid, brookerid, administraatorid (arvutisüsteemid ja haridus), teadlased.

PÕHIVÄÄRTUS
Õnnestumine ja edu.

 

ENTJ TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 

ÄRI

– kõrgastme mänedžer
– kaadrimänedžer
– toodangu müügimänedžer
– marketingimänedžer
– administraator

RAHANDUS
– agent investeeringute küsimustes
– planeerimisfinantsist
– spetsialist majandusliku analüüsi alal
– spetsialist krediidivõimekuse hindamise alal
– börsimaakler

KONSULTEERIMINE
– spetsialist ärinõustamise alal
– spetsialist ärijuhtimise küsimuste alal
– haridusnõunik
– juhtimisala insener
– kaadripoliitika spetsialist

KITSAD ERIALAD
– jurist
– kohtunik
– psühholoog
– teadur (sotsioloog, sotsioloogia õppejõud)
– keemiainsener


ORGANISATSIOONIDES
ENTJ tüübile on omane orienteeritus tulevikule. Tema esmaseks reaktsiooniks on ühe või teise situatsiooni arengu võimaluste uurimine, muutmisviiside otsing. ENTJ tüübile on tähtis võimutunnetus kuid mitte inimeste vaid situatsioonide üle. Seetõttu on ta häälestatud tegelikkuse seaduste ja arenguprintsiipide tunnetamisele ning juhtimisele vastavalt nende seadustele. Juhina ENTJ tüüp on edukas planeerimises ja perspektiivide väljatöötamisel, probleemide analüüsimisel ja prognoosimisel, kergesti genereerib ideid ja sama kergesti loobub neist, kui näeb uusi, veelgi huvipakkuvamaid võimalusi. On tundlik inimeste ja organisatsiooni kui terviku vaimse potentsiaali suhtes. ENTJ tüübi nõrkuseks on tõsise huvi puudumine detailidesse, projektide lõpliku viimistlemise suhtes, mida ta ise eelistab edastada teistele inimestele, jäädes sageli rahulolematuks nende lõpliku teostuse suhtes. Keskendudes printsiipidele, kujutab ta suure raskusega endale ette seda, mida tunnevad teised inimesed ja kõrvalt vaadates tundub olema "kuiv", väheste emotsioonidega ja eluvõõras. See asjaolu pehmendub, kui ta huviobjektiks osutuvad inimkäitumise ja -suhete seaduspärasused. Talle ei meeldi kaotada kontrolli situatsioonide üle ja võib neile teravalt reageerida, ärritub rutiinset tööd tehes.

 

ENTJ TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– praktiline mõistus;
– ettevõtlikkus;
– optimism, uue adekvaatne taju.


ENTJ TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– kalduvus kulutada oma jõudu pisiasjadele;
– nõrk esteetiline maitse.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– loomupärasele võimele näha seda, mis on ebaloogiline ja vastuoluline,
   vajaksid täienduseks oskust tunnustada teiste ideid ja vaateid,
   oskust avaldada kiitust;
– õpi toime tulema pinge- ja stressisituatsioonidega, vältima
   enesepiitsutamist.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ENTJ TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Loobuge võistlemisest. Las üks teist mängib kuulaja rolli kuni teine kõneleb. Pidage meeles, et viimane sõna võib olla ka mitte viimane. Üritage vaidlustada teise seisukohti. Korrake, mida Te enne kuulsite. Korrake seda, mida Te kuulsite oma partnerilt enne kui ise midagi ütlete. Ärge üritage kõnelda üheaegselt. Üritage kuulda seda, millest räägitakse, formuleerimata vastust. Üritage lugeda viieni enne kui hakkate rääkima.

Kui Teie partner on INTROVERT
Vältige kordamisi ja paljusõnalisust. Öelge oma osa, siis peatuge ja võimaldage partneril vastata. Visandage mõned mõtted paberile ja näidake seda partnerile. Võimaldage partneril olla omaette. Üritage istuda vaikselt tema juuresolekul. Aegajalt edastage infot kirjalikult, mitte suuliselt. Leidke teisi eneseväljenduse viise.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Pidage meeles, enamik sellest mida Te välja ütlete, või ei ütle, saab olema tajutud sõnasõnalt. Hinnake konkreetsust ja põhjalikkust, mida Teie partner omistab Teie sõnadele. Pidage meeles, et Teie partner eelistab täpsust ja fakte, ilma nendeta ta pole võimeline formuleerima oma vastust. Arvestage, et teie konflikti lahendamiseks võib vaja minna konkreetseid fakte. Aidake partneril mõista tema esitatud üksikasjade mõtet ja tagajärge. Püüdke mitte võita vaidluses keskendumise arvel üldistel piltidel vaid arvestage ka üksikasju.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Tunnistage, et te mõlemad püüate vältida fakte või sätite neid oma eesmärkide tarbeks. Kui te pole nõus teineteise tajumisega, peatuge ja veenduge, et kõik on õige, enne kui konflikt areneb edasi mõistmatuse tõttu. Nii palju kui võimalik aidake teineteisel olevikku meeles pidada ning olla täpne ja määratletud. Püüdke võrrelda oma arvamusi sellest mis oli öeldud. Andke teineteisele võimalus peatuda, kuulata, haista, tunnetada või ära proovida. Ärge kartke ülekoormata oma aistinguid.
Konkretiseerige oma partneri sõnu: kes, mis, millal, kus ja miks.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge unustage, et igal ühel teist on tunded. Püüdke nendega arvestada suhtlemisel. Ärge püüdke muuta teie vestlust võistlemiseks. Kõrvaliste juuresolekul ärge unustage seda, kuidas nad võivad tajuda, mida kuulavad. Teadke, millal tuleb lõpetada analüüsimine ja võistlemine.
Tunnistage, et teil mõlemal on emotsioonid ja teie vaidlus võib viia solvamiseni. Midagi hirmsat kaotatud vaidluses pole. Elu läheb edasi.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Tehke komplimente ilma tagamõtteta, mis Teile see ka ei tähendaks, või kui Teile nii rohkem meeldib, saatke sedel. Pidage meeles, kui Teie partner tõstatab üles mingi küsimuse, vajab ta tõenäoliselt Teie toetust, aga mitte analüüsi. Pidage meeles, et palju Teie öeldust võib olla tajutud kui isiklik solvamine, isegi siis kui Te seda ei soovinud. Üritage aegajalt vabandada ja pole midagi hirmsat selles, et Te ütlete "vabandust", kui Teil tekib selleks soov. Püüdke ilmutada oma inimlikke omadusi konflikti käigus.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Konflikte planeerida on võimatu, kuid nende lahendamine – võimalik. Määrake probleemide ring ja siis määrake aeg nende vaatlemiseks.
Kui küsimus pole veel lahendatud, ärge väitke vastupidist vaid selle nimel, et muuta situatsiooni enam kindlaksmääratuks. Aegajalt andke järele, isegi teades, et Teil on õigus. Üritage arutleda küsimust selle asemel, et kohe anda sellele vastus või soovitada midagi. Pidage meeles, et Te pole võimeline kõike kontrollima.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Võimaldage partneril uurida probleemi lahenduse erinevaid variante.
Püüdke lahendada konflikt positiivselt, aga mitte selle nimel, et võita vaidlus. Aidake partnerit keskenduda millelegi ühele. Vältige partneri nurka surumist. Kujundlikult öeldes, andke talle liikumisvabadus. Aidake omal partneril mõista mida Te ei soovi, andes endale aru sellest, et ülejäänuga võiksite leppida. Hinnake oma partneri võimet leida alternatiive. Ärge kartke neid vaadelda.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ENTJ tüüpi naine paistab silma teiste seast?

ENTJ tüüpi naise välisilme võib olla sama erinev, kuivõrd erinevad on kutsealad, mida valdavad seda tüüpi naisesindajad. Riietus on range, eelistades pruune ning tumesiniseid värvinguid. Oma garderoobi täiendamisel ei keeldu ta sõprade ja tuttavate nõuannetest. Kuigi tal jääb puudu loomupärasest maitsetunnetusest, üritab kindlusemõttes soetada kalleid asju. Aegajalt näeb välja isegi liiga silmtorkavalt, kuna enda “ kui kõige armsama” jaoks pole millestki kahju. Tunda ära ENTJ tüüpi naist võib “lõdva kontsentreerituse” alusel, mis meenutab hiirt valvavat kassi.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

ENTJ tüüpi naine ei suuda alati õigesti hinnata, kuivõrd on mehed temasse armunud. Seepärast eelistab ta ametlikke tutvumisvorme: tööalal, läbi sõprade ning isegi kosjakuulutuste kaudu. Neil juhtudel näeb ta välja kontaktsena ning viisakana, võites raskusteta tulevase partneri poolehoidu. “Metsikke” tutvumisviisidega pole tal asjad nii ladusad: ENTJ naise tüüp on loomult üksildane ning talle on raske ületada barjääri, mis eraldab “lihtsalt tutvust” tegelikkust lähedusest. Pole imekspandav, et iseseisvalt “omandatud” austajad osutuvad ENTj tüüpi naisel uhkustamise objektideks, - nii nagu ka iseseisvalt sooritatud hinnalised ostud.
ENTJ naise tüübi partnerivaliku kindlaks tunnuseks on mittepealetükkiv pakkumine minna koos teatrisse või abipalve mööbli ümbertõstmisel (kuigi muretseta pileteid ning lükata mööblit tuleb ikkagi partneril). Kohtumispaika tavaliselt valib ta samuti ise sellise arvestusega, ei saaks samas piirkonnas toimetada veel teisigi asju. Mis puutub ajast kinnipidamisest, siis ENTJ tüüpi naine on punktuaalne ja täpne.. Kui temaga kohtumisaega määrata, siis ta tuleb minutipealt (mis on naiste puhul haruldane omadus). Esimesel kohtumisel võib esitada küsimusi, nagu: “Millega sa tegeled?”, “Kui palju teenid?”, “Millised on perspektiivid?”. Kui vastus teda ei rahulda, siis võib suhe sellega ka lõppeda. ENTJ naise tüüp on suurepärane kaaslane matkadel ning reisimistel. Ta iial ei hiline, ei jäta midagi kahe silma vahele ning püüab ette näha isegi pisiasju.

Tööl käitumine.

ENTJ tüüpi naine oskab, ning mis on peamine, armastab tööd teha. Tööl temast peetakse lugu asjalikku haare ning läbilöögivõime tõttu, mida ta edukalt täiustab, viies seda “terve avantürismi” tasemele. Seetõttu talle andestatakse erinevaid “armsaid harjumusi”, näiteks, kerget solvuvust, delikaatsuse puudumist ning pisiasjalikku kontrolli alluvate üle. Klientidega ning asjalikke partneritega, vastupidi, käitub vaoshoitult ning diplomaatiliselt. Kergesti omandab mistahes praktilise tegevuse: töö arvutiga, joonised ja skeemid, autojuhtimine, raamatupidamine, planeerimine ja palju muud.
Tervikuna, ENTJ tüüpi naist ei saa nimetada “businesswoman”-iks. Ta on pigem praktiline, kui ettevõtlik. Soov teenida raha pole tema jaoks eesmärk omaette, vaid pigem sport. Mastaapsed projektid pole tema ala. Muidugi, ta on võimeline planeerima ka “strateegilist” operatsiooni, kuid tema majanduslikel ettevõtmisel jääb veidi puudu professionaalsusest. Äri on tema jaoks samuti mitte niivõrd võitlus, kuivõrd hasartne mäng. Sealjuures, suudab ta kasumit lõigata isegi näiliselt kaotatud situatsioonist.

Käitumine abielunaisena.

ENTJ tüüpi naisel elu kulgeb veel nooruses koostatud perspektiivse plaani kohaselt: abielu, karjäär, laste sünnitamine… Nii isiklikes suhetes, kui ka äris, ENTJ tüübi naine eelistab “varblast peos”, ning seda ta enam käest ära ei lase. Tema tunnetes on rohkem kainet arvestust, kui tundeküllust. Seepärast ta on võimeline osutuma abielunaiseks mehele, keda küll ei armasta, kuid “väga austab”. Sel põhjusel tema kõrval sageli osutub mees, kes on temast madalam sotsiaalse staatuse poolest ning kaugeltki mitte iludus, - nii on kindlam ja rahulikum.
Algul, ENTJ tüüpi naine meeldivalt üllatab oma elukaaslast asjalikkusega, ning sellega, et ei tüüta kõikvõimalikku "naiselikku loraga". Kuid pikaajalised suhted paratamatult toovad esile ka tema puudusi: üldise eruditsiooni keskmine tase (mistahes teadmisi, mis ei too praktilist kasu, peab ta mõttetuteks), liigne arvestamine ning sagedased elutülpimushood. Väga hindab stabiilsust peresuhetes, kuid tugevalt hindab üle raha osatähtsust selle kindlustamises ning laste kasvatamises. ENTJ tüüpi naine püüdleb pereelu traditsioonilise kodukorra poole: ei jää tööle kauaks istuma, koduseid kohustusi täidab tingimusteta (kuigi entusiasmita), aga kui “teeb kõrvalhüppeid”, siis hoolikalt seda ka varjab, kuna pereelu ei tohi selletõttu kannatada. Ka armukesed on vajalikud talle peamiselt aistingute uudsuse tõttu ning enesekindluse säilitamiseks.
Hoolsalt suhtub omaenda tervisesse, regulaarselt ravib end nii reaalsete, kui ka kujuteldavate haiguste puhul. Iseloomulik suhtumine religioonidesse: uskuda või mitte, - see on küll küsitav, kuid küünalt paneb ikkagi salamisi põlema, - igaks juhuks…

Voodielu.

Seksist, sealhulgas mittestandardsest, ENTJ tüüpi naine arutleb kergusega, aga kui asi jõuab praktikani, siis eelistab traditsioonilist, tema väidete kohaselt “tervet” seksi. Loodab partneri hoolitsusele ning tajub seda kui kohustust. Voodis on ettearvatav ning mitte eriti leidlik, siin ei tuleks talt oodata erilisi avastusi. Ta kulutab väga arvestuslikult mitte ainult raha, vaid ka tundeid. (ENTJ tüübi naise püüd siduda seksuaalsuhted materiaalse valdkonnaga viivad keda tahes endast välja). See sama tüüp, kellel seksuaalsus pole eriti kõrge, siiski kindlustab turgu piisava “kommertsseksi töötajate” hulgaga. Tema on sotsiooni ümberlülituskiiruse “meister” kõnelustes erootikast ilmalikke teemadeni ning tagasi. Vaheaegadel on valmis arutama sekspartneriga vastastikke koostööküsimusi erinevatel aladel. Enne seksi seda tüüpi naisega, tuleks ikkagi välja lülitada tema mobiiltelefon, vastasel juhul on risk avastada, et ENTJ tüüpi naine polegi kavatsenud “unustama kõigest”, vaatamata tema varasematele kirglikele kinnitustele vastupidises.

Lahkuminek minimaalsete kaotustega.

ENTJ tüübi naine talub lahkuminekut kergesti neil juhtudel, kui jätab ise partneri maha. Selle eest, selline algatus partneri poolt on võimeline purustama kogu tema maailma. ENTJ tüüpi naine pole kuidagi suuteline mõistma, mis ometi juhtus? Ta on ju kõik teinud nagu õigesti! Mehel on kaks teed lahutuda liigselt “koormavast” ENTJ tüübi naisest. Esimene tee on “ekstravertne”. See on mehe truudusemurdmine või kasvõi tõepärane kuulujutt sellest. Sel juhul on oodatav pidev püüe äraklaarida suhteid, “alustada kõik uuesti”. Ta otsib pidevalt kohtumisi ning tema silmis saab igakord välja lugeda piinarikkast küsimust: “Mille eest?” Ta pole valmis tunnistama, et sellele küsimusele sageli vastus puudub.
Teine tee ,“introvertne", on humaansem ning seisneb aktiivsuse täielikku puudumise demonstreerimises. Peale mitmeid ebaõnnestunuid katseid innustada meest uutele tegudele, pettunud ENTJ tüüpi naine lahkub ise…

 

tagasi algusesse