Tļæ½na on: teisipäev, 21.05.2024, kell on 12:56
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ENFJ: EKSTRAVERTNE-INTUITIIVNE-TUNDEINIMENE-OTSUSTAJA

EIE – Eetilis-intuitiivne ekstravert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ENFJ tüüp on hea suhtleja, mõistev, salliv, lugupidav. Tunneb huvi selle vastu, mida teised mõtlevad ja tahavad, püüdes asju käsitleda vastavalt nende tunnetele ja arvamustele. Võib raskusteta esitada ettepanekuid, juhtida koosolekuid ja arutelusid. Ta on tundlik nii kiituse kui ka kriitika suhtes. Kiirgab sümpaatiat ja sõbralikkust. Ta pöörab palju tähelepanu sõbralike inimsuhete loomisele. On kohusetundlik ja distsiplineeritud pisiküsimuseski. ENFJ tüüp kaldub teisi imetlema. Suhtub lugupidavalt teiste arvamustesse. Kui tema ja teiste arvamused lähevad lahku, on tal usku kooskõla saavutamisse. ENFJ tüüp on valmis nägema võimalusi. Intuitsioon teravdab tema taiplikkust, perspektiivitunnet ja uudishimu. ENFJ tüüp on suhete fanaatik. Olles andekas inimsuhete alal, ta innustab teisi ja on innustatud teiste poolt. Ta suurepäraselt ergutab oma lähedasi tegutsema ja on õnnelik, kui partner sellele vastab. ENFJ armastab appi tulla ja on hoolitsev oma pere eest. Kuigi taoline hoolitsus võib vahest olla ülemäärane, teda tavaliselt armastatakse soojuse ja südamlikkuse pärast. ENFJ tüüpi inimest huvitub lugemisest. Tal on väljendusoskus, mida kasutab pigem suulistes kui kirjalikes esinemistes. Kõige rohkem sobivad talle tööalad, kus tuleb suhelda või luua inimeste vahel koostööd. Niisugusteks aladeks võivad olla õpetamine, nõustamine, inimeste teenindamine. Vähem sobivad täpsust nõudvad tööalad (näiteks raamatupidamine).

ESMANE MULJE
ENFJ tüüp on lõbus ja vahva, ei pööra erilist tähelepanu protokollile ja käitumisreeglitele. Sõnade osav kasutamine ja tähelepanu ümbritsevate suhtes tavaliselt avaldavad meeldivat esmast muljet. ENFJ tüüp on tavaliselt tähelepanelik teiste suhtes, mis kohe ilmub nii sõnades kui ka tegudes.

SUHTLEMINE
ENFJ tüüp valitseb reeglina hästi sõnu, kuid, püüdes olla diplomaatiline keerulistes situatsioonides, võib nämmutada ja kogeleda. Olles helde teiste ergutamises, ta paneb inimesi kiiresti tundma end vabadena ja kindlatena.

MIS ON ARMASUS
Armastada - tähendab elada selle nimel, kes armastab mind.

SEKS JA LÄHEDUS
Nagu ka teised elusfäärid, lähedus – see on võimalus väljendada hoolitsust ja tähelepanu, et partneri rahuldus igal kohtumisel oleks maksimaalne. Nagu ka kõik tundeinimesed, ENFJ tüüp tunneb vajadust teistele järele kiita. Lähedus - see on eelnevalt kavandatud, toonust hoidev võimalus hellalt lobiseda.

FINANTSID
ENFJ tüübi püüe määratluse suunas, mis on korrutatud hoolitsusega teistest, õhutab teda panema omaenda raha teenima mingilt ideaali. Seepärast, kuigi olles mõneti konservatiivne rahalistes asjades, tervikuna ta käsitleb finantse vastutustundlikult ja efektiivselt.

KONFLIKT
ENFJ tüüp elab konflikte raskelt üle, seepärast ta väldib neid. Oma positiivse suhtumise inimeste vastu ta kulutab rohkesti aega ja energiat selleks, et varjata oma negatiivseid tundeid ja toiminguid, lootes, et nad hajuvad laiali iseenesest. Pole sellist konflikti, mida ei saaks summutada mõne hea lausega.

KOHUSTUSED
Need pole lihtsalt eluks ajaks. ENFJ tüüp võib lausa "surra" süütunnest, kui suhted ei laabu. Tal on rohkem enesekriitilisust, kui paljudel teistel, kuna arvab, et vastutus edu pärast on tema õlgadel.

VANEMLIKKUS
Kuna ENFJ tüüp tunneb teravat vajadust suruda peale oma väärtusi, osutuvad lapsed tema jaoks suurepäraseks märklauaks. Olla vanem ENFJ tüübi jaoks on kohutavalt raske ülesanne, sest ta peab olema eeskujuks ja kandma vastutust selle eest, millisteks saavad lapsed. Vanemlikkus - see on vahend anda edasi eesmärke ja ideaale.

LEPINGUD
Nagu ka kõik teised inimeste vahelised sidemed, on leping positiivne kogemus. Kui leping aitab paaril "kasvada", tugevdada suhteid või peletada keerulist situatsiooni, siis on ta kahtlemata hea asi. Peamine - need on suhted, ja kõik, mis neile kaasa aitab on hea.

SUHETE LÕPETAMINE
ENFJ tüüp võib mitte nõustuda suhete katkemisega, kartes kedagi haavata või kui ei soovi teadvustada reaalsust. Aga kui saab selgeks, et suhted on katkenud, leiab ta suhteliselt kergesti uue partneri. Parem halvad suhted, kui neid üldse poleks. Lõppude lõpuks neid võib veel parandada ja päästa.

STRESS
Oma suhete ümbritsevatega liiga optimistlik hinnang kujuneb sageli ENFJ tüübi jaoks talumatuks raskuseks. Ta tunnetab end vastutavana iga konflikti eest mis tekib tema ümbruses, pidades oma kohustuseks kaasa tunda kõigile korraga. Tajudes võõra valu kui enda oma, ENFJ tüüp unustab omaenda huvisid ning probleeme. Tema idealism viib kurvale pettumusele, kui vabatahtlik vastutuse enda peale võtmine ei anna soovituid tulemusi. Fantaasiad ideaalsetest suhetest ja üleüldisest ühtsusest harva osutuvad reaalseteks ning isegi kõige karismaatilisemad liidrid kohtuvad ootamatu vastupanuga. Nagu ka kõik NF temperamendi esindajad, ENFJ tüüp ei soovi tunnistada et on sattunud stressi situatsiooni, püüdes kaitsta oma heaolu ja ühtsuse tunnet. Kuid selline „elu ebameeldiva külje“ mahavaikimine ei aita kauaks: tuleb kokku puutuda selle probleemiga hiljem kui välk selgest taevast raevu või järsu emotsionaalse plahvatuse näol. Sageli vaoshoitud stressi tunnuseid ENFJ tüübil reedab „kehakeel“, ilmutades ootamatuid füüsilise sümptomeid mida on tal keeruline kontrollida.

KUTSESUUNDUMUS
ENFJ tüübil on intuitiivne taju (N) ja tundeinimese (F) otsustamisviis. Selline kombinatsioon osutab võimaluste tajule. See tähendab, et otsustamisviis viitab selle tüübi sotsiaalsele andekusele mõista teisi ja suhelda toetudes seejuures oma kujutlusvõimele, intuitsioonile. See tajutüüp võimaldab lahti rebida reaalsusest, seega käsitada ja lahendada probleeme, näha asju tulevikuperspektiivis. Sobib komplitseeritud suhtlemisprotsess, tungimine inimloomusse ja suhete keeristesse ning sügavustesse. Vaadeldava isiksustüübiga sobib hästi artistlik, kunstnikutüüpi kutsesuundumus koos mitmesuguste arendusvaldkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks kunst, kirjandus, muusika, aga samuti usutöö, õpetamine, tervishoid, psühholoogiline nõustamine, poliitika. USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks: vaimulikud, õpetajad, näitlejad ja konferansjeed, kirjanikud ja kunstnikud, konsultandid.

PÕHIVÄÄRTUS
Saatus ja suurteenerlus.

 

ENFJ TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 
INFOLEVIGA SEOTUD KUTSED

– infosaadete režissöör
– kirjanik / ajakirjanik
– estraadi (teatri) näitleja
– reklaamispetsialist
– spetsialist avalike suhete alal
– televisiooniprodutsent
– uudisteprogrammi saatejuhtjuht
– poliitik

NÕUSTAMINE
– psühholoog
– diskussioonide, väitluste korraldaja ja juht
– kutsenõustaja
– preester
– tööhõivenõustaja

HARIDUS / HUMANITAARTEADUSED
– õpetaja: kunst, teater, emakeel
– kolledži õppejõud (humanitaarteadused)
– kõrgkooli, kolledži dekaan
– raamatukoguhoidja
– sotsiaalsfääri töötaja
– ühiskondliku organisatsiooni juht

ÄRI / KONSULTEERIMINE
– kaadriinstruktor
– toodangu müügiinstruktor
– turismibüroo agent
– väikeettevõttejuht
– toodangu müügimänedžer


ORGANISATSIOONIDES
ENFJ tüüpi inimeste domineerivaks orientatsiooniks on inimsuhted, eneserealiseerimine ja ümbritsevate inimeste eneseteostamisele kaasaaitamine. Organisatsioonis esineb ENFJ tüüp omamoodi veorihmana, vahelülina kõikide teiste inimtüüpide vahel, aidates kaasa ideede teostamisele lõppresultaadini inimeste püüdluste energia kaasamisega. ENFJ tüüp ei erista organisatsiooni arengu võimalusi seal töötavate inimeste arengust nagu ka nendevahelisi suhteid. Ta tunneb muret selle üle, mida nimetatakse organisatsiooni kliimaks, püüdleb koostöö harmoonia poole sotsiaalsetes situatsioonides, eelistab motiveerida inimesi pigem " präänikuga" kui "piitsaga". Sellest tulenevad probleemid seisnevad selles, et ENFJ tüüp süveneb sageli teiste inimeste vajadustesse sel määral, et tal jääb puudu aega ja energiat omaenda toiminguteks. Tema organisatsiooni puudutavad otsused võivad olla rohkem mõjutatud sümpaatiast ja antipaatiast kui allutatud lõplikule eesmärgile. Ta satub sageli keerulisse situatsiooni kahe vastandgrupeeringu vahele, kus kumbki neist peab teda oma pooldajaks. Püüdes luua initsiatiivi, iseseisvuse ja vabaduse õhkkonda, pole ENFJ tüüp alati suuteline kontrollima täitmist ja rangelt kutsuma vastutusele. Tal on kalduvus vältida diskomfortsete suhetega situatsioone ja võib jääda siin vastuoludega hätta.

 

ENFJ TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– tähelepanelikkus ümbritsevate suhtes;
– kaugenägelikkus, ettenägelikkus;
– otsustusvõime, põhimõttelisus.


ENFJ TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– oskamatus vältida psühholoogiliselt ebameeldivaid situatsioone;
– oskamatus demonstreerida oma asjalikke omadusi.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– püüa oma töös tähelepanu pöörata mitte ainult inimfaktorile,
   vaid ka sellele, mida peab tegema (ülesandele);
– püüa omaks võtta tõde (negatiivset) nende inimeste ja asjade
   kohta, kellest või millest lugu pead;
– õpi toime tulema pinge- ja konfliktsituatsioonidega.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ENFJ TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Loobuge võistlemisest. Las üks teist mängib kuulaja rolli kuni teine
kõneleb. Pidage meeles, et viimane sõna võib olla ka mitte viimane. Üritage vaidlustada teise seisukohti. Korrake, mida te enne kuulsite. Korrake seda, mida te kuulsite oma partnerilt enne kui ise midagi ütlete. Ärge üritage kõnelda üheaegselt. Üritage kuulda seda, millest räägitakse, formuleerimata vastust. Üritage lugeda viieni enne kui hakkate rääkima.

Kui Teie partner on INTROVERT
Vältige kordamisi ja paljusõnalisust. Öelge oma osa, siis peatuge ja võimaldage partneril vastata. Visandage mõned mõtted paberile ja näidake seda partnerile. Võimaldage partneril olla omaette. Üritage istuda vaikselt tema juuresolekul. Aegajalt edastage infot kirjalikult, mitte suuliselt. Leidke teisi eneseväljenduse viise.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Pidage meeles, enamik sellest mida Te välja ütlete, või ei ütle, saab olema tajutud sõnasõnalt. Hinnake konkreetsust ja põhjalikkust, mida Teie partner omistab Teie sõnadele. Pidage meeles, et Teie partner eelistab täpsust ja fakte, ilma nendeta ta pole võimeline formuleerima oma vastust. Arvestage, et teie konflikti lahendamiseks võib vaja minna konkreetseid fakte. Aidake partneril mõista tema esitatud üksikasjade mõtet ja tagajärge. Püüdke mitte võita vaidluses keskendumise arvel üldistel piltidel vaid arvestage ka üksikasju.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Tunnistage, et te mõlemad püüate vältida fakte või sätite neid oma
eesmärkide tarbeks. Kui te pole nõus teineteise tajumisega, peatuge ja
veenduge, et kõik on õige, enne kui konflikt areneb edasi mõistmatuse tõttu. Nii palju kui võimalik aidake teineteisel olevikku meeles pidada ning olla täpne ja määratletud. Püüdke võrrelda oma arvamusi sellest mis oli öeldud. Andke teineteisele võimalus peatuda, kuulata, haista, tunnetada või ära proovida. Ärge kartke ülekoormata oma aistinguid. Konkretiseerige oma partneri sõnu: kes, mis, millal, kus ja miks.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge kartke aegajalt võidelda. Aegajalt püüdke väljendada oma negatiivset arvamust tundmata sealjuures süütunnet. Vaidluste puhul vältige või võimalikult harva öelge oma partnerile "vabandan", "see on minu viga" ja "sul on õigus". Vaidlused on normaalne nähtus. Elu kulgeb edasi. Püüdke mitte unustada, et mitte kogu kriitika pole suunatud Teie vastu. Seiske omal positsioonil. Määrake oma positsioon ja püüdke säilitada objektiivsus.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Öelge talle otse näkku, millega Te pole rahul tema suhtes. Pidage meeles, seda pole võimalik vältida. Ärge üritage võtta enda peale seda, millest räägib teine. Saage naudingut ja rõõmu vastastikust toest. Minge julgelt vastu konfliktile. Olge kindel ja ärge vältige seda. Ärge püüdke kiirustada probleemi lahendusega harmoonia nimel. Pidage meeles, et konflikt võib olla kasulik ja te mõlemad võite sellest midagi õppida.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Konflikte planeerida on võimatu, kuid nende lahendamine - võimalik. Määrake probleemide ring ja siis määrake aeg nende vaatlemiseks. Kui küsimus pole veel lahendatud, ärge väitke vastupidist vaid selle nimel, et muuta situatsiooni enam kindlaksmääratuks. Aegajalt andke järele, isegi teades, et Teil on õigus. Üritage arutleda küsimust selle asemel, et kohe anda sellele vastus või soovitada midagi. Pidage meeles, et Te pole võimeline kõike kontrollima.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Võimaldage partneril uurida probleemi lahenduse erinevaid variante. Püüdke lahendada konflikt positiivselt, aga mitte selle nimel, et võita vaidlus. Aidake partnerit keskenduda millelegi ühele. Vältige partneri nurka surumist. Kujundlikult öeldes, andke talle liikumisvabadus. Aidake omal partneril mõista mida Te ei soovi, andes endale aru sellest, et ülejäänuga võiksite leppida. Hinnake oma partneri võimet leida alternatiive. Ärge kartke neid vaadelda.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ENFJ tüübi naine paistab silma teiste seast?

Välimuses ENFJ tüübi naisel on kõik allutatud ühele eesmärgile: olla märgatav ja märgatud. Käiku läheb kõik: ebatavaline soeng, juustevärv, tätoveeringud. Riietuse põhilist ettemääratust näeb ta selles, et laiendada üldtunnustatuid raame, - miski tingimata osutub veidi pikem ning miski veidi lühem, kui dikteerib mood. Tegelikult ENFJ tüübi naisel kehtib sama ka teistel juhtudel: näiteks, kas ta kõneleb siis liiga valjult või siis sosinalt. Peale ilmset kirge musta või punase suhtes, teisi värve ta ei erista. Püüab vaid, et värvikombinatsioonid oleksid kontrastsed ning ebastandardsed. Jumaldab ootamatuid aksessuaare. Võib erinevalt suhtuda tema sarnasesse stiili, nimetades seda elegantsuse etaloniks või idiootlikuks teesklemiseks, kuid tuleb tunnistada, et sageli see näeb välja talendikalt ning väljapaistvalt.

Varasest lapsepõlvest, alates luuletuste lugemisest külaliste ees, ENFj tüübi naine valmistub keskseteks rollideks elulistes näitemängudes. Sageli näeb ta välja vanem, - see on „elukogemuse“ tagajärg ning tervislikke probleemide tõttu, mida ta, muuseas, mehiselt varjab.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Tutvub ENFJ tüübi naine alati ise, luues osavalt mehe silmis mulje, et algatus kuulub just talle. ENFJ tüübi naise ainsast professionaalsest pilgust piisab, et te tunnetaksite end kohustatud kui mitte kohe abielluda, siis suhelda kindlasti... Tuleks hoiatada: kui te tunnetate tõmmet tema veetlevuse keerisesse, koondage oma tahe rusikasse ja üritage mitte näidata, et olete „sissekukkunud“, kuna saavutatud eesmärk kutsub tal esile igavustunnet. Aga enda isiku suhtes ta juba ükskõiksust ei talu, kuigi ilmse imetluse, või ilmse vaenlikkuse suhtes osutub ta võrdsel määral mõistvaks.

Ärge unustage nimetada ENFJ tüübi naist selle nimega, millega ta end tutvustas esmakordsel kohtumisel. Sellel helidekõlal on tema jaoks peaaegu müstiline tähendus. Kui vanemad pole leidnud talle originaalsemat nime, siis ENFJ tüübi naine ise hoolitseb oma pseudonüümi eest.

Oma loomuselt ENFJ tüübi naine pole võimeline olla lihtsalt vaatleja: tema eluline ülesanne pole ainult kirgedetormi stimuleerimises, vaid selle keskel osutumine. Sealjuures, tema reaktsioon on ettearvamatu. Näiteks, ilmudes ENFJ tüübi naisega striptiisbaari, te võrdsel määral riskite sattuda ka solvatud neitsilikkuse puhangule ning näha, kuidas teie kaaslane riietub lahti kiiremini, kui see toimub poodiumil. Mitte vähem keeruline võib olla situatsioon kui te ilmute koos temaga tundmatusse seltskonda. Ja see on veel pool asja, kui ta püüab kutsuda endale üldise tähelepanu. Aga kui talle hakkab meeldima keegi külalistest? (ei, ta siiski lahkub koos teiega, kuid kokkuleppida temaga siiski jõuab...).

ENFJ tüübi naisele pole võõrad ka altruistlikud puhangud. Tema, nagu mitte keegi teine, on võimeline tunnetama teie rasket hingelist seisundit ning ennastsalgavalt tulema appi.

Tööl käimine.

Pole juhuslik, et ENFJ tüüpi naise pseudonüümiks on „Kasvataja“. Kasvatada teisi on tema kreedo. Tuletage meelde oma lemmikõpetajat, - kas ta ei olnud tüüpiline ENFJ tüüpi naine? Lisaks ENFJ tüüpi naine on suurepärane töötaja nendel aladel, kus intriig ning ebatavaline käitumine on lahutamatu osa tootmisprotsessist, - reklaamiäri, muusikalised show-d, poliitika jne. Kui töö on talle huvitav, siis ilmutab ta imepärast agarust ning varsti saavutab professionaalsust (parem talle delegeerida kaadriküsimusi, kuna „kaadritega“ töötab ta alati, sõltumata ametikohast). ENFJ tüüpi naine on võimeline nii koondama kollektiivi, olles selle mitteformaalne liider, kui ka lammutama seda, provotseerides pidevalt suheteklaarimisi. Kuid subordinatsioonist peab kinni, juhtkonnaga käitub korrektselt. Kuigi talle meeldib demonstreerida oma sõltumatust, peab alati meeles, et kes maksab raha, see „tellib ka muusikat“.

ENFj tüüpi naise töökohal valitseb „ratsionaalne kaos“, milles keegi, peale teda ennast, pole võimeline orienteeruma. Aegajalt üritab ta minna üle üldtunnustatud korrale, kuid juba lühikese aja möödudes kõik muutub endiseks.

Käitumine abielunaisena.

Veel varases nooruses ENFJ tüübi naise taltumatu aktiivsus võib mängida temaga kurba nalja: tema veetlevuse tulukesele lendab kokku parv meelitajaid (see on normaalne), vägistajaid (see veel kuidagi kõlbaks) ning austajaid, kes on temasse „surmani“ armunud (see on kõige ohtlikum!). Nii omandab seda tüüpi naine suhtlemiskogemusi meestega, mis määravad tema edasist elu. Kui see kogemus on tervikuna positiivne, siis osutub ta „kõikide lemmikuks“, kui aga negatiivne, siis „viimaseks kaabakaks“.

Sageli tema poolt tehtud valik tundub imepärasena ning ebaloogilisena, kuid see ei jahmata ENFJ tüübi naist, vaid ergutab teda. Talle ei paku pinget lähendada kedagi ebasümpaatset (mitterikkast, ebatervet, rumalavõitu (sageli kõik need omadused ühes isikus!) uustulnukat oma ümbruskonnast, tähelepanu osutamata oma teiste pretendentide vihale. Veendudes, et temas pole grammigi sellest, mida ta on lootnud, ta pettub kiiresti oma valitus. Kuigi on see imekspanev, ENFJ tüüpi naine püüdleb suhete ametliku vormistuse poole. Siit ka sagedased uisapäisa loodud abielud. Veidi rahunedes ning jõudes veendumusele, et abielu tema iseloomule mingeid kardinaalseid muutusi pole toonud, ta külmavereliselt jätkab oma vaatemängu. Abikaasa ideaalne variant on kaugsõidukapten või maadeuurija: tema tagasituleku haruldastel perioodidel (loomulikult meretaguste kingitustega) ENFJ tüübi naine ümbritseb teda tähelepanuga ning hoolitsusega. Ülejäänud ajal, igatsedes oma abikaasa järele, ei unusta ka ennast.

Sidudes oma saatuse ENFJ tüübi naisega, te võite osutuda maailmaõnnelikuks inimeseks, kui ta otsustab panna enesele ette teie unistusteneiu maski. Kahju on selles, et ka maske valib ta omaenda nägemuse järgi. Siiski anname talle au: mistahes pale juures, ENFJ tüüpi naine püüab olla hoolitsev abikaasa (sõltumata armukeste arvust). ENFJ tüübi naise õnnetus (või õnn) seisneb selles, et talle omane ratsionaalne mõistus pole võimeline taltsutama tema kolossaalset energiat. Ta põhjalikult kavandab oma elu, püüdes kindlustada kõikvõimalikest ebameeldivustest. Kuid imetlustäratava püsivusega juhtub temaga just see, millega ta on kõige vähem arvestanud. See on seetõttu, et ta sageli ignoreerib tõsiseid probleeme, uppudes pisiasjades. Lisaks, teda pidevalt segab oskuse puudumine õigesti korraldada oma aega, millega ta kogu elu meeleheitlikult võitleb. Tema loomuse ettearvamatus ilmneb suhetes lastega: tema kas tassib neid mööda huviringe, stuudioid ning kursuseid (üritades realiseerida omaenda täitmata unistusi), või siis täielikult ignoreerib nende kasvatamise.

Voodielu.

Osutudes neljasilma vahel ENFJ tüüpi naisega, ärge oodake tema liiderlikku rafineeritust. Kui paradoksaalne see ka poleks, tema intiimkäitumises paistab läbi ratsionalism ning iroonia (kas siis puuduvad pealtvaatajad?). Millest tal puudu ei ole, - siis on see oskus luua ja alal hoida vastav emotsionaalne teesklemine, mida paljud võtavad tunnetesiirusena. Sealjuures, kõige otsustaval hetkel on võimalikud mistahes ootamatused: nii minestus mõnutundest, nii valjunaer teie jõupingutuste tõttu. Olgu mistahes tema „ilmalik“ käitumine, seksis ENFJ tüübi naine ületamatult kaldub masohhismile. Ta unistab, et teda mitte ainult „võetakse“, vaid ka teostatakse see „jämedalt ning nähtavalt“. Aga selleks, et teda lõplikult vallutada, üritage toimuvat saata küüniliste märkustega.

ENFJ tüüpi naine peab oma kohuseks äraproovida kõike, ning selles aitab kaasa tema kaasasündinud näitlejaanne. Kõige enam ENFJ tüüpi naisele meeldib mängida tema enda poolt väljamõelduid rolle. Kuid iga osatäitja raames on samuti värvingud: täna on ta ükskõikne, homme õrn ja siiras, ülehomme tõeliselt tige ja riiakas. Ühe sõnaga, igav temaga ei hakka. ENFJ tüübi naise seksuaalkäitumine on orienteeritud kõigepealt sellele, et te ei saaks teda unustada ning teistega segi ajada. Seepärast küünte kriimustused, hammustused ning teised kerged kehavigastused (samuti kurnatus) on teile garanteeritud. Keegi ei suuda nii teeselda orgasmi, kui ENFJ tüüpi naine, kes on võimeline veenma selles mitte ainult partnerit, vaid ka iseennast. Huvitav, et kogu tema emotsionaalsuse juures, seksi ei pea ta suhetes peamiseks! Aga mis on tema jaoks peamine? Ainilt Jumal ise teab...

Selgitada välja, kas ENTJ tüüpi naine on teile truu, te vaevalt kunagi suudate. Ta sama laitmatult võib nii varjata truudusemurdmist, kui ka imiteerida seda, et teie üle mõnitada. Tema manitsemine on tarbetu: ENFj tüüpi naine, kes suurepäraselt valdab demagoogiavõtteid, kergesti seletab teile ning õigustab oma käitumise mistahes siksakke. Rõhutades oma nõudmistes, te pigem saavutate skandaali (aga skandaal ENFJ tüübi naise esituses, - see on vaid gurmaanide roog).

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

Kui te ootate toimivaid retsepte, kuidas ENFJ tüüpi naisest lahku minna, siis siin tuleks valmistuda pettumuseks. Lahku minna temast on ääretult keeruline (tal endal aga pole mingi probleem keda tahes maja jätta). Isegi, kui teile tundub, et kõik on ammu lõppenud ja unustatud, võib ta mõelda teisiti ning lahkuminekuprotsess venib kauaks. Seepärast, oleks siin lihtne soovitus „lokaalseks“ lahkuminekuks. Et viia ENFJ tüüpi naise tasakaalust välja, on piisav mitte reageerida tema poolt esitatud vaatemängudele. Kõige enam teda solvab osavõtmatus. Kui teie ükskõiksus saab olema väljapeetud vajalikus proportsioonis, ta ei süüdista lahkuminekus ei teid, ega veelgi enam iseennast, ning ise otsib välja mingi tema vaatevinklist veenev põhjus.

 

tagasi algusesse