T�na on: pühapäev, 19.05.2024, kell on 08:08
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ESFP: EKSTRAVERTNE-SENSOORNE-TUNDEINIMENE-KOHANEJA

SEE – Sensoorselt-eetiline ekstravert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ESFP tüüp on sõbralik, lahke, kohanemisvõimeline realist, keda loomupäraselt tõmbab inimeste poole. On eelarvamusteta, lahtise peaga, salliv. Võtab asju nii nagu nad on ning seetõttu suudab pingeid maandada. Võib hästi probleeme lahendada, kuna suhtub kõigesse realistlikult ning on võimeline nägema uusi võimalusi eesmärkide saavutamiseks. Elu on kütkestav hetk, ja ESFP tüüp soovib, et kõik osaleksid selles meelelahutuses. Kuid tema kontrollimata elavus ja erutuvus võivad olla väsitavad. Ta on niivõrd suuteline sukelduma käesolevasse hetke, et kaotab täielikult pildi sellest kuhu liiguvad, või ei liigu, suhted. ESFP tüüp on aktiivselt uudishimulik kõige suhtes, mis mõjub uudselt, puudutagu see inimesi, tegevusi, vaatamisväärsusi. Tema loomupärane võimekus lubab:
– näha, mida peaks antud olukorras ja antud hetkel tegema;
– konfliktiolukorras oskuslikult suhelda teiste inimestega.

Õpib rohkem vahetutest kogemustest kui raamatutest. Tegutseb edukamalt reaalses olukorras kui kunstlikus situatsioonis (näiteks kirjalikku testi tehes). ESFP tüüpi inimene tegutseb suurima eduga niisugustel tööaladel, mis nõuavad reaalsustaju, tegutsemistahet ja kohanemisvõimet. Need on kaubandus, meelelahutussfäär, toitlustus, transport ja muud alad. ESFP tüüpi inimene suudab elust palju huvitavat leida.

ESMANE MULJE
ESFP tüüp on lõbus, reibas, kohati tundub olema pisut kummaline, kuid temaga on alati meeldiv koos olla. Ta on kiire kõneluses, isegi veidi teravavõitu või tahtmatult sirgjooneline. Paljusid ta paelub.

SUHTLEMINE
ESFP tüüp on kalduvusega tähttähelisusele ja otsekohesusele. Ta kuuleb kõike täpselt ja räägib just nimelt seda, mida tahab öelda, kasutades peaaegu alati tegusõnu olevikus. Diskussioonid tulevikust või isegi valjult öeldud mõtted võivad tunduda talle konkreetsetena, hetkelistena ja kohest realiseerimist vajavatena.

MIS ON ARMASTUS
Armastus on nauding ja õnn, mis peitub hetkelises kires.

SEKS JA LÄHEDUS
ESFP tüüp tunnetab neid siin ja praegu oma kõigi viie meelega. Tema eesmärk - elada olevikus, mõtlemata sellest, kui hea oli möödunud korral või kuidas saab olema järgmisel korral. Olles väga maine ja meeleline, nõuab ta sama oma partnerilt.

FINANTSID
ESFP tüüp võib riskeerida rahadega. Ta kulutab seda, kui omab, ja ei muretse eriti selle üle, kui raha pole. Vaatamata sellele, et ESFP tüüp suudab piisavalt toime tulla oma igapäevaste rahaliste muredega, võib ta kimbatusse sattuda oma võimetuse pärast pikkaajalisel planeerimisel.

KONFLIKT
ESFP tüüp ei suuda seda välja kannatada, temaga kokku puutuda, veelgi enam, ta ei suuda uskuda konflikti olemasolusse. ESFP tüüp pigem hakkab omaette vilistama lõbusat meloodiat, lootes, et kõik laabub iseenesest.

KOHUSTUSED
Isegi siis, kui ESFP tüüp arutleb igavikust, on igavik tema jaoks see, mis on praegu, ja ainult nii võib määratleda kohustusi. Igat päeva, igat minutit ESFP tüüp elab vastavuses oma lubadusega. Kuid iga päev - see on uus päev.

VANEMLIKKUS
Nagu ka kõik ülejäänud, ESFP tüübi jaoks - see on liikumine püüdes saavutada maksimumi igast kohtumisest. Mida rohkem inimesi, mida rohkem sündmusi, mida rohkem kõike muud, seda lõbusam. Paraku võib ta üleliia killustuda, püüdes tegelda korraga paljude asjadega, kuid siiski ei tule keegi temast paremini sellega toime.

LEPINGUD
Nad on head niivõrd, kuivõrd hea on käesolev moment. ESFP tüüp sõlmib lepinguid, täidab neid, kuid tal pole kalduvust sattuda paanikasse, kui leping vaadatakse üle või toimub sellest kõrvalekaldumine. See on tavaline asi.

SUHETE LÕPETAMINE
ESFP tüüp kaldub tajuma end ühe osana kahest aga mitte üksikuna. Seepärast tal on raske uskuda, et suhted jõudsid lõpule. Kuid, kui ta juba seda enesele tunnistab, siis mõistab, et pisarad enam ei aita. Ta pigem tunnetab emotsionaalset kergendust, võtab vastu tõe nagu ta on, ja elab edasi.

STRESS
ESFP tüübi suhtlemisvajadus teiste inimestega loob talle raskusi nii tööl kui ka õpingutes. Tema kalduvus asetada individuaalsus esiplaanile viib probleemideni situatsioonides kus kõik on korrastatud ja näotu. Nii nagu kõigi SP temperamentide puhul, ESFP tüübile ei meeldi alluda käskudele ning ta käitub üsna väljakutsuvalt kui tunnetab et tema isikliku vabadust miski ähvardab. Tema mitteaustus standardsete protseduuride suhtes võtab passiivse vastupanu vormi, ning ESFP tavaliselt hästi omandab kunsti tekitada meelepaha inimestele kes kippuvad kallale minema tema vabadusele. ESFP tüüp ei omista suurt tähtsust ajalistele piirangutele, teda ei innusta situatsioonid kus on täpselt formuleeritud eesmärgid ja ülesanded; sellistes tingimustes ESFP tüüpi haarab igavus ja rahutus, ta tunnetab end täielikult tühjendatuna. Kui stressi situatsioon kestab edasi, ESFP tüüp pöörab kogunud agressiooni endasse ja tema käitumises on läbinähtav kalduvus enesehävitamisele. Tunnetades rahutust ja igavust, seesmist tühjust, ESFP tüüp kaotab oma tavalisi võimeid ning temale omast peensust ja küpsust toimingutes. Selleks et taas saavutada elurõõmu, peab ta kätte maksma neile, kes on üritanud talt vabaduse ära võtta. Kui stressi ei õnnestu ületada adekvaatse käitumisega, ESFP tüüp ilmutab agressiooni enese ja teiste suhtes.

KUTSESUUNDUMUS
ESFP tüübil on meelelise taju (S) ja tundeinimese (F) otsustusviis. Kuigi seda tüüpi inimene eelistab kontakteeruda vahetult reaalsusega, käsitab ta fakte oma subjektiivsest vaatenurgast arvestades väärtushinnangutega ja otsuste mõjuga inimsuhetele. Seepärast ESFP tüüpi inimene väga sobib reageerima teiste tunnetele, vajadustele, muredele, osutama praktilist abi mitmesugustes elusituatsioonides. ESFP tüübile sobib hästi sotsiaalne kutsesuundumus koos vastavate rakendusvaldkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks tervishoiu- ja sotsiaalhooldussüsteem, haridusvaldkond, töö religiooni alal, samuti kaubandus, kontoritöö, töötamine konsultandina.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks: lasteasutuste töötajad, registraatorid, müüjad, vaimulikud, õpetajad (koolieelsed asutused ja repetiitorid).

PÕHIVÄÄRTUS
Suurus ja võim.

 

ESFP TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 

HARIDUS

– algklasside õpetaja
– koolieelikute kasvataja
– lastekaitse asutuse kaastöötaja
– treener

TERVISEKAITSE/SOTSIAALTEENUSTE SFÄÄR
– kiirabi meditsiiniõde
– veterinaararst
– sotsiaalteenuste sfääri töötaja
– koertekasvatuse kooli instruktor

MEELELAHUTUSTÖÖSTUS
– fotograaf
– kinoprodutsent
– muusik
– näitleja
– vabakutseline näitleja
– turismibüroo agent

ÄRI
– kinnisvara müügiagent
– kaupluse müüja
– fondivahendite koguja
– vahendaja töökonfliktide lahendamisel
– sekretär-vastuvõtja

TEENUSSFÄÄR
- sekretär/registraator
- kelner
- restorani administraator
- lilleseadja


ORGANISATSIOONIDES
ESFP tüüp saab rahulduse tegevusprotsessist endast. Töö on ESFP tüübi jaoks mõnes mõttes mäng, milles ta on võimeline leidma erinevaid variatsioone ja ootamatuid pöördeid. Sellega on seotud ka omad raskused, kuna töö võib kulgeda ebasujuvalt ehk suure panusega ja viljakusega ühtedel momentidel, ning lõdvestusega ja produktiivsuse langusega teistel. Samaaegselt ESFP tüüp on praktiline ja enda kogemust usaldav realist, ning parem, kui keegi teine oskab tunnetada käesolevat momenti. Osaliselt on sellega seotud tema veel üks funktsioon organisatsioonis, - ta oskab peenelt tunnetada väliskeskkonda, sealhulgas kujunevaid pingeid ja konflikte, on võimeline nendesse taktitundeliselt sekkuma ja kõrvaldama neid. Seetõttu lülitub ESFP tüüp hästi läbirääkimistesse ja omab tõelise vahendaja talendi. Olles üsna kahtlustav ja kriitiline püüab ta vastu võtta täpseid otsuseid, kuid seotus kogemusega ja kahtlustav meel raskendab koostööd otsuse vastuvõtmisel. ESFP tüüp ei ole võitleja, kes püüab vastu seista kõlbmatule süsteemile, tema talent seisneb kõige selle tuvastamises süsteemi enda sees, mis on kõlbmatu probleemsituatsioonide lahendamisel. Medali teiseks küljeks on siin vastuvõetamatus kõrgete teooriate, abstraktsete mõtte- ja eesmärgistamisviiside suhtes, mis võivad tunduda ESFP t&uuuml;übile skolastikana. Hinnates vabadust ja spontaansust, ei meeldi talle siduda end plaanide ja kohustustega ning pole alati täpne tähtaegadest kinnipidamisel, mis võib esile kutsuda rahulolematust teistes inimestes. Stabiilsuse ja organisatsioonisiseste probleemide puudumisel võib tunda, et ta ei realiseeri oma missiooni, igavleb või suundub probleemide otsingule mujale. ESFP tüüp elab kriisisituatsioonides, lubamata neil areneda suurteks probleemideks, kuid kustub stabiilsuses. Ta on asendamatu probleemide arutelu juures otsides pedantlikult kõikvõimalike nõrku kohti ning esitades neid teistel viisidel, kuid talle ei meeldi oma ideede vormistamine paberil, kuna täiuslike esitamisviiside otsimine on tema jaoks raskeks koormaks.

 

ESFP TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– otsustus- ja algatusvõime;
– oskus kaitsta oma huve;
– oskus suhelda inimestega;
– võime kiiresti võtta vastu otsuseid.


ESFP TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– puudub oskus eraldada olulist ebaolulisest;
– puudub strateegilise planeerimise oskus;
– kriitika haiglaslik tajumine.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– püüa otsustamisel lähtuda mitte üksnes momendiolukorrast,
   arvestada otsuste mõju sündmuste edasisele arengule;
– püüa tegevust enam planeerida;
– püüa tasakaalustada töisele tegevusele ja vaba aja veetmisele
   (seltskondlikule tegevusele) kulutatavat aega ning energiat;
– püüa olukordi ning sündmusi analüüsida.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ESFP TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Loobuge võistlemisest. Las üks teist mängib kuulaja rolli kuni teine
kõneleb. Pidage meeles, et viimane sõna võib olla ka mitte viimane. Üritage vaidlustada teise seisukohti. Korrake, mida Te enne kuulsite. Korrake seda, mida Te kuulsite oma partnerilt enne kui ise midagi ütlete. Ärge üritage kõnelda üheaegselt. Üritage kuulda seda, millest räägitakse, formuleerimata vastust. Üritage lugeda viieni enne kui hakkate rääkima.

Kui Teie partner on INTROVERT
Vältige kordamisi ja paljusõnalisust. Öelge oma osa, siis peatuge ja
võimaldage partneril vastata. Visandage mõned mõtted paberile ja näidake seda partnerile. Võimaldage partneril olla omaette. Üritage istuda vaikselt tema juuresolekul. Aegajalt edastage infot kirjalikult, mitte suuliselt. Leidke teisi eneseväljenduse viise.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Õppige esitama konkreetseid probleeme üldsõnaliselt. Jagage omavahel unistusi. Püüdke hoida teineteist eemal öeldu tähttähelisest tajumisest.
Ärge koormake teineteist faktidega ja üksikasjadega. Kui vaidlete detailide pärast, peatuge ja kontrollige, kuivõrd täpsed te olete, enne kui jätkata vaidlust. Püüdke mõista selle toimet ja tagajärgi, millest te räägite.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Ärge unustage, et kõik mida räägite, Teie partner leiab niikuinii viisi,
kuidas mõista kõike teisiti. Kontrollige mõttest arusaamist, et rahulduda
öelduga. Ärge unustage, et Teie partneril on iseloomulik anda üldist vastust Teie konkreetsele küsimusele. Ärge võimaldage partneril eemalduda konkreetsest teemast. Üritage mõista räägitu tagajärge ja mõtet. Vältige laskumast detailidesse niivõrd, et kaoks üldpildi nägemine.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge kartke aegajalt võidelda. Aegajalt püüdke väljendada oma negatiivset arvamust tundmata sealjuures süütunnet. Vaidluste puhul vältige või võimalikult harva öelge oma partnerile "vabandan", "see on minu viga" ja " sul on õigus". Vaidlused on normaalne nähtus. Elu kulgeb edasi. Püüdke mitte unustada, et mitte kogu kriitika on suunatud Teie vastu. Seiske omal positsioonil. Määrake oma positsioon ja püüdke säilitada objektiivsus.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Öelge talle otse näkku, millega Te pole rahul tema suhtes. Pidage meeles, seda pole võimalik vältida. Ärge üritage võtta enda peale seda, millest räägib teine. Saage naudingut ja rõõmu vastastikust toest. Minge julgelt vastu konfliktile. Olge kindel ja ärge vältige seda. Ärge püüdke kiirustada probleemi lahendusega harmoonia nimel. Pidage meeles, et konflikt võib olla kasulik ja te mõlemad võite sellest midagi õppida.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Aidake oma partneril mõista, et ta pole võimeline kontrollima kõike - ja
eriti Teid. Aidake partneril näha Teie sõnades rohkem, kui lihtsalt õigeid
vastuseid ja juhtnööre. Pidage meeles: see, millest räägib Teie partner -
pole veel lõplik otsus, isegi siis kui tema niiviisi arvab. Saage aru, et
Teie partner näeb välja kurjemana kui ta tegelikult on. Aidake partnerit
alternatiivi otsingul. Hoidke teda kiirete otsuste eest. "Andke mõista ja
lahkuge" – esitage konflikti teema ja lahkuge, et hiljem tagasi tulles kõik
lahendada.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Püüdke, et üks teist võtaks vastu otsuse ja teostaks selle. Aidake teineteist keskenduda kõnelusele. Üritage kõrvale kaldunu tagasi tuua vestluse teema juurde. Kui see on võimalik, üritage piiritleda oma väljaütlemisi lõplikku vormi. Aidake teineteist keskenduda millelegi ühele. Formuleerige võimalikult selgelt oma arvamusi ja vajadusi. Ei mingeid kõrvalekaldeid! Üritage leida vastastikku kasulikum otsus. Või leppige kokku, kes teist on valmis "kaotama", ja kes "võitma" antud juhtumil.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ESFP tüüpi naine paistab silma teiste seast?

ESFP tüüpi naine ei luba enesele halvasti (täpsemini, teistest halvemini) välja näha. Tema märgatav figuur, elav pilk ning loomulik huumorimeel, eristavad teda üldisest massist (vaid talle enesele on teada, millise hinnaga on talle saavutatav see „ebatavaline kergus“...). Demonstratiivselt rõhutades ükskõiksust olme suhtes, ta siiski riietuses püüdleb omapärase elegantsuse poole. Valikuvõimaluse juures eelistab „sõjalis-sportliku“ stiili. Meelisvärvigamma on küllastatud (violetne, punane, must) toonid. Välistab rohelise ja kollase värvidevarjundeid. Osutades riietusele piisavalt tähelepanu, ei ütle ära ka (teatud situatsioonis) ilutsemisest üldse ilma selleta.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Tutvumisprobleemid temaga ei eksisteeri. ESFP tüüpi naine „leiab teid ise üles“ (eriti, kui te olete tark ning... seksuaalne). Kohtumisel püüdke näha välja mehelikult ning ei tohi millelegi kurta: ESFP tüüpi naisele ei meeldi üksildased, vaesed ja viletsad. Vaatamata kõikidele füüsikaseadustele, austajad ESFP tüüpi naisel tekkivad ei millestki ning edaspidi ei kao jäljetult, vaid mängivad teisi rolle. Lahkelt jagab oma telefoninumbreid ning ka teisi, veelgi olulisemaid „avansse“. Tegelikult, teeb ta seda peamiselt eesmärgiga luua tervet konkurentsi pretendentide leeris.

Inimesed kleepuvad talle külge nagu kaselehed peale vihtlemist saunalaval. Ta on üks väheseid sotsiooni esindajaid, kes võib hoobelda tõeliste sõbrannade olemasoluga. See ESFP tüüpi naise kaasasündinud talent võib osutada talle karuteene: kaotades valvsust, ta aegajalt usaldab inimesi, kes on võimelised karmilt petma. Tema nõrgaks kohaks on „suhete primaat“, lihtsamalt öeldes, ta hindab üle eetiliste kontaktide tähtsust. Kuid, mis teha: ESFP tüübi naise elus suurem osa saavutusi ja läbikukkumisi, - see on õigesti või valesti ülesehitatud kontaktide tagajärg. Ta järgib harva kellegi soovitusi, - milleks? Tal niigi leidub vastus mistahes küsimusele. Paljud küsimused lahendab iseseisvalt ning ei nõustu „teiste mitmekesiste“ tulekuga, nagu ka „mittevajalikke sõbrunemiste“ katsetele.

Tööl käimine.

Selle eest, kasutades „vajalikke sõprussuhteid“, ESFP tüüpi naine edukalt tõused sotsiaalsel redelil. Vahest võib jääda mulje, et ta ei oska tööd teha. Veel kuidas oskab! On vaid vajalik, et töö talle meeldiks. Teine asi, et talle on raske keskenduda ning kontsentreerida tähelepanu. Seepärast, talle tuleks valida töö, mis ei nõua protokolli ning ranget distsipliini. On edukas teeninduses, show-äris, ajakirjanduses, advokaadipraktikas; väärtustatud on ka laiaulatuslikke tutvuste ja sidemete pärast. ESFP tüüpi naine on suurepärane taktik ning hästi hindab jõudude paigutust kollektiivis: kusagil vajutab, kusagil mängib ette, kusagil aga loob intriigi. Virtuoosselt tunnetab olusid ning harva panustab autsaiderile. Sotsiaalselt aktiivne. Tunneb elavat huvi poliitika vastu, eriti kaadrialaste nihutamistega... Kuid sealjuures ei unusta iialgi, et meestel, lisaks sotsiaalsetele kohustustele, on ka miski puhtmehelik.

ESFP tüüpi naine ei ütle ära kaunistamast oma töökohta ning asja, millega ta tegeleb. Kui te kuulete, et tal on superfirma, mis ajab „selliseid asju!“, siis olge valmis selleks, et tegelikult see osutub tolmuseks kontoriks rendivõlgadega, kus edutult üritatakse müüa tatratangud kottides ning makarone pakkides.

Käitumine abielunaisena.

ESFP tüüpi naine on ükskõikne „ametlikkusele“, seepärast ise iialgi et astu samme perekonnaseisu registreerimisameti suunas, - ei abielu, ega lahutuse puhul. Ta on võimeline olla hea abikaasa, kui:
a) pidevalt märkida tema kõrgeid voorusi;
b) õigustada tema finantsilisi ootusi;
c) mitte piirata tema vabaduse.
Õnnetus on selles, et vabadust ta mõistab liiga laialt. Aga janu uute muljete järele viib sageli teda kaugele eemale perekonnakoldest. Lisaks, ta täiesti loomupäraselt (enda jaoks) võib sekkuda võrasesse saatusesse, purustades kellegi pereidülli. Ühe sõnaga, tema ametlik elukaaslane peab olema valmis üllatusteks. On mõttetu „kannatada või olla pahane“, sest ESFP tüüpi naine usub pühalikult, et kõrvuti suure armastusega saavad elama nii keskmine, kui ka, isegi, mitu pisikest.

Perekondlikes asjadeklaarimistes jätab alati endale viimast sõna. Kui leiab, et temaga käituti alatult, vastab samaga, raiskamata aega üleskutsetele südametunnistusele. On võimeline eredateks asjadeklaarimisteks, sageli ka käte abiksvõtmisega (sööginõusid siiski ei lõhu, - kahju on). Huvitav, et käte tarvituselevõtt võib sujuvalt üle minna palju meeldivamatele suhtlemisvormidele.

Peaaegu, et tähis on meelest läinud: ESFP tüüpi naine on hoolitsev ema ning õrn sõbranna oma kasvavatele lastele.

Voodielu.

ESFP tüüpi naisele meeldib seks, - tema jaoks on see võimalus tunnetada „kogu elu täiuslikkust“. Eelistab visuaalset ja sensoorset kontakti (täpsemini, valgust pimedusele ning toiminguid kõnelustele). Kadestusväärne seksuaalne partner, tema, kui hea spordikohtunik, ei juhi endale tähelepanu, vaid kindlalt juhib mängu. Tüüpiline intiimne fraas, - vihje partnerile, et ta veelkord kinnitaks tema „kõrget taset“, või emotsionaalne repliik, nagu „Kui juhm sa oled!“. Originaalseksi pooldaja: põhjalikkuse puudumist küllusega kompenseerib kogemusega ja leiutusvõimega. Eduks peab esmajärjekorras partneri rahuldamist, sealjuures eesmärgile on valmis minema mistahes teed pidi. Kuid kogu välise pingevabaduse juures tema suhtumine seksi mitte ainult ei lõhna küünilisusega, vaid isegi vürtsitatud suure romantika portsjoniga... Armastus ESFP tüüpi naisel ei oma üldsegi otsest seost seksiga: vahetades rohkesti partnereid, ta võib eluaeg igatseda omaaegsest kiindumusest.

ESFP tüüpi naine ei suuda loobuda soovist kuidagi süstematiseerida mälestusi ja aistinguid (materjali on ikkagi piisavalt!) ning kirjeldada oma seksuaalset kogemust. Nii tekkivad „päevikud“, „kirjad“ ning muud erootilise statistika näidised.

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

Probleeme lahkuminekuga peaaegu ei tule, kuigi tuleks arvestada ka mõningate peensustega. Tühja pauguna, näiteks, kõlaks teie ülestunnistus truuduserikkumises ESFP tüüpi naisele, - tema vaid mõistvalt naeratab ning tunneb huvi üksikasjade vastu. Kuid „viia endast välja“ teda võib, kas üritades piirata tema vabadust, või viies suhteid ebamäärasuse tasandile. Näiteks, pidevalt kõneledes nende suhete „ametlikust vormistamisest“, kuid samal ajal jätma vahele kohtumisi, hilinema kokkusaamistele ning avaldama skeptilisi arvamusi tema projektide ning sõprade kohta. Talle see väga ei meeldi ning koheselt alustab stabiilsemate karakteristikutega partneri otsinguid.

ESFP tüüpi naine ise, kui tal on vaja austajast lahti saada, korraldab pealesõite ilmselt mitteteostavate nõuetega. Esimene teie möödalaskmine osutub formaalseks lahutamispõhjuseks. Kasutu on helistada talle telefoniteel ning seletada, kui kallis ta teile on, - reageerimine saab olema minimaalne. Ei vaimusta ESFp tüüpi naist ka täisdramaatilised fraasid, nagu: „Me oleme alati koos!“, või: „Me lahkume igaveseks!“. Muuseas, „igaveseks“ vaevalt et välja tuleb: ESFP tüüpi naine, nagu mitte keegi veel sootsionis, on võimeline hoidma alal suhteid oma endiste seksuaalpartneritega, põhjalikult kultiveerides neis lootust, et sõprus kunagi uuesti transformeerub „miski suuremasse“.

 

tagasi algusesse