T�na on: teisipäev, 21.05.2024, kell on 12:21
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ISFP: INTROVERTNE-SENSOORNE-TUNDEINIMENE-KOHANEJA

SEI – Sensoorselt-eetiline introvert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ISFP tüüp on leebe, tähelepanelik ja kaastundlik nende suhtes, kes seda vajavad. Tal on palju sooje tundeid. Kuid inimestele, keda ta hästi ei tunne, neid välja ei näita. Kui näitabki, siis pigem tegudega kui sõnadega. Kohustustesse suhtub tõsiselt, ellu aga isikupäraselt, hinnates kõike oma ideaalide ja väärtuste järgi. Tema tundeõrnust maskeerib väline tagasihoidlikkus. Igapäevastes toimingutes on salliv, lahtise peaga, paindlik ja kohanemisvõimeline. Siiski ei anna ta tolligi järele, kui miski ähvardab tema veendumusi. Tavaliselt tunneb rõõmu sellest, mis on antud hetkel olemas, ega riku seda tunnet tormaka tegutsemisihaga. Ei soovi domineerida. ISFP tüübile võib loota, kui on vajalik tähelepanelik kuulaja, õrn puudutus või lühike toetussõna. Olles rahulik ja vähenõudlik, on ta alati valmis olema nende teenistuses, kes teda vajavad. Neid, kes vajavad pidevat sõnavahetust, võib ärritada tema käitumine, kuid ISFP tüübi vaatevinklist, hea tegu kõneleb iseendast. ISFP tüüpi inimesele meeldivad tegevusalad, kus peetakse tähtsaks maitsekust, ilu- ja proportsioonitunnetust. Käelises tegevuses on ta tavaliselt ilmekam ja väljendusrikkam kui sõnalises. Soovib anda oma panust sellesse, mida peab tähtsaks (inimeste mõistmine, nende tervis). Sobib hästi töö, mis nõuab nii pühendumist kui ka kohanemisvõimet.

ESMANE MULJE
ISFP tüüp on heasüdamlik, rahulikult sõbralik, kerge suhtlemises, mittepealetükkiv, omab rahuliku meeldivuse. Tavaliselt on ta järeleandlik, sõltumata sellest, millist tüüpi on teised. Inimesed meeleldi tõmbuvad ta poole, imestades, kuidas inimene saab olla nii vähenõudlik.

SUHTLEMINE
Keegi peab teda järele vedama ja ISFP tüüp on selle eest tänulik. Reeglina on tal olemas hulgaliselt teravaid tähelepanekuid, tavaliselt positiivseid, mida ta võiks jagada, kuid teda oleks tarvis selleks lükata. Olles omaette, võib olla ISFP tüüp liiga märkamatu.

MIS ON ARMASTUS
Armastuses ilmutavad inimesed oma loomust, õrnust ja truudust.

SEKS JA LÄHEDUS
See on ISFP tüübile hetkeline, väga sügava elamusega, ükskõik kellega, kaasaarvatud partneriga, antud teemal väga vähest sõnavahetust nõudev sündmus. Teised tunnetele rajatud muljed, alates kirjakestest ja lillekimpudest kuni õrna puudutuseni, väljendavad kõike paremini, kui sõnad.

FINANTSID
ISFP tüüp võib väga hästi rahaga toime tulla, kuid tema vähene enesekindlus on võimeline alandama ta võimalusi. Kuigi nimetatud tegevus ei pakku talle rõõmu, on ta võimeline täpselt hoolitsema raha üle, kui see on vajalik. Ta viimane täht (P) võib tõugata teda liigsele riskile. Pikkaajaline finantsiline planeerimine ei ole tema ala.

KONFLIKT
Kui pole olulist toetust ja kiitust, on konflikt halvim, millega ISFP tüübil tuleb kokku puutuda. Kõik on parem, kui avameelne seisukohtade erinevus. Kui teda siiski sinnani viiakse, on ISFP tüüp võimeline ilmutama kangekaelsust, ja see võib välja näha täiesti mittevastavalt tema tavalisele käitumisele.

KOHUSTUSED
Ta kergus võib äratada mõte, et ISFP tüüp on muutlik ja ebakindel oma kohustustes, kuid enamasti on ta vankumatult kindel selles.

VANEMLIKKUS
ISFP tüüp ei tunneta erilist vajadust kontrollida oma lapsi, vaatamata sellele, et ta kujutab tavaliselt suurepäraselt endale ette perekonna dünaamikat. Ta püüab väljendada, mida loodab lastest. Kuid, kui mitte arvestada pehmet toetust, laseb ta kogu protsessil oma rada mööda minna.

LEPINGUD
ISFP tüüp sõlmib meeleldi lepinguid ja täidab neid, kuigi võib tunduda selle juures liialt painduvana. Ta on veidi aeglane ja sageli hilineb vastusega, kuid on alati huvitatud, isegi siis kui ümbritsevad seda ei märka.

SUHETE LÕPETAMINE
Tänu ta vähesele nõudlikkusele, ISFP tüüpi saab mitte ainult kasutada vaid ka tajuda kui tegelikkust. Ja ta võib väga venitada suhete katkestamisega.

STRESS
ISFP tüüp on liiga sõltuv teistest ning aegajalt jääb tal puudu tervest skeptitsismist. Vajadus olla meele järgi nii omastele kui ka võõrastele viib selleni, et kõikides probleemides tuleb süüdistada ennast ja mitte kedagi teist. Taltsutamatu soov usaldada ümbritsevaid järgjärgult teeb temast suhetes pettunu ning haavab tema tundeid. ISFP tüüpi hukatavad kiindumus diplomaatiale ning püüd suhteid ette planeerida. Kui situatsioon ei võimalda ISFP tüübil toimida vabalt ja sundimatult, ei leia ta endale kohta ning käitub passiivselt-väljakutsuvalt. Oskuslikult teeseldes, et täidab kõike nõudmisi, ta sel ajal leiab võimaluse tekitada meelepaha neile, kes talle kutsusid esile ebameeldivusi. Kui stress siiski kasvab, ISFP tüüp demonstreerib enesealandamist, nagu kiuste kogu maailmale. Ta meeleldi ajab vastutuse nende kaela keda peab oma probleemide süüdlasteks. See tagastab talle elumaitset ning ühteaegu aitab klaarida arveid eeldatavate solvajatega. Mõistes sel moel oma kohustusi, ISFP tüüp püüab leida väljapääsu stressist ning ületada rõhuvaid situatsioone varjamata ebasündsate meelelahutuste kaudu.

KUTSESUUNDUMUS
ISFP tüübil on meelelise taju (S) ja tundeinimese (F) otsustusviis. Kuigi seda tüüpi inimene eelistab kontakteeruda vahetult reaalsusega, käsitab ta fakte oma subjektiivsest vaatenurgast, arvestades väärtushinnangutega ja otsuste mõjuga inimsuhetele. Seepärast on ISFP tüüpi inimene väga sobiv reageerima teiste tunnetele, vajadustele, muredele, osutama praktilist abi mitmesugustes elusituatsioonides. ISFP tüübile sobib hästi sotsiaalne kutsesuundumus koos vastavate rakendusvaldkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks tervishoiu- ja sotsiaalhooldussüsteem, haridusvaldkond, töö religiooni alal, samuti kaubandus, kontoritöö, töötamine konsultandina.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks: laohoidjad ja fondide teenistujad, sanitarid, hambaarstide assistendid, raamatupidajad, mehhaanikud ja remondimehed.

PÕHIVÄÄRTUS
Harmoonia ja nauding.

 

ISFP TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 


KUNST

– Kunstnik
– Tantsija

KUTSEAMETID
– Riidemudelite valmistaja
– Laudsepp/puusepp
– Juveliir
– Aednik
– Gobeläänide meister
– Peakokk

MEDITSIIN
– Füsioterapeut
– Massöör
– Stomatoloog
– Röntgenoloog
– Arsti assistent
– Veterinaararst

TEHNILISED ELUKUTSED
– Maamõõtja
– Metsnik
– Botaanik
– Geoloog
– Mehhaanik

TEENINDUSSFÄÄR
– Kiirliinisfääri dispetšer
– Algkooliõpetaja
– Laohoidja
– Kelner
– Kosmeetik

KANTSELEITÖÖ
– Registraator
– Sekretär
– Andmesisestaja
– Administraator


ORGANISATSIOONIDES
ISFP tüüp saab rahulduse tegevusprotsessist endast. Töö on ISFP tüübi jaoks mõnes mõttes mäng, milles ta on võimeline leidma erinevaid variatsioone ja ootamatuid pöördeid. Sellega on seotud ka omad raskused, kuna töö võib kulgeda ebasujuvalt ehk suure panusega ja viljakusega ühtedel momentidel, ning lõdvestusega ja produktiivsuse langusega teistel. Samaaegselt ISFP tüüp on praktiline ja enda kogemust usaldav realist, ning parem, kui keegi teine oskab tunnetada käesolevat momenti. Osaliselt on sellega seotud tema veel üks funktsioon organisatsioonis, – ta oskab peenelt tunnetada väliskeskkonda, sealhulgas kujunevaid pingeid ja konflikte, on võimeline nendesse taktitundeliselt sekkuma ja kõrvaldama neid. Seetõttu lülitub ISFP tüüp hästi läbirääkimistesse ja omab tõelise vahendaja talendi. Olles üsna kahtlustav ja kriitiline püüab ta vastu võtta täpseid otsuseid, kuid seotus kogemusega ja kahtlustav meel raskendab koostööd otsuse vastuvõtmisel. ISFP tüüp ei ole võitleja, kes püüab vastu seista kõlbmatule süsteemile, tema talent seisneb kõige selle tuvastamises süsteemi enda sees, mis on kõlbmatu probleemsituatsioonide lahendamisel. Medali teiseks küljeks on siin vastuvõetamatus kõrgete teooriate, abstraktsete mõtte- ja eesmärgistamisviiside suhtes, mis võivad tunduda ISFP tüübile skolastikana. Hinnates vabadust ja spontaansust, ei meeldi talle siduda end plaanide ja kohustustega ning pole alati täpne tähtaegadest kinnipidamisel, mis võib esile kutsuda rahulolematust teistes inimestes. Stabiilsuse ja organisatsioonisiseste probleemide puudumisel võib tunda, et ta ei realiseeri oma missiooni, igavleb või suundub probleemide otsingule mujale. ISFP tüüp elab kriisisituatsioonides, lubamata neil areneda suurteks probleemideks, kuid kustub stabiilsuses. Ta on asendamatu probleemide arutelu juures otsides pedantlikult kõikvõimalike nõrku kohti ning esitades neid teistel viisidel, kuid talle ei meeldi oma ideede vormistamine paberil, kuna täiuslike esitamisviiside otsimine on tema jaoks raskeks koormaks.

 

ISFP TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– diplomaatilisus, pehmus suhtlemises;
– oskus leida endale meelepärast tegevust.


ISFP TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– puudub oskus töötada ebameeldivas olukorras ja teha
   ebahuvitavat rasket tööd;
– situatsiooni arengu perspektiivi halb nägemine;
– enesekindluse puudumine.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– peaksid suutma olla skeptilisem ja kriitilisem (mitte aga
   enesekriitiline!), suutma informatsiooni rohkem analüüsida,
   mitte aga kõigega nõustuma;
– peaksid õppima seda, kuidas anda teistele negatiivseid hinnanguid
   ning samas hindama enam oma saavutusi;
– peaksid suutma ennast rohkem maksma panna;
– püüa leida võimalusi enda väljendamiseks, et mitte jääda
   unistama võimatust.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ESFP TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Nõudke oma partnerilt rahu ja vabadust. Püüelge otsekohesusele ja väljendusrikkusele. Ärge kartke tõsta häält, et Te oleksite ära kuulatud ja mõistetud. Paluge veidi vaikida ja Teid ära kuulata. Püüdke välja öelda esimesed pähe tulnud mõtted, ilma pikemalt mõtlemata. Kohustage end jagama oma mõtteid, isegi kui Teil tuleb neid esialgu paberile kirja panna.

Kui Teie partner on INTROVERT
Võidelge enesesse suletusega, öeldes välja ka siis kui see tundub olevat kohmakas. Avaldage arvamust valjult aga mitte omaette. Olge rõõmsad vaikuse üle, hinnake partneri territooriumi ja armastage partnerit süvenenud vaatluste pärast. Püüdke rääkida olemusest. Peamine, ärge üritage vältida konflikti vaikimise abil. Leppige kokku koos leida lahenduse probleemi üle, aga ärge jahvatage seda ükshaaval. Arvestage, et Teie partnerile on konflikt mitte vähem stress, kui Teie jaoks.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Õppige esitama konkreetseid probleeme üldsõnaliselt. Jagage omavahel unistusi. Püüdke hoida teineteist eemal öeldu tähttähelisest tajumisest.
Ärge koormake teineteist faktidega ja üksikasjadega. Kui vaidlete detailide pärast, peatuge ja kontrollige, kuivõrd täpset te olete, enne kui jätkata vaidlust. Püüdke mõista selle toimet ja tagajärgi, millest te räägite.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Ärge unustage, et kõik mida räägite, Teie partner leiab niikuinii viisi, kuidas mõista kõike teisiti. Kontrollige mõttest arusaamist, et rahulduda öelduga. Ärge unustage, et Teie partneril on iseloomulik anda üldist vastust Teie konkreetsele küsimusele. Ärge võimaldage partneril eemalduda konkreetsest teemast. Üritage mõista räägitu tagajärge ja mõtet. Vältige laskumast detailidesse niivõrd, et kaoks üldpildi nägemine.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge kartke aegajalt võidelda. Aegajalt püüdke väljendada oma negatiivset arvamust tundmata sealjuures süütunnet. Vaidluste puhul vältige või võimalikult harva öelge oma partnerile "vabandan", "see on minu viga" ja "sul on õigus". Vaidlused on normaalne nähtus. Elu kulgeb edasi. Püüdke mitte unustada, et mitte kogu kriitika pole suunatud Teie vastu. Seiske omal positsioonil. Määrake oma positsioon ja püüdke säilitada objektiivsus.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Öelge talle otse näkku, millega Te pole rahul tema suhtes. Pidage meeles, seda pole võimalik vältida. Ärge üritage võtta enda peale seda, millest räägib teine. Saage naudingut ja rõõmu vastastikust toest.
Minge julgelt vastu konfliktile. Olge kindel ja ärge vältige seda.
Ärge püüdke kiirustada probleemi lahendusega harmoonia nimel.
Pidage meeles, et konflikt võib olla kasulik ja te mõlemad võite sellest midagi õppida.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Aidake oma partneril mõista, et ta pole võimeline kontrollima kõike - ja eriti Teid. Aidake partneril näha Teie sõnades rohkem, kui lihtsalt õigeid vastuseid ja juhtnööre. Pidage meeles: see, millest räägib Teie partner - pole veel lõplik otsus, isegi siis kui tema niiviisi arvab. Saage aru, et Teie partner näeb välja kurjemana kui ta tegelikult on. Aidake partnerit alternatiivi otsingul. Hoidke teda kiirete otsuste eest. "Andke mõista ja lahkuge" – esitage konflikti teema ja lahkuge, et hiljem tagasi tulles kõik lahendada.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Püüdke, et üks teist võtaks vastu otsuse ja teostaks selle. Aidake teineteist keskenduda kõnelusele. Üritage kõrvale kaldunu tagasi tuua vestluse teema juurde. Kui see on võimalik, üritage piiritleda oma väljaütlemisi lõplikku vormi. Aidake teineteist keskenduda millelegi ühele.
Formuleerige võimalikult selgelt oma arvamusi ja vajadusi. Ei mingeid kõrvalekaldeid! Üritage leida vastastikku kasulikum otsus. Või leppige kokku, kes teist on valmis "kaotama", ja kes "võitma" antud juhtumil.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ISFP tüüpi naine paistab silma teiste seast?

ISFP tüüpi naine riietub end suurepäraselt (kuid lahti riietub mitte halvemini) ning mistahes olukorras näeb välja värskena ja hoolitsetuna. Suhtudes hoolsalt riietusse, erilist tähelepanu osutab aksessuaaride (vöökeste, rätikute ning käekottide) valikule. Statistika ei kinnita tavaarvamust, et seda tüüpi naised on ümarad ja pehmekesed. Nad tulevad edukalt toime täidlusega, kui see neid segab. Kuid „sportlikku“ välimust ISFp tüüpi naine ei omanda iialgi, isegi saavutades figuuri ideaalseid proportsioone. Tema uhkevõitu ning aeglustatud liigutustes on märgatav pidev valmidus pikutada ja puhata.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Tutvust luua on ISFP tüüpi naisega kerge. Kuigi ta ei võtta ette aktiivseid lähenemissamme, piirdudes vaid läbipaistvate vihjetega, siiski rõõmuga vastab teiste ettepanekutele. Tuleks ikka arvesse võtta, et kohtumisest kokkuleppimine on riskantne: ilmtingimata ajab segamini kohtumispaiga või hilineb vähemalt pool tundi. Parem tulla talle kohe koju järele, kus teile ka süüa pakutakse... Suhteid temaga tuleb luua kergelt ning sundimatult. Kasutamisel on head lihtsad ning arusaadavad väljendid: „armastus“, „perekond“, „heaolu“. Sel teemal ISFP tüüpi naine võib kõneleda tundidekaupa (noogutage talle kaasa, - see oluliselt tõstab teie reitingut). Meestes hindab ta nii välimust ja intellekti, kui ka positsiooni ühiskonnas. Aga nende omaduste täiskomplekti omavad reeglina juba mitte verinoored. ISFP tüüpi naine pooldab suhete ülekandmist stabiilsele ametlikule rajale. Veel tutvuse kõige varasemas staadiumis üritab ta oma kaaslasega külastada just selliseid kohti, kus neid peetakse abielupaarina.

ISFp tüüpi naine jääb harva ilma partnerita, aga kui see siiski juhtub, tunnetab ilmset diskomforti, nagu kanad, kes ei maga kogu öö ning on häiritud, kui kanalas puudub kukk. Siiski oma kallima kaisus tunnetab ta end rahustatuna ning rahulikult. Rohkem kui keegi veel, võib olla haaratud võõraste huvidega, - filatelistiga ta kogub marke, autosõbraga askeldab käigukasti ümber, kuid samas osavalt kättevõtmata ei pintsetti, ega mutrivõtit.

Tööl käitumine.

Tööl ISFP tüüpi naine ei ilmuta teenistusalast agarust, ei meeldi lisakoormused, ning põhikoormus ka mitte. Kuid see üldsegi ei tähenda, et ta halvasti töötab. Tähtesid taevast ei korja, kui ka nähtavalt ei laiskle. Neis asjades, mis talle õnnestuvad, valitseb ideaalne kord. ISFP tüüpi naist on võimalik kohtuda kasvatajate, õpetajate, meedikute, raamatupidajate ning isegi näitlejate seast. Tema peamine väärtus kollektiivis seisneb hea psühholoogilise kliima, aga samuti hubasuse ning töökohal komfordi alalhoidmises. Suhtlemine töökaaslastega taandub peamiselt „terapeudilistele“ kõnelustele, sealjuures ISFP tüüpi naine mitte ainult ei kuula ära heatahtlikult teie kaebusi, vaid ka vahetuskorras esitab teile omapoolseid soovitusi (reageerida neile pole kohustuslik). Kuid, millisel vaimsel tasandil ka ei algaks teie kõnelus, ta kiiresti pöörab seda oma harjumuspärasele rajale: „ülemus kiusab“, „amm ei mõista“ ning „mees ei aita“. Kõrgehaardelisi teemasid ei tasu puutuda: maailmaprobleemid pakuvad talle niivõrd palju muret, kuivõrd nad puudutavad kokku ISFP tüüpi naise isiklikke, harvem, - perekonna ning veelgi harvem kollektiivi huvidega Kuid kolleegid teda siiralt armastavad, kuna ISFP tüüpi naine tavaliselt ei pretendeeri mitte ainult juhtivatele kohtadele, vaid isegi favoriidiks.

Käitumine abielunaisena.

Kuid, loomulikult, ISFP tüüpi naise esmane kutsumus on kodukolde hoidja. Ta on tõeline leid neile, kes tulevad koju kui „puhketsooni“, ideaalne pretendent abielunaise rollile niinimetaud „sotsiaalses“ abielus. Kõik tema lihtkoelised soovid keerlevad perekonnaheaolu ning olme parandamise ümber. Sealjuures, ta võib kaua kannatada kõige rangema kokkuhoiureþiimi all, kui on kindel, et perspektiivis teie heaolu tõuseb. Soetades lapsi, meenutab ta kana, mis on ümbritsetud tibudega (lemmiktibu on talle mees).

Tülid, skandaalid ning teised sarnased suheteklaarimise vormid pole tema jaoks tüüpilised kasvõi selle lihtsa põhjuse tõttu, et nad vajavad jõu- ja energiakulu. Isegi armukadedus on ISEp tüübi naisel mõõdukohane, sealjuures viib teda tasakaalust välja mitte mehe füüsiline truudusemurdmine, vaid kallalekippumine tema erandlikule õigusele tagada abikaasale hubasust ja komforti. Oma rivaalisse suhtub kui ämm minia suhtes: on valmis leppima tema eksisteerimisega, kui ta tunnistab oma teisejärgulist rolli ISFp tüübi naise abikaasa elus.

Voodielu.

Meelitada ISFP tüüpi naist on lihtne. Vähem romantikat, - pole tarvis kõiksuguseid heinasaadusid, viimaseid elektrironge või trolle, ikka rohkem komforti, pehmeid ja laiu diivaneid. Ta on kindlalt omandanud: kui mehed nii palju räägivad seksist, siis tähendab, et see on neile vajalik. Selleks, et kiiremini saavutada tulemust, on soovitav mitte lihtsalt hästi temasse suhtuda, vaid, pealekauba, demonstreerida sellist suhtumist teiste nähes. Kaldub jaotama mehi „omadeks“ ja „võõrasteks“, kuid see ei tähenda, et võõrastele teda ei jätkuks. Tegelikult, „omadega“ on ta püüdlikum. „Võõrastega“ näeb ta aga välja mõneti pidurdatuna, - kui ISFP tüüpi naisel hingamine alles muutub katkendlikus, siis partneril see läheb juba tagasi normi. Aga üldiselt on ta valmis toetama teie mistahes intiimset fantaasiat, ainult minimaalselt taludes sealjuures füüsilisi ebamugavusi. Vähese diskomfordi puhul, ISFP tüüpi naine pehmelt, kuid järjekindlalt viib nii teid, kui ka ennast sobivamasse asendisse. Seksuaaltehnikas tema jaoks saladusi pole: infoallikateks on mitte ainult videofilmid ning raamatud, vaid ka lõpmatud vestlused sõbrannadega sellel teemal. Ja siiski ainuke inimene, kellele ta demonstreerib oma arsenali täies mahus, - see on tema enda abikaasa.

Lahkuminek minimaalsete kaotustega.

ISFP tüüpi maine ning kaineltmõtlev naine osutub sageli abielumeestele „meelepäraseks puhkealaks“ peale perekonnaskandaale. Temaga on kahju lahku minna, kuid mitte seetõttu, et ta on hea armuke. Kahju on lihtsalt loobuda sellest mõnusast pehmest kohakest, kus teid ära kuulatakse, süüa antakse ning magama pannakse. Kui aga te otsustate sellele sammule, siis see osutub üsna keeruliseks. Kõik teie katsed provotseerida tüli nurjuvad ISFP tüüpi naise muretu rahulikkuse tõttu. Ei anna soovitut efekti ka „pealesõit“ tema nõrkustele: mida enam te soendate üles temas ebakindluse tunnet, seda tugevamini ta teist kinni haarab. Aga teie puudusi keeldub ta lihtsalt märkama, kuidas te neid poleks ka esile tõstnud. Kuid on piisav lihtsalt ja avameelselt rääkida temaga, mõelda välja mingi südantlõhestav lugu, - ning julgelt vabaduse poole! Peamine, lahkumise põhjused peavad olema ilmtingimata välised: „olud sunnivad meid lahku minema, kallis, kuid ma ei unusta sind iialgi“.

 

tagasi algusesse