T�na on: kolmapäev, 19.06.2024, kell on 17:18
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ISFJ: INTROVERTNE-SENSOORNE-TUNDEINIMENE-OTSUSTAJA

ESI – Eetilis-sensoorne introvert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ISFJ tüüp on vaikne, sõbralik, vastutus- ja kohusetundlik. Austab fakte, sest meeleline taju on tema tugevaks küljeks. Meeldib, et kõik oleks selgelt välja öeldud. Sisemised elamused on sageli tugevad kuid neid saab harva tema näost välja lugeda. Isegi kriisiolukorras näib rahulikuna ja tasakaalukana. Kes teda hästi tunneb, teab siiski, et selle välise rahu tagant näeb kõike oma nurga alt, sageli humoorika varjundiga. Tööd teeb põhjalikult, hoolsalt, kannatlikult ja tugeva tahtega. Ta ei tee midagi impulsiivselt. Kui ta juba midagi teeb, on teda raske häirida, heidutada või araks teha. Loobub üksnes siis, kui näeb ja kogeb, et tal pole õigus. On lahke, sümpaatne, taktitundeline. Tänu nendele omadustele suudab teisi inimesi mõista, hädas abistada või lihtsalt toetada. ISFJ tüüpi inimene eelistab valida tööala, kus ta saab ühendada hea vaatlusvõime ja sõbralikkuse. Seepärast sobivad talle tervishoiu kutsealad, samuti õpetamine, kontoritöö (seda tüüpi on paljud raamatupidajad) ja inimestele mitmesuguste teenuste osutamine. Oma korra- ja täpsusearmastuse tõttu on ta sageli järelevaataja, inspektori või madalama astme juhi positsioonil. ISFJ tüüp on kodukolde kehastus. Kohustused abikaasa ja laste ees on tema jaoks tähtsaimad. Tal on fenomenaalne omadus teha teistele head endast hoolimata. Oht peitub selles, et teised võivad kuritarvitada tema lahkust ja kindlust; ja ISFJ tüübist võib saada kodune ori. Siiski tema peale võib loota kui stabiliseerivasse tegurisse suhetes.

ESMANE MULJE
Tema rahulikkus on ühenduses raudse kindlusega. Ta riietub ja tegutseb adekvaatselt leides sageli õige määratluse igale situatsioonile. Tema kohalolek on märgatav kuid mitte rõhuv. Peale esmast tutvumist tema kohta sageli öeldakse: "Meeldiv inimene".

SUHTLEMINE
Kuigi ISFJ tüüp on aeglane oma vajaduste väljendamises, ilmutab ta kõneledes otsekohesust ja selgust. Ta ei lasku vaidlustesse ja ootab sama teistelt. Ta tunnetab esimesest pilgust valet; mõistab koheselt kui abikaasa, lapsed või keegi muu üritavad teda "lollitada". Tema jaoks suhtlemine on allutatud lihtsale valemile: räägi seda, mida mõtled ja mõtle, mida räägid.

MIS ON ARMASTUS
Armastus on seda väärt, et ennast ohverdada.

SEKS JA LÄHEDUS
Lähedus ISFJ tüübile on pigem kohusetunne kui armastuse avatus ja vaba väljendus. Siiski tänu selle kohusetunde täitmisele suhted süvenevad ja arenevad, seega lähedus ise muutub enam tähtsamaks ning rahuldustpakkuvamaks. ISFJ tüüp näeb läheduses võimalust öelda "Ma armastan sind" vaid füüsilises vormis.

FINANTSID
ISFJ tüüp käib suurepäraselt ümber faktide ja arvudega kuid rahalistes asjades on tal kalduvus ilmutama konservatismi. Sageli alahindab ta oma matemaatilisi võimeid kuigi ISFJ on meister pidama perekonna arveid. Ta ei kuulu nende sekka, kes võtab võlgu; tema meelest ei tohi raisata raha enne kui seda saad.

KONFLIKT
Konflikt on piinarikkas. ISFJ tüüp väljendab oma eitavat suhtumist vaid siis kui ta on viidud äärmuseni. Ja siis tammi purunemisele sarnaselt esitab ta pikka nimistu vigadest, möödalaskmisi, valetoiminguid kuigi sellele võib kaasneda hiljem süütunne.

KOHUSTUSED
ISFJ tüübi jaoks kogu elu tiirleb kohustuste ümber ning seetõttu on peamine rõõm leping eluaegsetest suhetest. Kohutav on isegi mõelda suhete katkemisest. Kui suhted ei laabu, siis arvab ta, et pole piisavalt tööd teinud kohustuste täitmise nimel. Ta püüab kõike kogu jõust välja vedada õigele teele, isegi siis kui eesmärk on ähmane.

VANEMLIKKUS
See on vastutus ja kohustus. ISFJ tüübi missioon seisneb selliste kohustuste ja reeglite pealepanemises, et lastest saaksid targad ning vastutustundlikud täiskasvanud.

LEPINGUD
See on ISFJ tüübi veel üheks eesmärgiks ja kohustuseks, mis tuleb viia lõpuni. Kui sellist eesmärki saavutada, muutuvad suhted paremaks ja puhtamaks. Ta formuleerib oma seisukohti, saavutab neid, "tõmbab maha nimekirjast" ja liigub järgmise probleemi poole. ISFJ tüüp on seotud oma lepingutega ja ootab sama teistelt.

SUHETE LÕPETAMINE
ISFJ tüüp üritab kinni hoida suhetest veel kaua peale seda kui need on lõppenud. Tema jaoks suhete katkemine on stress ja katastroof.

STRESS
ISFJ tüüp peab lugu üldtunnustatud autoriteetidest ja tavaliselt tajub ta ümbritsevate arvamusi ja soove kui enda omi. Töös eelistab ta stabiilsust ning hoidub kehtestatuid standarte. Korrastamata ja pidevalt vahetuvad eeskirjad toovad talle kaasa erakordse rahutuse. Sellistes tingimustes ISFJ tüüp peab ilmutama suuremat rangust ja sirgjoonelisust kuna eksisteerib palju soovijaid kasutada tema lahkust ning abivalmidust, võttes seda kui iseenesest mõistetavat. Selline tema parimate omaduste kuritarvitamine teiste poolt kutsub esile ISFJ tüübil solvumise ja nördimuse, kuigi talle ei meeldi üles tunnistada sedasorti meeleoludest. Edaspidi, kui ebameeldivad tunded kogunevad; ISFJ tüüp kargab kaotada oma positsioone. Kartes et nad ei ole piisavalt kaitstud hakkab ta intensiivsemalt end kaitsma ning erilise ärevusega vaatama tulevikku. Ümbritsevad on sunnitud andma vastupanu sellele agressioonile, seega konflikt teravneb. Stressi arenemisega ISFJ tüübi haarab kasvav häiretunne. Perspektiiv kaotada kontroll situatsiooni üle viib teda õudusesse. Väsides muutustest ta muutub lootusetuks pessimistiks ning füüsilisel tasandil kannatab oma rahutuse tõttu. Tunnetades end maha jäätuna, ta praktiliselt haigestub ja soov olla kellegi eestkostja astub tahaplaanile. Kui aga ISFJ tüüp lõpetab hoolitsemist ümbritsevate heaolu eest siis tal pole endale kusagil rakendust leida.

KUTSESUUNDUMUS
ISFJ tüübil on meelelise taju (S) ja tundeinimese (F) otsustusviis. Kuigi seda tüüpi inimene eelistab kontakteeruda vahetult reaalsusega, käsitab ta fakte oma subjektiivsest vaatenurgast arvestades väärtushinnangutega ja otsuste mõjuga inimsuhetele. Seepärast ISFJ tüüpi inimene väga sobib reageerima teiste tunnetele, vajadustele, muredele, osutama praktilist abi mitmesugustes elusituatsioonides. ISFJ tüübile sobib hästi sotsiaalne kutsesuundumus koos vastavate rakendusvaldkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks tervishoiu- ja sotsiaalhooldussüsteem, haridusvaldkond, töö religiooni alal, samuti kaubandus, kontoritöö, töötamine konsultandina.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks sanitarid, kantseleijuhatajad, kasvatajad (koolieelsed lasteasutused, logopeedilised lasteaiad), raamatukogutöötajad, sanitaararstid.

PÕHIVÄÄRTUS
Headus ja kohus.

 

ISFJ TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 


MEDITSIIN

– perearst
– meditsiiniõde
– meditsiinitehnik
– stomatoloog
– füsioterapeut
– dietoloog
– meditsiiniseadmete müügispetsialist

SOTSIAALTEENINDUS
– algklasside õpetaja
– raamatukoguhoidja-arhivaar
– muuseumitöötaja
– haridusvaldkonna administraator
– sotsiaaltöötaja
– konsultant
– interjööride disainer
– elektrik
– turvatöötaja/valvur

ABIAMETID ÄRIALAL
– sekretär
– kantselei juhataja
– tarbijakaitseameti esindaja
– arvutioperaator
– raamatupidaja
– müüja
– reklaamindusspetsialist
– hotellipidaja


ORGANISATSIOONIDES
ISFJ tüüp on konkreetse töö hea organiseerija. Peamine rahulolu, millise ta oma tegevuses saab, on seotud valmistoodangu väljalaskmisega, oma tööpanuse tulemuse nägemisega. Püüab luua uusi ja säilitada stabiilseid, kindlaid, kogemuse põhjal kontrollitud korraldus- ja juhtimissüsteeme. Toimingutes on otsustus- ja järjekindel, talle meeldib kõiges kord ja järjekindlus. On mõnes mõttes pedantlik, ilmutab n&ototilde;rkust normatiivide, reglementide ja plaanide koostamise suhtes, kontrollib nende teostamise täpsust. Oma töös on ta järjekindel ja tasane. Talle ei meeldi ootamatud kõrvalekalded ja eksimused, elab neid raskelt üle. Selline tüüp on asendamatu töös, mis nõuab suurt täpsust. Ta on võimeline käsitlema, tajuma ja meelde jätma rohkesti detaile, talle ei meeldi töö situatsioonides, kus esineb infopuudus. Organisatsioonides hindab traditsioone ja loobub neist raskustega vaid siis kui nende mittevastavus tegelikkusele on ilmne. Poolehoid kogemuste, traditsioonide ja plaanipärasuse suhtes loob ISFJ tüübile samaaegselt ka omakorda probleeme. Usaldades oma kogemust ta võib märkamata jätta uusi võimalusi. Paljudel juhtudel osutub see inimtüüp muudatuste põhiliseks vastaseks. Järgnedes reglementidele võib ISFJ tüüp väga negatiivselt reageerida inimestele, kellel puudub kalduvus töötada "reeglite järgi" ja ta ei mõista, kuidas sellist tööd ei võeta kui iseenesest mõistetavalt. Tema otsustusvõime ja järjekindlus võivad tekitada teravaid konflikte ja suhete halvenemist inimeste vahel. "Kaotab pea" suure ebamäärasuse situatsioonides ja pole alati riskivalmis.

 

ISFJ TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– tugev kiindumus valitud moraal-eetiliste väärtuste suhtes;
– oskus leida individuaalne lähenemine inimestele;
– kõrge töökus;
– oskus kaitsta oma huve.


ISFJ TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– nõrk enesekindlus;
– puudub kiire kohanemisoskus muutustele;
– raskused nähtuste varjatud külgede mõistmisega, mõningane
   stereotüüpsus mõtlemises.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– peaksid endas arendama võimet näha tulevikku rõõmsameelsemalt;
– peaksid arendama oskust ennast maksma panna, olla julgem ja
   otsekohesem;
– pead õppima ennast reklaamima, oma saavutusi teistele serveerima;
– pead suutma olla avatud muutuseks ja uuendusteks.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ISFJ TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Nõudke oma partnerilt rahu ja vabadust. Püüelge otsekohesusele ja väljendusrikkusele. Ärge kartke tõsta häält, et Te oleksite ära kuulatud ja mõistetud. Paluge veidi vaikida ja Teid ära kuulata. Püüdke välja öelda esimesed pähe tulnud mõtted, ilma pikemalt mõtlemata. Kohustage end jagama oma mõtteid, isegi kui Teil tuleb neid esialgu paberile kirja panna.

Kui Teie partner on INTROVERT
Võidelge enesesse suletusega, öeldes välja ka siis kui see tundub olevat kohmakas. Avaldage arvamust valjult aga mitte omaette. Olge rõõmsad vaikuse üle, hinnake partneri territooriumi ja armastage partnerit süvenenud vaatluste pärast. Püüdke rääkida olemusest. Peamine, ärge üritage vältida konflikti vaikimise abil. Leppige kokku koos leida lahenduse probleemi üle, aga ärge jahvatage seda ükshaaval. Arvestage, et Teie partnerile on konflikt mitte vähem stress, kui Teie jaoks.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Õppige esitama konkreetseid probleeme üldsõnaliselt. Jagage omavahel unistusi. Püüdke hoida teineteist eemal öeldu tähttähelisest tajumisest. Ärge koormake teineteist faktidega ja üksikasjadega. Kui vaidlete detailide pärast, peatuge ja kontrollige, kuivõrd täpsed te olete, enne kui jätkata vaidlust. Püüdke mõista selle toimet ja tagajärgi, millest te räägite.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Ärge unustage, et kõik mida räägite, partner leiab niikuinii viisi, kuidas mõista kõike teisiti. Kontrollige mõttest arusaamist, et rahulduda öelduga. Ärge unustage, et Teie partneril on iseloomulik anda üldist vastust Teie konkreetsele küsimusele. Ärge võimaldage partneril eemalduda konkreetsest teemast. Üritage mõista räägitu tagajärge ja mõtet. Vältige laskumast detailidesse niivõrd, et kaoks üldpildi nägemine.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge kartke aegajalt võidelda. Aegajalt püüdke väljendada oma negatiivset arvamust tundmata sealjuures süütunnet. Vaidluste puhul vältige või võimalikult harva öelge oma partnerile "vabandan", "see on minu viga" ja "sul on õigus". Vaidlused on normaalne nähtus. Elu kulgeb edasi. Püüdke mitte unustada, et mitte kogu kriitika pole suunatud Teie vastu. Seiske omal positsioonil. Määrake oma positsioon ja püüdke säilitada objektiivsus.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Öelge talle otse näkku, millega Te pole rahul tema suhtes. Pidage meeles, seda pole võimalik vältida. Ärge üritage võtta enda peale seda, millest räägib teine. Saage naudingut ja rõõmu vastastikust toest. Minge julgelt vastu konfliktile. Olge kindel ja ärge vältige seda. Ärge püüdke kiirustada probleemi lahendusega harmoonia nimel. Pidage meeles, et konflikt võib olla kasulik ja te mõlemad võite sellest midagi õppida.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Konflikte planeerida on võimatu, kuid nende lahendamine – võimalik. Määrake probleemide ring ja siis määrake aeg nende vaatlemiseks. Kui küsimus pole veel lahendatud, ärge väitke vastupidist vaid selle nimel, et muuta situatsiooni enam kindlaksmääratuks. Aeg ajalt andke järele, isegi teades, et Teil on õigus. Üritage arutleda küsimust selle asemel, et kohe anda sellele vastus või soovitada midagi. Pidage meeles, et Te pole võimeline kõike kontrollima.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Võimaldage partneril uurida probleemi lahenduse erinevaid variante. Püüdke lahendada konflikt positiivselt, aga mitte selle nimel, et võita vaidlus. Aidake partnerit keskenduda millelegi ühele. Vältige partneri nurka surumist. Kujundlikult öeldes, andke talle liikumisvabadus. Aidake omal partneril mõista mida Te ei soovi, andes endale aru sellest, et ülejäänuga võiksite leppida. Hinnake oma partneri võimet leida alternatiive. Ärge kartke neid vaadelda.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ISFJ tüüpi naine paistab silma teiste seast?

Selle tüübi naisesindajal on hea figuur, kindel kõnnak ning, mis on märgatavam, teatud rahumeelsus pilgus. Riietuses esijärjekorras torkab silma heakvaliteedilisus ja täpsus ning, juba teises järjekorras, - mitte kõige moodsam tegumood. ISFJ tüüpi naine eelistab klassikalist, isegi konservatiivset stiili: pigem on need ülikonnad mitteerksate „kontoristiili“ värvidega. Riietub ta selliselt, et mitte äratada enda vastu tähelepanu, veelkord mitte näidata oma temperamenti ning seksuaalsuse (talle tundub, et tema loomupärane tundlikkus, - see on nõrkuse tunnus, aga talle eriti ei meeldi nõrgana näha välja).

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Tutvumiseks nõustub kõhklustega. Talle on tähtsad nii partneri välimus, kui ka tema moraalsed omadused. Siiski hindab ta neid omaenda skaala kohaselt, mis alati jääb üldvastuvõetavast mitmeid aastakümneid maha (mis on huvitav, enda peale ta neid malle ei üle ei kanna). Esimese tutvumise puhul teil oleks parem esitada end poissmehena, sõltumata sellest, kas on teie väljavalitu abielus või mitte. Abielumeestega ISFJ tüüpi naine püüab mitte kohtuda, kuid, vaatamata sotsioonilise legendile, see on mitte niivõrd kõrge kõlbluse tõttu, kuivõrd mittesooviga jagada oma valitut veel kellegagi. Vaatamata kuuluvusele demokraatlikusse kvaadri, ISFJ tüüpi naist teatud määral paeluvad pretendendi auastmed ja aunimetused (äärmisel juhul nõustub „tunnustamata talendiga“).

ISFJ tüüpi naine kõige paremini sootsionis oskab öelda „jah“, kuid veelgi paremini oskab öelda „ei“. Tuleks nõustuda, et öelda „ei“ nii, et teine mõistaks, et talle „ei lähe korda“, ja veel et mitte solvuks, - see on suur kunst. Aga veel oskab ta hoida saladusi, mis on naiste puhul haruldane omadus (ja kõige imestuspärasem on see, et tal tavaliselt on mida saladuses hoida...). Esimesel pilgul võib tunduda, et te vallutasite ISFj tüübi naise südant, kuid tegelikult see pole nii: selle õnnelik valdaja lihtsalt on saanud vaikiva nõusoleku. Talt on raske saavutada edu komplimentide ja meelituste abil, - ISFJ tüüpi naine määrab ise omaenese väärtust. Ebaefektiivseks osutub ka, teistes situatsioonides kindel taktika „kupüüride lisamine suhete lõkkele“ (äraostmatu). Oma füüsiliste võimaluste demonstreerimine samuti võib tuua vastupidise tulemuse. Mitte korraldada võitlust tema nähes, - ISFJ tüüpi naine ei osutu alati võitja poolele, aga kaitsjat-kangelast võib lihtsalt süüdistada julmuses.
Siin on põhjalikult kirjeldatud ebaõnnestunud käigud ISFJ tüüpi naisega. Aga kuidas siis teda võita? Retsept on lihtne: armuda ja usaldada ennast. Ning teil õnnestub!

Tööl käimine.

Oma loomult ISFJ tüüpi naine on vastutusrikkas inimene. Isegi materiaalselt kindlustatud abikaasa puhul eelistab käia tööl, sealjuures töö ja karjääri suhtub üsna tõsiselt. Kõige sagedamini teda võib kohata võimustruktuuride keskastmel, meditsiini-, majandus-, rahandusalal. Leiab end ka äris. ISFJ tüüpi naine on algatusvõimeline ja iseseisev täitja. Talle võib usaldada mistahes keeruline töö ning võib olla kindel, et sellega ta saab tähtajaks korda. Peamine, et teda ei tohi närvi ajada pisieeskostega ning usaldamatusega. ISFJ tüüpi naine prognoosib raskustega sündmusi, seepärast eriti tugevasti närveerib enne oluliste eluliste otsuste vastuvõtmist. Sageli osutab panust „valele hobusele“, kuid tänu tahtele ning töökusele viib asja lõpuni, mis võimaldab kui mitte võita, siis kasvõi omandada hindamatu kogemuse.
Suhted ülemusega pole alati pilvitud, eriti kui ülemus on temast intellekti poolest madalam, - „järele anda“ ta ei oska, ega ei soovi. Mitte alati hästi laabuvad ISFJ tüüpi naisel suhted töökaaslastega. Ühtedele ta võib paljudeks aastateks tunduda kui kindel ja siiras sõbranna, teistele aga kui ligipääsmatu uhkeldaja. Isegi raske ette kujutada, et tegemist on ühe ja sama inimesega.

Käitumine abielunaisena.

ISFJ tüübi naine on orienteeritud traditsioonilistele perekonnaväärtustele ning see ei ole alati kooskõlas tema varjatud emotsionaalsusega ning tundlikkusega. Heatahtlikult suhtub vähearvukate sõpradesse, ehk „omadesse“, ning valvsalt „majavõõrastesse“. Kui te aga märgate, et ta ei tule kohtumistele, ei täida lubadusi ning ei kannata sel puhul südametunnistuse all, - siis see tähendab, et „omaste“ seast te läksite üle „võõraste“ sekka. On tähelepanuvääriv, et „omade“ kitsasse ringi ei satu alati ka omaenda abikaasa.

ISFJ tüübi naine on hea, kuigi mõneti ihne perenaine. Ta on võimeline pakkuma mitte ainult toitu vaid andma ka tõotusi. Perekond on talle alati tähtis: kui ta otsustas, et tema on ettemääratud pühendama end ebaõnnestujast abikaasale või vanuritest vanematele, - siis on ta valmis kandma oma risti. Võib jätta teid maha „kuulsusetipus“, kuid mures, - mitte iialgi. Armastatud inimesega on valmis minema kasvõi maailmaservale. Mis puudutab lapsi, - siis on nad igal juhul väljaspool konkurentsi. Just nende nimel ISFJ tüüpi naine visalt töötab ning vaid nende nimel on võimeline ohverdama paljuga.

Voodielu.

Vagatsemisel, mida aegajalt omistatakse ISFJ tüüpi naisele, pole reaalsusega mingit pistmist. Kõnelused „sellest“ talle tõepoolest pole meelepärased, valvsusega suhtub vastavasse kirjandusse ning videotesse, kuid nende tehnoloogiate ellujuurutamise vastu ta ei ole. Voodis käitub aktiivselt (sellega, keda ise on valinud). Eelistab „õrna jõukasutamist“ (Tegelikult, seda ei saagi karakteerseks tunnuseks nimetada. Peaaegu poolele sootsioni naisesindajaile pole selle vastu midagi...).

Armukade, teie käitumise „pisidetail“ võib kauaks rikkuda ära tundlikku ISFJ tüüpi naise meeleolu. Jumaldab „lendude analüüse“. „Süüdlasele“, lisaks tapvale irooniale, ISFJ tüübi naise arsenalis on ka rafineeritum vahend: ta provotseerib lähisuhteid, kergesti tõestades partnerile tema suutmatust... Üleüldse, talle on iseloomulik omapärane „eetiline sadism“, - ta kas lähendab enda poole, või eemaldab. Võibolla ta sellisel viisil loodab karastada nii enda, kui ka teie tahet?

„Me oleme koos juba terve päev (kuu, aasta, igavik)!“, selles vaimus ISFJ tüüpi naine sõnastab oma suhteid armastatud inimesele (siin on raskusi sõnada „partnerile“). Üleüldse, talle ei meeldi ülespuhutud väljendid ning ise harva neid kasutab. Liigne pateetika suhetes kutsub tal esile ebamugavuse tunnet: ISFJ tüüpi naine suurepäraselt eristab siirust kõige veenvamast mängust.

Lahkuminek minimaalsete kaotustega.

Arvestades ülalöelduga, lahkuminek ISFJ tüüpi naisega on valuline protsess. Raske on üles leida formaalne ettekääne lahkuminekuks. Teie patte on ta mehelikult valmis mõista ning andestama, kuid sama mehelikult ta on valmis lahutuma, kui võtab ise sellise otsuse vastu. Anda tõuget selles suunas võib teie demonstratiivne lohakus, lubaduste mittetäitmine ja üleüldse kergemeelne ellusuhtumine. Proovige paar korda unistada määratud kohtumist, jätta tagastamata võla, või veel kuidagi ära rikkuda tema plaane. Head tulemust annab ka „psühholoogiline enesetapp“: teeselge „lurjusena, keda vähe on“, ning ta, solvununa, kaob. Kuid arvestage, et teeselda tuleb väga talendikalt. Ning, nagu ise aru saate, peale seda on väga raske loota suhete taastamisele.

 

tagasi algusesse