T�na on: teisipäev, 21.05.2024, kell on 12:44
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

INFP: INTROVERTNE-INTUITIIVNE-TUNDEINIMENE-KOHANEJA

IEI – Intuitiivselt-eetiline introvert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
INFP tüüp on entusiastlik ja taiplik uuendaja, kelles peitub palju inimlikku soojust. Oma tundeid, hellust ja õrnust väljendab harva. Need on tagasihoidlikkuse sirmi taga. Ellusuhtumiselt on ta väga isikupärane ja idealistlik hoides kirglikult oma ideaale ja väärtusi. INFP tüüp ei soovi tavaliselt domineerida või muljet avaldada. Igapäevastes asjades ning tööl on salliv, lahtise peaga, mõistev ja paindlik. Kahekordselt hea ja edukas on tegevuses, millesse usub. Tahab, et tema töö annaks mingisuguse panuse inimeste vastastikusesse mõistmisse, õnne ja tervisesse. Sõltumata töötasust soovib ta selle taga näha töö mõtet ja eesmärki. Kui teeb midagi niisugust, millest ta väga hoolib, on tema täiuslikkuse taotleja. Olles innustatud ja idealistlik omab INFP tüüp talenti kasvatada ja julgustada oma lähedasi. Suhtlemises kerge ja positiivne, võib ta olla otsene ja isegi kategooriline, kui ta ideaal või üks tema elulistest väärtustest on ohus. INFP tüüpi inimene tunneb suurt huvi uute ideede vastu. Tal on samuti perspektiivitunnet. Reeglina huvitub raamatutest ja keeltest. Sageli tõmbab teda nõustamine, õpetamine, kirjandus, kunst, teadus, psühholoogia. Teda võlub võimalus tungida inimhinge sügavusse. Ta võib töötada suurte energiapuhangutega olles võimeline ülimalt keskenduma ja pühenduma ülesande täitmisele. Üldiselt on ta kohusetundlik kuid rutiinsete tööülesannete täitmine muutub kergesti tüütavaks.

ESMANE MULJE
INFP tüüp on kerge, südamlik, meeldiv, väga hästi tunnetab nii enda, kui ka teiste "territooriumi". Lõbus ja veenev kuigi sealjuures veidi kuiv ja mittejulge. INFP tüüp tõmbab aeglaselt kaasa teisi enda ellu, luues vale, kuid laialtlevinud mulje nagu oleks ta upsakas.

SUHTLEMINE
INFP tüüp ei kaldu laskuma kõnelustesse, kuid väljendab siiski oskuslikult oma mõtteid. Tema kirjakeel on selge ja täpne ja tal on luuletaja oskus, kui tuleb kõnelda armastusest ja suhete teistest külgedest.

MIS ON ARMASTUS
Pole midagi paremat kui armastus, mis toob endaga kaasa rahu ja headuse.

SEKS JA LÄHEDUS
Nagu ka teised Introverdid, INFP tüüp ei avalda meeleldi oma vajadusi ja kiindumusi. Kuid tal on sügav tundelisus. Kui ta omandab suuremat eneseväljenduse vabadust siis seks ja lähedus võivad osutuda omakasupüüdmatuteks eneseandumuse hetkedeks.

FINANTSID
Sellised asjad huvitavad INFP tüüpi vähe. Kuid nendega kokku puutudes on ta võimeline ilmutama mõtteteravust ja läbinägemisvõimet. Nagu ka teistes valdkondades, võib ta alahinnata oma võimeid ja oskusi, kuid siiski osutuda väga kompetentseks.

KONFLIKT
Enam kui ühegi teise tüübi esindaja kardab INFP tüüp konflikte tehes kõik konfliktide vältimiseks. Kui siiski teda selleni viia, võib ta olla kangekaelne, järjekindel, leppimatu ja üldse järeleandmatu.

KOHUSTUSED
INFP tüübi lubadused on siirad ja enamasti igaveseks. Ta ei võta meeleldi enda peale kohustusi ja enne, kui neile alla kirjutada, esitab ta ettevaatlike küsimusi. Kui aga otsus on vastuvõetud, see osutub lootuste, unistuste, ideaalide kulminatsiooniks ja vältab kogu elu.

VANEMLIKKUS
INFP tüübi jaoks on see tavaliselt vabatahtlikult vastuvõetud meeldiv kohustus. Lapsed on ta ideaalide loomulik jätk, ja nende kasvatamine - see ala, kus need ideaalid kasvavad.

LEPINGUD
Tänu lubaduste tähtsusele võib lepingute sõlmimine kergendada ja rikastada suhteid. Kuigi INFP tüüp peaaegu ei tunneta vajadust avaldada mõju, on tal tugev vajadus olla oma lähedase koostisosana. Kõik, mis vaid võib suhetele kaasa aidata, tuleb ette võtta.

SUHETE LÕPETAMINE
Oma idealismi tõttu elab INFP tüüp raskustega üle suhete katkemise. Enam, kui paljude teiste tüüpide esindajad, tunnetab ta tugevat ebausku endasse, on kalduvusega enesepiinamisele ja enesepiitsutamisele. Reeglina, kõik see pole adekvaatne põhjustele, mis on suhteid nurja ajanud.

STRESS
INFP tüüp sattub konflikti iseendaga kui ei suuda üles ehitada suhteid inimestega vastavalt oma seesmise eetilise koodeksiga. Ta ei tea kuidas toimida: arvestada esmajärjekorras teiste huvisid või enda omi. Valikut segab harjumus paigutada end ümbritsevate asemele ning eelsoodumus eneseohverdamisele. Kuna INFP tüübil puudub oskus valjult avaldama oma soove, teda ei mõisteta mida ta õieti vajab. Kuigi eneseotsing on tema jaoks erakordselt paeluv, edu selles ta saavutab harva.
Nagu ka kõik NF temperamendid, stressile allutatud INFP tüüp sattub segadusse. Stressi situatsiooni arenguga kasvab tema oma „minast“ isoleerituse tunne. INFP tüüp osutub võimetuna määrama oma koha ajas ja ruumis. Ta kaotab silmist lihtsaid detaile ja selle asemel koondab tähelepanu lihtsate toimingute enam abstraktsetele ning sümboolsetele tõlgendamistele. Sageli see asetab tupikusse neid, kes on harjunud rohkem otsema ja konkreetsema suhtlemisega.

KUTSESUUNDUMUS
INFP tüübil on intuitiivne taju (N) ja tundeinimese (F) otsustamisviis. Selline kombinatsioon osutab võimaluste tajule. See tähendab, et otsustamisviis viitab selle tüübi sotsiaalsele andekusele mõista teisi ja suhelda toetudes seejuures oma kujutlusvõimele, intuitsioonile. See tajutüüp võimaldab lahti rebida reaalsusest, seega käsitada ja lahendada probleeme, näha asju tulevikuperspektiivis. Sobib komplitseeritud suhtlemisprotsess, tungimine inimloomuse ja suhete keeristesse ning sügavustesse. Vaadeldava isiksustüübiga sobib hästi artistlik, kunstnikutüüpi kutsesuundumus koos mitmesuguste arendusvaldkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks kunst, kirjandus, muusika, aga samuti usutöö, õpetamine, tervishoid, psühholoogiline nõustamine, poliitika.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks psühholoogid ja psühhiaatrid, kirjanikud, kunstnikud ja toimetajad, õpetajad, kasvatajad, muusikud ja heliloojad.

PÕHIVÄÄRTUS
Ime ja unistus.

 

INFP TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 


KUNSTIALA

– Kunstnik
– Kirjanik/luuletaja
– Ajakirjanik
– Arhitekt
– Näitleja
– Kirjastaja
– Muusik

ÕPETAMINE/NÕUSTAMINE
– Kõrgkooli õppejõud (humanitaarteadused, kunst)
– Uurija
– Psühholoog
– Konsultant
– Sotsiaalalatöötaja
– Raamatukogutöötaja, bibliograaf
– Logopeed

RELIGIOON
– Preester
– Usuvalgustaja
– Kirikuteener


ORGANISATSIOONIDES
INFP tüüpi inimeste domineerivaks orientatsiooniks on inimsuhted, eneserealiseerimine ja ümbritsevate inimeste eneseteostamisele kaasaaitamine. Organisatsioonis esineb INFP tüüp omamoodi veorihmana, vahelülina kõikide teiste inimtüüpide vahel, aidates kaasa ideede teostamisele lõppresultaadini inimeste püüdluste energia kaasamisega. INFP tüüp ei erista organisatsiooni arengu võimalusi seal töötavate inimeste arengust nagu ka nendevahelisi suhteid. Ta tunneb muret selle üle, mida nimetatakse organisatsiooni kliimaks, püüdleb koostöö harmoonia poole sotsiaalsetes situatsioonides, eelistab motiveerida inimesi pigem "präänikuga" kui "piitsaga". Sellest tulenevad probleemid seisnevad selles, et INFP tüüp süveneb sageli teiste inimeste vajadustesse sel määral, et tal jääb puudu aega ja energiat omaenda toiminguteks. Tema organisatsiooni puudutavad otsused võivad olla rohkem mõjutatud sümpaatiast ja antipaatiast kui allutatud lõplikule eesmärgile. Ta satub sageli keerulisse situatsiooni kahe vastandgrupeeringu vahele, kus kumbki neist peab teda oma pooldajaks. Püüdes luua initsiatiivi, iseseisvuse ja vabaduse õhkkonda, pole INFP tüüp alati suuteline kontrollima täitmist ja rangelt kutsuma vastutusele. Tal on kalduvus vältida diskomfortsete suhetega situatsioone ja võib jääda siin vastuoludega hätta.

 

INFP TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– tugev intuitsioon;
– sügav vaimne maailm.


INFP TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– puudub oskus tegeleda ebahuvitavate asjadega;
– puudub oskus detailselt planeerida.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– õpi töösse realistlikult suhtuma;
– ära jää unistama millestki võimatust;
– püüa välja töötada konkreetseid plaane ja projekte ning neid ellu viia;
– arenda endas kindlameelsust, võimet öelda vajaduse korral "ei".

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD INFP TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Nõudke oma partnerilt rahu ja vabadust. Püüelge otsekohesusele ja väljendusrikkusele. Ärge kartke tõsta häält, et Te oleksite ära kuulatud ja mõistetud. Paluge veidi vaikida ja Teid ära kuulata. Püüdke välja öelda esimesed pähe tulnud mõtted, ilma pikemalt mõtlemata. Kohustage end jagama oma mõtteid, isegi kui Teil tuleb neid esialgu paberile kirja panna.

Kui Teie partner on INTROVERT
Võidelge enesesse suletusega, öeldes välja ka siis kui see tundub olevat kohmakas. Avaldage arvamust valjult aga mitte omaette. Olge rõõmsad vaikuse üle, hinnake partneri territooriumi ja armastage partnerit süvenenud vaatluste pärast. Püüdke rääkida olemusest. Peamine, ärge üritage vältida konflikti vaikimise abil. Leppige kokku koos leida lahenduse probleemi üle, aga ärge jahvatage seda ükshaaval. Arvestage, et Teie partnerile on konflikt mitte vähem stress, kui Teie jaoks.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Pidage meeles, enamik sellest mida Te välja ütlete, või ei ütle, saab olema tajutud sõnasõnalt. Hinnake konkreetsust ja põhjalikkust, mida Teie partner omistab Teie sõnadele. Pidage meeles, et Teie partner eelistab täpsust ja fakte, ilma nendeta ta pole võimeline formuleerima oma vastust. Arvestage, et teie konflikti lahendamiseks võib vaja minna konkreetseid fakte. Aidake partneril mõista tema esitatud üksikasjade mõtet ja tagajärge. Püüdke mitte võita vaidluses keskendumise arvel üldistel piltidel vaid arvestage ka üksikasju.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Tunnistage, et te mõlemad püüate vältida fakte või sätite neid oma eesmärkide tarbeks. Kui te pole nõus teineteise tajumisega, peatuge ja veenduge, et kõik on õige, enne kui konflikt areneb edasi mõistmatuse tõttu. Nii palju kui võimalik aidake teineteisel olevikku meeles pidada ning olla täpne ja määratletud. Püüdke võrrelda oma arvamusi sellest mis oli öeldud. Andke teineteisele võimalus peatuda, kuulata, haista, tunnetada või ära proovida. Ärge kartke ülekoormata oma aistinguid.
Konkretiseerige oma partneri sõnu: kes, mis, millal, kus ja miks.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge kartke aegajalt võidelda. Aegajalt püüdke väljendada oma negatiivset arvamust tundmata sealjuures süütunnet. Vaidluste puhul vältige või võimalikult harva öelge oma partnerile "vabandan", "see on minu viga" ja "sul on õigus". Vaidlused on normaalne nähtus. Elu kulgeb edasi. Püüdke mitte unustada, et mitte kogu kriitika pole suunatud Teie vastu. Seiske omal positsioonil. Määrake oma positsioon ja püüdke säilitada objektiivsus.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Öelge talle otse näkku, millega Te pole rahul tema suhtes. Pidage meeles, seda pole võimalik vältida. Ärge üritage võtta enda peale seda, millest räägib teine. Saage naudingut ja rõõmu vastastikust toest. Minge julgelt vastu konfliktile. Olge kindel ja ärge vältige seda. Ärge püüdke kiirustada probleemi lahendusega harmoonia nimel. Pidage meeles, et konflikt võib olla kasulik ja te mõlemad võite sellest midagi õppida.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Aidake oma partneril mõista, et ta pole võimeline kontrollima kõike - ja eriti Teid. Aidake partneril näha Teie sõnades rohkem, kui lihtsalt õigeid vastuseid ja juhtnööre. Pidage meeles: see, millest räägib Teie partner - pole veel lõplik otsus, isegi siis kui tema niiviisi arvab. Saage aru, et Teie partner näeb välja kurjemana kui ta tegelikult on. Aidake partnerit alternatiivi otsingul. Hoidke teda kiirete otsuste eest. "Andke mõista ja lahkuge" – esitage konflikti teema ja lahkuge, et hiljem tagasi tulles kõik lahendada.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Püüdke, et üks teist võtaks vastu otsuse ja teostaks selle. Aidake teineteist keskenduda kõnelusele. Üritage kõrvale kaldunu tagasi tuua vestluse teema juurde. Kui see on võimalik, üritage piiritleda oma väljaütlemisi lõplikku vormi. Aidake teineteist keskenduda millelegi ühele.
Formuleerige võimalikult selgelt oma arvamusi ja vajadusi. Ei mingeid kõrvalekaldeid! Üritage leida vastastikku kasulikum otsus. Või leppige kokku, kes teist on valmis "kaotama", ja kes "võitma" antud juhtumil.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest INFP tüüpi naine paistab silma teiste seast?

INFP tüüpi naine on väliselt peaaegu alati peen ja habras. Kuid, isegi siis, kui tal on atleetiline figuur, ikkagi kipub sarnanema Pöial-Liisiga. Riietuse arvelt kokku ei hoia, jumaldab ilusaid asju. Tema arusaamad ilust kujunevad spontaansel, - see on moetuulte, sõbrannade soovituste ning omaenese meeleolu kummaliselt veider segu. Sageli laseb riietust õmmelda, aga ostetud riided teeb äratundmatuseni ringi (tegelikult, edastades neid toiminguid emale või sõbrannale). Sõltumata vanusest ilmutab kalduvust heledamatele toonidele, eriti eelistades beeþ või roosa, hästi tunnetab värviharmooniat. Usub oma maitse eksimatusesse ning sageli mitte põhjuseta. Meeldivad jalutuskäigud, reisid ning lärmakad seltskonnad, kus tavaliselt istub solvunud väljanägemisega. Kodust ei välju ilma unistava naeratuseta, mis on üheaegselt tagasihoidlik ning kutsuv.

INFP tüüpi naisele on omane kordamatu antiloobi plastika, kes on valmis mistahes hetkel osutuma saagiks, - ainult, et jahimees peab olema temavääriline.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Tutvuda temaga on üsna lihtne: INFP tüüpi naine on alati suhtlemisvalmis. Vähe tähelepanu osutab partneri välimusele, kuid pole ükskõikne tema põhjalikkuse ning perspektiivide suhtes. Eneserahulolevalt-sportlikud noored inimesed teda lihtsalt ärritavad (ja see tunne on vastastikune). INFP tüüpi naisele parimaks variandiks on „tõeline mees“, kellest kiirgub „seesmine jõud“. Oma näilikku abitusega (nii tahaks ja anda talle hellava nime!), INFP tüüpi naine ergutab teda toimingutele, kutsudes tal esile kaitsmissoovi ümbritseva maailma kõikidest ebaõiglustest. Siit saabki alguse kõige huvitavam: oodatava intiimsuhe asemel, teid tõmmatakse hingepäästvate ning pihtimuslikke kõneluste süvendisse ammu möödunud, kuid mälus säilinud suurest armastusest (Issand! Kui paljusõnaline võib aegajalt olla introvert!).

INFP tüübi naise unelmate aineks on inimene, kes suudaks realiseerida tema unistusi. Ta visa järjekindlusega ei soovi tunnistada, et sellist inimest looduses ei eksisteeri, seepärast võtab vastu tema asemel järjest uusi ja uusi väljavalituid. Et mitte kaoks romantika oreool, sageli väldib füüsilisi kontakte oma hetkelise ebajumalaga, eelistades supelda mõttekaemuslikes armuelamustes. Tema arvamus inimesest (teie pole erand!) võib lühiajaga radikaalselt muutuda. Sageli nutab üksinduses enesehaletsuse tõttu. Ta ei mängle, - selline on tema elu...

Tööl käimine.

Vaatamata tagasi ebaõnnestumistele, INFP tüüpi naine proovib end erinevatel tegevusaladel, isegi äris, mis on talle vastunäidustatud. Tema sagedaste läbikukkumiste põhjused on lihtsad: hirm vastutuse eest ning oskuse puudumine näha reaalselt elu. Alustades mistahes tegevuse, otsekohe püüab leida „laiu õlgu“, et kanda neile üle, kui mitte töö, siis kasvõi otsuste vastuvõtmist. Kogu tema elule kaasneb usk õnnelikku juhusesse, mingi ootamatu juhtumisse. Kuid ei tasu alahinnata INFp tüübi naise läbilöögivõimeid eesmärgi saavutamisel. Erinevalt infantiilse, sama tüübi mehest, INFP tüübi naine, et välja rabeleda kalurikülast (ühiselamusest, vastumeelsest perest), on võimeline paljuks.

On küll kummaline, aga INFP tüübi naine leiab kergesti „ökoloogilist niðði väikestes kommertsstruktuurides, kus on vajalik inimene, kes on võimeline loominguliseks (sagedamini kirjandusalaseks) tööks: kirjandustoimetaja, tõlk, pressiesindaja, ajakirjanik. Plussiks on talle ka see, et ta lihtsalt kardab oma ülemust, kellele aitab tunnetada oma tähtsust. Lõppkokkuvõttes INFP tüüpi naine hästi kohaneb elus, omades mingit müstilist veetlevust, mis sunnib ka kõige ihnemaid ülemusi tõstma talle palka, rangeid kontrolöre laskma läbi piletita, aga turumüüjaid müüma odavamalt parimat kaupa.

Käitumine abielunaisena.

Pereelus INFP tüüpi naine on orienteeritud pikkaajalistele suhetele. Ning, paistab, et tõepoolest püüab, et kõik näeks välja korralik. Värinaga suhtub perekonnaeelarve suhtes: seni, kuni tema peale kulutab raha „võõras“, ilmutab ta raiskamisimesid, kui aga see inimene muutub abikaasaks, kui toimub 180 - kraadiline pööre ning iga sent osutub kontrolli all. Kodus tal valitseb „kunstiline korralagedus“: laialipillatud raamatute, sukkpükste ning assessuaaride seas tolmub suur hulk nänni, - mälestused kohtadest, sündmustest ning, peamiselt, persoonidest „tema minevikust“.

Nagu kirglik suitsetaja, kes palju kordi jätab maha suitsetamise, nii ka INFP tüüpi naine igast esmaspäevast alates muutub ideaalseks abikaasaks. Kuid teda pidevalt piinavad seesmised vastuolud. Ta on tsüklis „äralastud võimaluses“ (kõikides möödalaskmises on süüdi, loomulikult, abikaasa) ning samal ajal unistab tulevastest toimingutest, alustades vingete aknakardinate ostmisest ning lõpetades kohtumisega „fantastilise inimesega“. Kõik see aegajalt voolab välja perekonnastseenidesse, mis on reeglina suurepäraselt lavastatud ning meisterlikult mängitud. Skandaalide ajal see armas olevus osutub ettearvamatuks ja leidlikuks, tigetaks ja kurjaks naiseks. Arvestage, et üle vaidlustada INFP tüüpi naist pole praktiliselt võimalik, - ta on valmis mistahes konksudeks ning rahulikult loobub omaenda sõnadest, mida ta lausus minut tagasi.

Voodielu.

INFP tüüpi naist voodisse pehmeks rääkida väljaspool abielu ei jätku teil alati ei jõudu, ega aega. Seda tüüpi naine on romantiliselt meelestatud meeste unistus, kellele meeldib kindluste pikaajaline piiramine enne vallutamist (Tegelikult, teda piisaks toore kindlusega võtta kinni käest ja viia „kuhu tarvis“). Kaldub domineerimise elementidele, kuid see pole seotud tundelisusega, talle lihtsalt meeldib näha meest, kes on „laialilaotatud tema jalgade ees“. Ta ei suuda alati keskenduda voodis toimuvale reaalsusele. Tavaliselt pidurdatud, pole kõrgendatud tundelisusega, selle eest kõnelustes on avameelne ning isegi küüniline. Kõige rafineeritute helluste ajal võib ükskõikselt vaadelda tapeeti ning arutleda abstraktsete teemade (näiteks sotsioonika) üle. Äkki on valmis nõustuma rafineeritud seksuaalsele avantüürile, kuid mitte soovist läbi elada uusi aistinguid, vaid selleks, et:
a) teda jätaks rahule;
b) veelkord tõestada enesele, et selles pole midagi huvitavat.
Traditsiooniline fraas mõneti kohmetunud partnerile: „Kui armun, siis...“. Selle eest, homme teist võib saada teile pühendatud luuletuste õnnelik omanik, mis on sageli head ning, peamine, siirad.

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

INFP tüüpi naine kannatab kompleksite all, kui suhetes on märgatav lahutus, isegi siis, kui on ise osutunud selle algatajaks. Ta kindlasti käitub nii, et kutsuda teil esile süütunne, - nagu oleksime meie „vastutavad nende eest, keda kodustasime“. Seepärast olge valvsad ning ärge alluge pisaratele, etteheitmistele ning pikatele seletustele. Mis siis, et te tunnetate end sel puhul viimase kaabakana, ikkagi ilmutage kangust ning andke INFP tüüpi naisele mõista, et „saite tema nõksudest“ juba ammu aru. Selleks, et ta kaotaks teie vastu huvi, on piisav, et te lõpetaksite talle toeks olemist tema tänapäevases elus ning tulevikuperspektiivis... Ja olgu muutus temapoolses suhtumises teisse rabav (muuseas, valmistuge solvavatele pilketele), kuid selle eest te ühe hoobiga vabanete paljudest probleemidest.

Ja siiski on veidi kahju lahutada...

 

tagasi algusesse