T�na on: teisipäev, 21.05.2024, kell on 17:22
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

INFJ: INTROVERTNE-INTUITIIVNE-TUNDEINIMENE-OTSUSTAJA

EII – Eetilis-intuitiivne introvert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
INFJ tüüp on keeruka natuuriga, sügavalt isikupärane. Suudab mõista inimsuhete keerukust, sest ta on tugeva empaatiavõimega (võimega mõista teiste sisemaailma). Usaldab intuitsiooni ega sõltu kellegi autoriteetsest arvamusest või populaarseks kujunenud seisukohast. Probleemid peaksid teda ainult ergutama mõtlema ja tegutsema. Olles rikka kujutlusvõimega ja sügava huviga teiste inimeste vastu on ta lõpmatu inspiratsiooni ja rõõmu allikaks neile, kellega elus kokku puutub. Tema sisemine elu on liikumapanev jõud kuid võimalikuks nõrkuseks võib saada aeglus, millega ta jagab oma sisemist rikkust. Kuid seda puudust kompenseerib siirus ja hoolitsus abikaasa ja laste suhtes. INFJ tüüp on sõltumatu individualist, keda juhib inspiratsioon, loominguline mõttesähvatus. Mõnikord ei suuda ta mõista, miks tema ideed ei ole teistele vastuvõetavad, miks nad ei tule temaga kaasa. Tema sõltumatus ei ole tavaliselt silmatorkav, sest hindab kooskõla ja sõprussuhteid. Kui vaja, püüab teisi veenda aktsepteerima oma ideid ning nende elluviimise nimel koostööd tegema. INFJ tüüpi inimene tahab kõiges näha teatud mõtet, puudutagu see tööd, suhteid teistega või isegi materiaalset vara. Kõige enam on ta rahul tööga, kus saab rakendada intuitsiooni - näha tähendusi, seoseid, võimalusi. Üks niisugune töövaldkond on õpetamine. Tema empaatiavõimega sobib hästi ka psühholoogiline nõustamine, samuti muud tööalad, kus inimene ja inimsuhete tundmine on väga tähtis. Edu saavutab ta tänu inimlikule soojusele, entusiasmile, keskendumisvõimele ja originaalsusele.

ESMANE MULJE
INFJ tüüp on heasüdamlik ja hoolitsev. Tema juurest lahkutakse sooja tundega. Ta ilmutab üsna selget huvi teiste suhtes ja soovi olla meeldiv ning kasulik igas situatsioonis. Kuigi ta on väga vaikne meeldib inimestel temaga koos olla ja nad tulevad heameelega ta juurde tagasi.

SUHTLEMINE
Kõige peenemalt väljendab INFJ tüüp end kirjalikult. Tal on talent kirjutada selgelt, veenvalt ja mõjuvalt, leides alati õiget sõna. Kuid see omadus sõltub sellest, kuivõrd tal on piisavalt aega mõtiskeluks. Vastasel juhul on ta aeglane eneseväljenduses.

MIS ON ARMASTUS
Minu mõistus, süda ja hing on täis armastust.

SEKS JA LÄHEDUS
See on südame, mõistuse ja vaimu sulam. See on eneseohverdamine vastu tulles abikaasale, et mõlemad muutuksid üheks tervikuks. INFJ tüübi vaatevinklist lähedus tähendab eneseloobumist armastatu vajaduste nimel. Tema seesmine inspiratsioon saavutab oma täiuslikkuse toimingutes, mis on täis armastust, hoolitsust ja ennastsalgavust, mis omavad füüsilist iseloomu.

FINANTSID
Detailsus ja täpsus on see raske rist, mida ta kannab. INFJ tüübil on raske leida midagi inspireerivat sellises askelduste rikkas nähtuses nagu raha. Seepärast ta tavaliselt toimib rahaga mitte kõige paremal viisil. Sageli, tunnetades oma nõrkusi, ta võib olla konservatiivne ja ettevaatlik rahalistes küsimustes.

KONFLIKT
Selline sõna iseenesest ja see, mida ta tähendab, tekitab INFJ tüübil õudustunnet. Tundub, et ta on nõus seisma silmitsi surmaga kui konflikti meenutavaga. See on vastuolus tema loomuga ja ta on veendunud, et midagi head sellest välja ei tule. Kui tal siiski tuleb konfliktiga kokku puutuda, teeb ta seda tahtevastaselt ja raske südamega.

KOHUSTUSED
See on miski sügav, püsiv, igavene ja oma kõrgemas tähenduses kõikide eesmärkide ja elumõtte teostus. Ta võtab ettevaatlusega enda peale kohustusi, kuid kui see on toimunud, siis tagasiteed enam pole. Seetõttu, et INFJ tüüp on niivõrd otsustusvõimeline, on tal raske andestada oma ligimesele, kes täidab oma kohustusi vähem kui 110 protsenti. Ta esitab kõrgeid nõudmisi endale ja oma elukaaslasele, nõudes täielikku pühendumist.

VANEMLIKKUS
INFJ tüübi jaoks lapsed on elu mõte teostamine. Tema jaoks on see inimelu sisu sügavaim väljendus. Oma inspiratsiooni ta suunab lastele. Ja lapsed mäletavad temast kui kannatlikust, õrnast, lahkest ja innustavast vanemast.

LEPINGUD
Ta tunnetab tõsiseid kohustusi suhete süvendamise ja arendamise ees, seepärast lepingud tunduvad talle eluliselt vajalikena. INFJ muundab oma mõtteid ja nägemusi eesmärkideks, mis olles saavutatud, muutuvad teostatu mõõdupuuks, mis peegeldab suhetesse paigutatud energiat.

SUHETE LÕPETAMINE
Nagu ka teised Tundeinimesed (F), INFJ tüüp hoiab suhetest kinni kaua peale seda, kui nad lõpevad, mõtiskledes selle üle, kuidas võinuks parandada olukorda. Süütunne võib sundida teda suhet hoidma kuigi teiste jaoks oleks parem lahku minna. Peale seda kui õnnestub süütundest ja kaotusest vabaneda, INFJ tüüp annab suhetele hinnangu ja nagu paljud Otsustajad (J), jätab need maha ja liigub edasi uute suhete poole.

STRESS
Olles oma loomult vastutulelik ja vaikne INFJ tüüp on eriti haavatav ja alluv stressile. Arusaamatused suhetes lähedastega viivad teda tõsiselt rööbastest välja. Nagu ka kõik NF temperamendid stressi situatsioonis, INFJ tüüp tunneb end murtuna ja kaotatuna, nagu mängiks ta kellegi rolli selle asemel et jääda iseendaks. Selline „kahestumine“ võib viia haiglase seisundini, kuigi haiglaslikud sümptomid pole materiaalsed vaid kutsutud esile umbusklikkuse poolt. Tunnetades end lahtirebituna füüsilisest maailmast, INFJ tüüp on rõhutud ja halvatud oma tagasihoitud emotsioonide poolt. Vaatamata et INFJ tüüp eelistab mitte tegutseda ning varjata kuni stressisituatsioon lahendub iseenesest, talle poleks paha olla aktiivsem ning lõpetama end sättimist ümbritsevate järgi. Olles erakordselt kaasatundlik ning viisakas, INFJ tüüp kaldub pidama oma väärtusteks ka teiste veendumusi. Välise konflikti arenemisega, tal kõikumatult kasvab seesmise disharmoonia tunnetus ja INFJ tüübil tuleb ilmutada suuri pingutusi selleks et eraldada omaenda probleeme ümbritsevate probleemidest.

KUTSESUUNDUMUS
INFJ tüübil on intuitiivne taju (N) ja tundeinimese (F) otsustamisviis. Selline kombinatsioon osutab võimaluste tajule. See tähendab, et otsustamisviis viitab selle tüübi sotsiaalsele andekusele mõista teisi ja suhelda toetudes seejuures oma kujutlusvõimele, intuitsioonile. See tajutüüp võimaldab lahti rebida reaalsusest, seega käsitada ja lahendada probleeme, näha asju tulevikuperspektiivis. Sobib komplitseeritud suhtlemisprotsess, tungimine inimloomusse ja suhete keeristesse ning sügavustesse. Vaadeldava isiksustüübiga sobib hästi artistlik, kunstnikutüüpi kutsesuundumus koos mitmesuguste arendusvaldkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks kunst, kirjandus, muusika, aga samuti usutöö, õpetamine, tervishoid, psühholoogiline nõustamine, poliitika.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks konsultandid koolituse alal, vaimulikud, arstid, spetsialistid massiinformatsiooni vahendite alal, õpetajad (emakeel, kujutav kunst, lavakunst).

PÕHIVÄÄRTUS
Hingelisus ja südametunnistus.

 

INFJ TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 


KONSULTEERIMINE / ÕPETAMINE

– kutsenõustaja
– psühholoog
– õpetaja: keskkooli vanemates klassides või kolledžis
   (võõrkeel, kunstialade õppeained, muusika, sotsioloogia)
– haridusnõunik
– raamatukoguhoidja

RELIGIOON
– preester
– usutegelane
– usuõpetuse programmide juht

KUNST
– kunstnik
– näitekirjanik
– romaanide kirjanik
– luuletaja
– disainer

SOTSIAALSFÄÄR
– tervishoiuadministraator
– elanikkonna sotsiaalteeninduse organisatsiooni juht
– vahendaja konfliktide lahendamisel
– sotsioloog
– töötaja sotsiaalprobleemide alal

ÄRI
– mänedžer kaadriküsimustes
– marketingispetsialist
– nõustaja organisatsiooniküsimustes
– kaastöötajatele abiprogrammide koordinaator


ORGANISATSIOONIDES
INFJ tüüpi inimeste domineerivaks orientatsiooniks on inimsuhted, eneserealiseerimine ja ümbritsevate inimeste eneseteostamisele kaasaaitamine. Organisatsioonis esineb INFJ tüüp omamoodi veorihmana, vahelülina kõikide teiste inimtüüpide vahel, aidates kaasa ideede teostamisele lõppresultaadini inimeste püüdluste energia kaasamisega. INFJ tüüp ei erista organisatsiooni arengu võimalusi seal töötavate inimeste arengust nagu ka nendevahelisi suhteid. Ta tunneb muret selle üle, mida nimetatakse organisatsiooni kliimaks, püüdleb koostöö harmoonia poole sotsiaalsetes situatsioonides, eelistab motiveerida inimesi pigem "präänikuga" kui "piitsaga". Sellest tulenevad probleemid seisnevad selles, et INFJ tüüp süveneb sageli teiste inimeste vajadustesse sel määral, et tal jääb puudu aega ja energiat omaenda toiminguteks. Tema organisatsiooni puudutavad otsused võivad olla rohkem mõjutatud sümpaatiast ja antipaatiast kui allutatud lõplikule eesmärgile. Ta satub sageli keerulisse situatsiooni kahe vastandgrupeeringu vahele, kus kumbki neist peab teda oma pooldajaks. Püüdes luua initsiatiivi, iseseisvuse ja vabaduse õhkkonda, pole INFJ tüüp alati suuteline kontrollima täitmist ja rangelt kutsuma vastutusele. Tal on kalduvus vältida diskomfortsete suhetega situatsioone ja võib jääda siin vastuoludega hätta.

 

INFJ TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– inimloomuse ning inimsuhete hea mõistmine;
– tundelisus ja tähelepanelikkus inimeste suhtes.


INFJ TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– vähene otsustus- ja algatusvõime;
– liigne põhjalikkus ja detailsus planeerimisel.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– püüa olla avatum teiste arvamuste suhtes – saad oma ideedele laiema
   kandepinna;
– püüa arutada oma nägemust, asjast arusaamist teistega, anda neile
   tagasisidet;
– püüa arendada veenmisoskust, et võidelda oma ideede teostamise
   eest.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD INFJ TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Nõudke oma partnerilt rahu ja vabadust. Püüelge otsekohesusele ja väljendusrikkusele. Ärge kartke tõsta häält, et Te oleksite ära kuulatud ja mõistetud. Paluge veidi vaikida ja Teid ära kuulata. Püüdke välja öelda esimesed pähe tulnud mõtted, ilma pikemalt mõtlemata. Kohustage end jagama oma mõtteid, isegi kui Teil tuleb neid esialgu paberile kirja panna.

Kui Teie partner on INTROVERT
Võidelge enesesse suletusega, öeldes välja ka siis kui see tundub olevat kohmakas. Avaldage arvamust valjult aga mitte omaette. Olge rõõmsad vaikuse üle, hinnake partneri territooriumi ja armastage partnerit süvenenud vaatluste pärast. Püüdke rääkida olemusest. Peamine, ärge üritage vältida konflikti vaikimise abil. Leppige kokku koos leida lahenduse probleemi üle, aga ärge jahvatage seda ükshaaval. Arvestage, et Teie partnerile on konflikt mitte vähem stress, kui Teie jaoks.

Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Pidage meeles, enamik sellest mida Te välja ütlete, või ei ütle, saab olema tajutud sõnasõnalt. Hinnake konkreetsust ja põhjalikkust, mida Teie partner omistab Teie sõnadele. Pidage meeles, et Teie partner eelistab täpsust ja fakte, ilma nendeta ta pole võimeline formuleerima oma vastust. Arvestage, et teie konflikti lahendamiseks võib vaja minna konkreetseid fakte. Aidake partneril mõista tema esitatud üksikasjade mõtet ja tagajärge. Püüdke mitte võita vaidluses keskendumise arvel üldistel piltidel vaid arvestage ka üksikasju.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Tunnistage, et te mõlemad püüate vältida fakte või sätite neid oma eesmärkide tarbeks. Kui te pole nõus teineteise tajumisega, peatuge ja veenduge, et kõik on õige, enne kui konflikt areneb edasi mõistmatuse tõttu. Nii palju kui võimalik aidake teineteisel olevikku meeles pidada ning olla täpne ja määratletud. Püüdke võrrelda oma arvamusi sellest mis oli öeldud. Andke teineteisele võimalus peatuda, kuulata, haista, tunnetada või ära proovida. Ärge kartke ülekoormata oma aistinguid.
Konkretiseerige oma partneri sõnu: kes, mis, millal, kus ja miks.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge kartke aegajalt võidelda. Aegajalt püüdke väljendada oma negatiivset arvamust tundmata sealjuures süütunnet. Vaidluste puhul vältige või võimalikult harva öelge oma partnerile "vabandan", "see on minu viga" ja "sul on õigus". Vaidlused on normaalne nähtus. Elu kulgeb edasi. Püüdke mitte unustada, et mitte kogu kriitika pole suunatud Teie vastu. Seiske omal positsioonil. Määrake oma positsioon ja püüdke säilitada objektiivsus.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Öelge talle otse näkku, millega Te pole rahul tema suhtes. Pidage meeles, seda pole võimalik vältida. Ärge üritage võtta enda peale seda, millest räägib teine. Saage naudingut ja rõõmu vastastikust toest.
Minge julgelt vastu konfliktile. Olge kindel ja ärge vältige seda. Ärge püüdke kiirustada probleemi lahendusega harmoonia nimel. Pidage meeles, et konflikt võib olla kasulik ja te mõlemad võite sellest midagi õppida.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Konflikte planeerida on võimatu, kuid nende lahendamine - võimalik. Määrake probleemide ring ja siis määrake aeg nende vaatlemiseks. Kui küsimus pole veel lahendatud, ärge väitke vastupidist vaid selle nimel, et muuta situatsiooni enam kindlaksmääratuks. Aeg ajalt andke järele, isegi teades, et Teil on õigus. Üritage arutleda küsimust selle asemel, et kohe anda sellele vastus või soovitada midagi. Pidage meeles, et Te pole võimeline kõike kontrollima.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Võimaldage partneril uurida probleemi lahenduse erinevaid variante. Püüdke lahendada konflikt positiivselt, aga mitte selle nimel, et võita vaidlus. Aidake partnerit keskenduda millelegi ühele. Vältige partneri nurka surumist. Kujundlikult öeldes, andke talle liikumisvabadus. Aidake omal partneril mõista mida Te ei soovi, andes endale aru sellest, et ülejäänuga võiksite leppida. Hinnake oma partneri võimet leida alternatiive. Ärge kartke neid vaadelda.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest INFJ tüüpi naine paistab silma teiste seast?

INFJ tüüpi naist ei saa pidada ükskõikseks oma välimuse suhtes. Riietusel puudub liigne ekstravagantsus, kuid on elegantne ning maitsega. Peab firmariietust oma imago tähtsaks komponendiks ning tunnetab selles tunduvalt kindlamana. Vaatamata talle omasele kokkuhoiuslikkusele, kunagi ei pane selga „second hand“-i. Tavaliselt näeb välja nooremana. Tänu heale liigutuste koordinatsioonile oleks võinud saada sportlaseks või tsirkuseartistiks, kuid tal jääb puudu ilmsest kuraasist. Meeldivad loomad ja nad tasuvad talle samaga. Kärarikkas seltskonnas üritab hõivata võimalikult vähem ruumi. Isegi laule kõikidega kaasa ei laula, vaid vaevaltkuuldavalt umiseb meloodiat.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Olles loomult häbelik, INFJ tüüpi naine ei astu iialgi esimest sammu tutvumiseks ning lähenemiseks. Kogu teekonda tuleb läbida teil endil, kuid see ei tule pikana... Kohtumise eel INFJ tüüpi naisega on vajalik täpselt teatada talle kohtumise aega ja koha ning punkthaaval kirjeldada tulevase programmi. Kui mitte arvesse võtta tema kindlale hilinemisele, probleeme plaani täitmisega ei tule. Ärge heitke meelt, kui INFJ tüüpi naine pole teile kaua helistanud, - ta lihtsalt tahaks valida teie telefoninumber, kuid kardab seda teha. Ta on üldse suuteline looma piinarikkast probleemi sellest, kus teine oleks probleemideta lahendanud „otsekontakti“ abil.

INFJ tüüpi naine, erinevalt sama tüüpi mehest, tunneb end tänapäevases ühiskonnas mitte kõige halvemini. Paljud mehed juba ammu unistavad puhata mõnede sootsioni „nõrgemasoo“ esindajate agressiivsest survest. Ning siin „ballile“ ilmub INFJ tüüpi naine, selline armas ja naiivne... Teda nii tahaks emmata, katta soojaga ning kaitsta meie elu kõikidest probleemidest. Ega ta ei peagi halvustavaks võimalust teiste abi ära kasutada. Siin läbinägeval partneril, kellele õnnestus näha tema sügavalt peidetuid ambitsioone, tekkib kahtlus: kas ta on siis nii lihtsameelne, nagu välja näeb?

Tööl käimine.

Tööle INFJ tüüpi naine ei kippu, kuid mitte seetõttu, et laisk, vaid selle pärast, et liiga tagasihoidlikult hindab oma võimeid. Ning täiesti asjatult, - tal on hindamatud võimed täpse, nokitsemist nõudva töö tegemiseks. Ja see pole ainult „valgete ja mustade ubade“ sorteerimine, - finantsvoogudega tuleb toime mitte halvemini. Tegelikult, edukaks karjääriks vajab ta suurepärast psühholoogilist atmosfääri kus puuduvad „konkurss vabale kohale“ ning reorganisatsioonid. Seepärast eelistab stabiilse koormusega ning püsiva kollektiiviga struktuure: raamatupidamine, erinevad ühingud, turismifirmad. „Tootmiskonfliktidesse“ püüab mitte astuda (kui vaid nad tugevasti riivavad tema arusaamu õiglusest), kuid elab väga üle nende osapoolte pärast, siiralt tundes kaasa kaotajatele.

INFJ tüüpi naine ei kiirusta ilmutama algatust, kuid peale ülesande saamist, täidab seda kvaliteetselt. Haruldane juht ei unistaks sellisest kohusetundlikust ning mittelobisevast (!) kaastöötajast, kes on valmis võtma oma õlgadele rohkesti uusi ülesandeid, millistest kõik teised keelduvad. Lisaks, ta ei loo intriige, pole võimeline valetama ja reetma ning, peamine, häbeneb küsida palgalisa.

Enamik elulistes situatsioonides jääb järeleandlikuks, oskab oodata ja kannatada. Kui aga „keerata vint üle“, siis on võimeline ilmutama erakordset kangekaelsust, - kuhu siin jõumeestel keskmistest kvaadritest! Pole vähem imekspanevam fanatismiga piirduv visadus, mis eristab INFJ tüüpi naist eesmärgi saavutamisel. Õnneks nii enesele, kui ka ümbritsevatele püstitab ta harva endale eesmärke. Paljud INFJ tüüpi naised leiavad end (ning kaovad sootsiumi jaoks) erinevates sektides ja religioossetes kooslustes.

Käitumine abielunaisena.

INFJ tüüpi naine on haruldane tüüp, kes võib esile kutsuda tugevat kiindumust, omamata filmitähe välimust. Ta on nii lahke ja usaldav, et meestele sageli tundub veetlevana sõltumata välimusest. See on üks parimatest abieluvariantidest neile, kelle ideaaliks on „vaikne sadam“ (kellele ta tundub olema tüütu, kellele teatud mõttes lihtsakoelisena, kuid maitse üle ei vaielda).

INFJ tüüpi naisel on arenenud kohusetunne, ta on kannatlik võõraste nõrkuste puhul ning seepärast võib taluda inimest, kelle suhtes puudub kirg. Aga armastatule, veelgi enam, andestab paljus. INFJ tüüpi naine pole tormiliste asjadeklaarimiste pooldaja perekonnas. Tema põhirelv riiu puhul, - see on paljutähenduslik vaikimine, mis sujuvalt muutub põlgamiseks. Kivistunud palega, ta ühetähenduslikult vastab alguses teie süüdistustele ning seejärel vabandamistele. Kui loobuda teie juuresolekust ei püüa!

Hindamatu abiline sellistes abielu kriitilistel momentidel, nagu remont või ümberkolimine. Võib innustada teda suure koduse projekti realiseerimisele, kus temast saab „noor kompanjon“. Kuid teiepoolse surve nõrgenemisega langev ka tema entusiasm. Tuletaks meelde ka tema haruldasest abikaasa puhul omadusest, - ta oskab kuulata, lisaks, võtab kuulda teie soovitusi! Ja võite olla kindel, ta hakkab meeldima teie emale...

Voodielu.

INFJ tüüpi naise looduslik „plastilisus“ teeb temast potentsiaalselt hea seksuaalse partneri. Kuid ta võib olla ilma „selle asjata“ kuitahes kaua. Avameelselt öeldes, talle on lähedasemad vaiksed esteetilised rõõmud, nagu on seda jalutuskäigud looduses ning pikale venivad hüvastijätmised kodulävel.

Seksis ei meeldi talle abstraktsed kõnelused, vajab selgeid metoodilisi soovitusi: teil tuleb täpselt seletada, mida te tahate ja kuidas. Võib vajalikuks minna lisastimulatsioon, nagu valimuusika, valgusemäng või hasartsed mängud. Kaldub alluvuskäitumise stiilile, teda ei rõhu „juhitava“ roll: ta mõistmisega suhtub teie eksperimentidesse. Kuid ärge liiga fantaseerige, - kõiki teie korraldusi püüdlik INFJ tüüpi naine järgib sõnasõnalt. Ilmseid jõuvõtteid ei talu, vastandades sellele täiesti ootamatut kindlust ja kangekaelsust. Otse nähtavalt püstitab ta võõrandumise psühholoogilist seina. Tegelikult, jõulisi meetodeid tema suhtes lihtsalt polegi vajalikud, - INFJ tüüpi naine on võimeline anduma vaid „heasüdamlikult“. Ja olgu ta mitte eriti ambitsioosne voodis, selle eest ei esita pretensioone partneri seksuaalsete omaduste suhtes. Tema lemmik intiimne repliik... Paraku INFJ tüüpi naine ei ütle midagi, vaid häbelikult naeratab ning tõstab teie suunas oma pehmeloomulisi silmi, aga mida te sealt välja loete: armastust või ükskõiksust, - Jumal teab...

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

Ei hakka välja selgitama, millega viis teid ennast välja see pehmeloomuline olend, kuid mingeid erimeetmeid lahutuse puhul läbiviimiseks pole tarvis. Kui te otsustusite lahkuda, teid ei ähvarda ei etteheited, ei skandaalid, ega kättemaks. Isegi kui INFJ tüüpi naine on veidi solvunud, püüab ta seda mitte välja näidata ning vaikselt kaob teie elust.

 

tagasi algusesse