T�na on: kolmapäev, 19.06.2024, kell on 17:48
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ESTP: EKSTRAVERTNE-SENSOORNE-MõTLEJA-KOHANEJA

SLE – Sensoorselt-loogiline ekstravert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ESTP tüüp on sõbralik, kohanemisvõimeline, realistlik teoinimene. Ei kaota pead järsku tekkivate praktiliste probleemide lahendamisel, suudab rakendada oma loovust ja taiplikkust, leida uusi võtteid millegi tegemiseks ja kasutamiseks. On aktiivselt uudishimulik paljude uute asjade vastu. Tugevaim külg on meeleline taju - näeb hästi momendi vajadusi, suudab meelde jätta hulgaliselt üksikasju. On eelarvamusteta ja väga salliv, võttes asju nii nagu nad on. Seepärast suudab hästi teha koostööd, tegutseda meeskonna liikmena. Tunneb elust mõnu, mistõttu on hea seltskonnakaaslane. Meeldib kehaline tegevus ja sport. Konfliktsituatsioonides on võimeline pingeid maandama ja osapooli lepitama. ESTP tüüp on erutav, kaasakiskuv ja riskivalmis. Ta elab tänapäevas juhindudes veendumusest: See, mis on, on alati parem sellest, mis võib olla. Pole mõtet kurvastada sellest, mida ei saa parandada, sest minevik ei tule tagasi aga pisarad vaid segaksid uut elu korraldada. Ta püüab saada maksimumi suhete igast hetkest lähtudes eeldusest, et kõik läheb oma kohtadele. Kui seda pole juhtunud, tähendab nii see oli ka mõeldud. ESTP tüüp õpib rohkem tegevuse kaudu, kogemustest kui raamatute lugemisest. Ei meeldi pikad seletamised, abstraktsed mõtted ja teooriad. Suudab kõvasti tööd teha ja ennast pingutada, kuid ainult siis, kui peab seda oluliseks. Seda tüüpi inimesele sobivad niisugused töö- ja tegevusalad, mis nõuavad reaalsustaju, tegutsemistahet ja kohanemisvõimet.

ESMANE MULJE
ESTP tüüp on arukas, tark, mõistev ja suhtlemisaldis. Kajab kergesti vastu, esmasel tutvumisel võib olla oivaline ja vaimustav. Väga realistlik ja mingil määral pealetükkiv. ESTP tüüp kehastab filosoofilist printsiipi: "Teha kasvõi midagi on parem, kui mitte midagi teha".

SUHTLEMINE
ESTP tüüp võib väga täpselt ja otseselt tarvitada sõnu tavaliselt kõneledes olevikus. Kui keegi midagi lausub siis ta tõenäoliselt laskub kõnelusse kuna ei suuda kasutamata jätta sellist unikaalset võimalust. Filosoofilised mõtisklused öeldu üle, mille pärast diskussioon võib edasi lükatud olla, haaravad teda vähe. Tema vaatevinklist sellel teemal, millel puudub hetkeline tähendus või otsekohene toiming, vaevalt tasub pingutada.

MIS ON ARMASTUS
Armastus peab alati erutama.

SEKS JA LÄHEDUS
ESTP tüübile on see väga meeleline sündmus, mis terviklikult ja täielikult
koosneb puudutustest, sellest mis on nähtav, kuuldav, lõhnav ja haistev. Kõige parem on siis, kui on puudutatud kõik meeled ja jätkub aega väljendusrikkuse, toetuse ja kõneluste jaoks sellest mis toimub. Akt pakub ESTP tüübi jaoks suuremat rahuldust kui ta suudab saada maksimumi igast hetkest.

FINANTSID
ESTP tüüp võib sageli ilmutada arukust rahalistes asjades ja teised näevad sageli temas liidrit ja riskijulget inimest. Tema vahvus võib anda talle eelise rahamaailmas. Kuigi ESTP tüüp suurepäraselt opereerib arvudega, ta võib osutuda stressi allikaks oma lähedastele, kes sageli püüdlevad suurema finantsilise stabiilsuse poole.

KONFLIKT
Konflikt on sama paratamatu osa elust nagu tavaline nohu. Konfliktide lahendamine nõuab umbes samasugust aja ja energia kulu nagu selle ignoreerimine. Seepärast ESTP tüüp on võrdsel määral võimeline nii üheks kui ka teiseks. Põrkudes kokku konfliktiga on tal kalduvus näha üht etappi eluprotsessis.

KOHUSTUSED
Need on head täpselt niipalju, kuivõrd hea on käesolev moment. ESTP tüübil puudub kalduvus anda lubadusi, mida ta ei suuda täita. Tema vaatevinklist lubadused, mida saaks kõige kergemini täita, on lihtsad, konkreetsed ja tunnetatavad. ESTP tüüp teeb võimsat igapäevast tööd suhete aktuaalsete külgede kallal. Tema jaoks lubadused pole igaveseks vaid tänaseks ja iga päev neid tuleb uuesti arutada ja taasalustada.

VANEMLIKKUS
Iga päev see algab uuesti. Iga selle hetk on kogemus, milles ESTP tüüp
õpetab ja õpib. Ta kasvab koos lastega ja aitab neil kasvada. Nagu ka kõik elus, vanemlikud kohustused on ESTP tüübi jaoks seiklus, kuhu ta astub sisse, ja millest ta sageli väljub küsimustega, kuid mitte vastustega.

LEPINGUD
ESTP tüüp ei näe lepingutes midagi kohustuslikku, pigem heasoovlikkust. Neid poleks eriti tarvis juba seepärast, et kui iga päev töötada oma suhete kallal, siis lepingud toimivad iseenesest.

SUHETE LÕPETAMINE
Suhted võivad olla katkestatud igal hetkel kui vaid üks pooltest ei suuda seda hetke maksimaalselt täita. Mõistes, et tal pole jõukohane muuta toimunut ehk minevikku, ta rohkem kui teiste tüüpide esindajad, kaldub
katkestama mõtte kaotanud suhted.

STRESS
ESTP tüübi esindajale meeldivad teravad elamused ning sageli ta ei kujuta endale ette oma toimingute kaugeleulatuvaid tagajärge. Teadvustamata kuhu viivad tulevikus tema toimingud, tagajärjena ESTP tüüp aegajalt kaotab ühist keelt sõpradega, kolleegidega ja ülemustega. Oma püüdlustes saavutada kiireid võite ning tugeva improviseerimisvõimega, ta pole kindlustatud pikaajalistest pettumustest ettenägelikkuse puudumise tõttu. ESTP tüüp on kangekaelne ja vaevalt lepib sellega et mõningad osavad manöövrid ei vii teda soovitud tulemuseni. Ta hakkab käituma väljakutsuvalt. Need õnnetud, kes sattuvad sel hetkel ESTP tüübi tulise käe alla peatselt veenduvad, et on äratanud temas tõelist looma. Kaotades võimalust vabalt ja impulsiivselt tegutseda, ESTP tüüp eirab väljastpoolt pealesurutuid reegleid ja instruktsioone, püüdes tagasi saada teravaid elamusi. Mida tugevamini piirata ESTP tüübi vabadusi, seda suurema stressi all ta kannatab. Ta tunnetab end nagu tühjendatuna, surnuna ülejäänud maailma jaoks. Tema esimeseks impulsiks on maksta kätte, naerdes välja teiste inimeste väärtusi. Ta üha enam vastandab end ümbritsevatele ja naeruvääristab neid meeletu üleolevusega. Korraldades stseene, ESTP tüüp saavutab oma kustuva vaimu äratamist ja samal ajal karistades oma rõhujaid. Nagu kõik SP temperamenti kuuluvad, ESTP tüüp klaarib arveid purustades takistusi teel vabaduse poole ning samal ajal võites teiste inimeste usalduse ning toetuse.

KUTSESUUNDUMUS
ESTP tüübil on meelelise taju (S) ja mõtlejatüübi (T) otsustusviis. See on
tugeva reaalsustajuga isikutüüp. Reaalsus tähendab seda tüüpi inimese jaoks midagi niisugust, millega saab meelte abil kontakteeruda - näha, kuulda, katsuda. Tema tähelepanu keskmes on faktid, mida peab probleemide lahendamisel objektiivselt (erapooletult), loogiliselt analüüsima, liikudes järjekindlalt, samm-sammult põhjuselt tagajärje suunas. Oskuste hulgas peaksid aukohal olema tehnilised oskused selle sõna laiemas tähenduses. Seega ESTP isikutüübiga sobib hästi kokku realistlik kutsesuundumus. Sobivad järgmised valdkonnad: tootmine, ehitus, side, transport, militaaralad, samuti äri- ja juhtimisala, pangandus, rakenduslikud teadusvaldkonnad. USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks: spetsialistid marketingi alal, politseinikud, uurijad, mänedþerid ja administraatorid, letimüüjad, revidendid.

PÕHIVÄÄRTUS
Kõikvõimsus ja jõud.

 

ESTP TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 
AVALIK TEENISTUS / RISKIGA SEOTUD ELUKUTSED

– politseinik
– uurija
– detektiiv
– lendur
– tuletõrjuja

RAHANDUS
– börsimaakler
– pankur
– investor
– spetsialist isiklike finantsplaanide koostamise alal
– audiitor
– spetsialist kindlustustoodete müügi alal

MEELELAHUTUSTE SFÄÄR / SPORT
– spordikommentaator
– reporter
– impressaario
– reisibüroo teenistuja
– baaripidaja
– oksjoni läbiviija
– elukutseline sportlane/treener

KUTSEALAD
– laudsepp/puusepp
– kunstnik
– talupidaja
– allettevõtja
– ehitaja
– peakokk

ÄRI
– ettevõtja
– brooker / müügiagent
– maakorraldaja
– hulgimüüja


ORGANISATSIOONIDES
ESTP tüüp saab rahulduse tegevusprotsessist endast. Töö on ESTP tüübi jaoks mõnes mõttes mäng, milles ta on võimeline leidma erinevaid variatsioone ja ootamatuid pöördeid. Sellega on seotud ka omad raskused, kuna töö võib kulgeda ebasujuvalt ehk suure panusega ja viljakusega ühtedel momentidel ning lõdvestusega ja produktiivsuse langusega teistel. Samaaegselt ESTP tüüp on praktiline ja enda kogemust usaldav realist, ning parem, kui keegi teine oskab tunnetada käesolevat momenti. Osaliselt on sellega seotud tema veel üks funktsioon organisatsioonis: ta oskab peenelt tunnetada väliskeskkonda, sealhulgas kujunevaid pingeid ja konflikte, on võimeline nendesse taktitundeliselt sekkuma ja kõrvaldama neid. Seetõttu ESTP tüüp lülitub hästi läbirääkimistesse ja omab tõelise vahendaja talendi. Olles üsna kahtlustav ja kriitiline püüab ta vastu võtta täpseid otsuseid, kuid seotus kogemusega ja kahtlustav meel raskendavad koostööd otsuse vastuvõtmisel. ESTP tüüp ei ole võitleja, kes püüab vastu seista kõlbmatule süsteemile, tema talent seisneb kõige selle tuvastamises süsteemi enda sees, selle mis on kõlbmatu probleemsituatsioonide lahendamisel. Medali teiseks küljeks on siin vastuvõetamatus kõrgete teooriate, abstraktsete mõtte- ja eesmärgistamisviiside suhtes, mis võivad tunduda ESTP tüübile skolastikana. Hinnates vabadust ja spontaansust ei meeldi talle siduda end plaanide ja kohustustega ning pole alati täpne tähtaegadest kinnipidamisel, mis võib esile kutsuda rahulolematust teistes inimestes. Stabiilsuse ja organisatsioonisiseste probleemide puudumisel võib tunda, et ta ei realiseeri oma missiooni, igavleb või suundub probleemide otsingule mujale. ESTP tüüp elab kriisisituatsioonides lubamata neil areneda suurteks probleemideks, kuid kustub stabiilsuses. Ta on asendamatu probleemide arutelu juures, pedantlikult otsides kõikvõimalike nõrke kohti ning esitades ideid nende asetamisest teiste viisidega, kuid talle ei meeldi oma ideede vormistamine paberil, kuna täiuslike esitamisviiside otsimine on tema jaoks raskeks koormaks.

 

ESTP TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:
– julgus, otsustusvõime;
– kõrge aktiivsus;
– vastutustundlikkus;
– hea organiseerimisvõime.


ESTP TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:
– halvad suhtlemismaneerid;
– inimpuuduste võimendamine.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– nii mõneski olukorras peaksid ennast ohjeldama, vaos hoidma;
– püüa rohkem planeerida, ette kavandada, ette näha;
– püüa näha mitte ainult materiaalseid vaid ka vaimseid stiimuleid.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ESTP TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Loobuge võistlemisest. Las üks teist mängib kuulaja rolli kuni teine kõneleb. Pidage meeles, et viimane sõna võib olla ka mitte viimane. Üritage vaidlustada teise seisukohti. Korrake, mida Te enne kuulsite. Korrake seda, mida Te kuulsite oma partnerilt enne kui ise midagi ütlete. Ärge üritage kõnelda üheaegselt. Üritage kuulda seda, millest räägitakse, formuleerimata vastust. Üritage lugeda viieni enne kui hakkate rääkima.

Kui Teie partner on INTROVERT
Vältige kordamisi ja paljusõnalisust. Öelge oma osa, siis peatuge ja võimaldage partneril vastata. Visandage mõned mõtted paberile ja näidake seda partnerile. Võimaldage partneril olla omaette. Üritage istuda vaikselt tema juuresolekul. Aegajalt edastage infot kirjalikult, mitte suuliselt. Leidke teisi eneseväljenduse viise.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Õppige esitama konkreetseid probleeme üldsõnaliselt. Jagage omavahel unistusi. Püüdke hoida teineteist eemal öeldu tähttähelisest tajumisest. Ärge koormake teineteist faktidega ja üksikasjadega. Kui vaidlete detailide pärast, peatuge ja kontrollige, kuivõrd täpsed te olete, enne kui jätkata vaidlust. Püüdke mõista selle toimet ja tagajärgi, millest te räägite.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Ärge unustage, et kõik mida räägite, Teie partner leiab niikuinii viisi, kuidas mõista kõike teisiti. Kontrollige mõttest arusaamist, et rahulduda
öelduga. Ärge unustage, et Teie partneril on iseloomulik anda üldist vastust Teie konkreetsele küsimusele. Ärge võimaldage partneril eemalduda konkreetsest teemast. Üritage mõista räägitu tagajärge ja mõtet. Vältige laskumast detailidesse niivõrd, et kaoks üldpildi nägemine.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge unustage, et igal ühel teist on tunded. Püüdke nendega arvestada
suhtlemisel. Ärge püüdke muuta teie vestlust võistlemiseks. Kõrvaliste
juuresolekul ärge unustage seda, kuidas nad võivad tajuda, mida kuulavad. Teadke, millal tuleb lõpetada analüüsimine ja võistlemine. Tunnistage, et teil mõlemal on emotsioonid ja teie vaidlus võib viia solvamiseni. Midagi hirmsat kaotatud vaidluses pole. Elu läheb edasi.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Tehke komplimente ilma tagamõtteta, mis Teile see ka ei tähendaks, või kui Teile nii rohkem meeldib, saatke sedel. Pidage meeles, kui Teie partner tõstatab üles mingi küsimuse, vajab ta tõenäoliselt Teie toetust, aga mitte anal&uumuuml;üsi. Pidage meeles, et palju Teie öeldust võib olla tajutud kui isiklik solvamine, isegi siis kui Te seda ei soovinud. Üritage aegajalt vabandada ja pole midagi hirmsat selles, et Te ütlete "vabandust", kui Teil tekib selleks soov. Püüdke ilmutada oma inimlikke omadusi konflikti käigus.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Aidake oma partneril mõista, et ta pole võimeline kontrollima kõike - ja eriti Teid. Aidake partneril näha Teie sõnades rohkem, kui lihtsalt õigeid vastuseid ja juhtnööre. Pidage meeles: see, millest räägib Teie partner - pole veel lõplik otsus, isegi siis kui tema niiviisi arvab. Saage aru, et Teie partner näeb välja kurjemana kui ta tegelikult on. Aidake partnerit alternatiivi otsingul. Hoidke teda kiirete otsuste eest. "Andke mõista ja lahkuge": esitage konflikti teema ja lahkuge, et hiljem tagasi tulles kõik lahendada.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Püüdke, et üks teist võtaks vastu otsuse ja teostaks selle. Aidake teineteist keskenduda kõnelusele. Üritage kõrvale kaldunu tagasi tuua kõne teema juurde. Kui see on võimalik, üritage ümbritseda oma väljaütlemisi lõplikku vormi. Aidake teineteist keskenduda millelegi ühele. Formuleerige võimalikult selgelt oma arvamusi ja vajadusi. Ei mingeid kõrvalekaldeid! Üritage leida vastastikult kasulikum otsus. Või leppige kokku, kes teist on valmis "kaotama", ja kes "võitma" antud juhtumil.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ESTP tüüpi naine paistab silma teiste seast?

Sotsioonikas selle tüübi pseudonüüm on „Marssal“. Naine-marssal! Kõlab vähemalt ebatavaliselt, kuid näeb välja üsna muljetavaldavalt. Loomult ESTP tüüpi naine omab hea tervise ning kehaehituse. Riietub mitmekesiselt, kuid alati hästi. Mingite konkreetsete värvide poole ei kaldu, kui eelistab küllastatuid toone. Tuleks tunnistada, et kui uhkelt ka ei riietuks ESTP tüüpi naine, ta ei näe kunagi „peene daami“ sarnaselt välja, aga tema sammud, isegi kõige kergemates kingades meenutavad komandoori rütmilist kõnnakut.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Energiakulu tutvumiseks seda tüüpi naisesindajaga pole suur. Kui te tundute talle huvipakkuvana, siis ta ise läbib kakskolmandikku teekonnast, nagu legendaarsed nunnad, kes kaevasid maaalust käiku meeste kloostrisse. Vastastikumõistmise parandamiseks on soovitav esitada küsimuse mingi keerulise probleemi suhtes. Isegi verinoor ESTP tüüpi naine meeleldi jagaks kogemust. Ja sellest saab reaalset abi, aga mitte mingit, talle mitteomast “kaastunnet“. Kui te saavutasite just nimelt kaastunnet, siis ilmselt pöördusite valel aadressil.

Tundes elavat huvi teie probleemide vastu, ESTP tüüpi naine teostab edukalt oma elu põhitegevust: hangib informatsiooni. Oskuslik ning, peamine, hangitu info õigeaegne kasutamine, on üsna toimiv taktikaline võte, mis aitab ESTP tüübi naisel teostada totaalne kontroll situatsiooni ja selle subjektide üle, sealhulgas (ärge alluge ahvatlusele!) ka teie üle. Alguses talle ei maksa midagi teeselda „igas suhtes meeldivat daami“, kuid piisab teil kaotada valvsuse, kui te otsekohe tunnetate ohjade pingutust.

Vähematki mittenõustumist ning lihtsalt mittemõistmist suhtlemises ESTP tüüpi naine tajub kui mässukatset ning halastamatult surub seda alla. Kõneluses juhuslikke arusaamatuste süüdlaseks alati kuulutab vestluskaaslast, sealjuures alandavas vormis: kes pole kuulnud tema sõnu, see on „kurt nagu känd“, keda pole ta ise kuulnud, - on „kidakeelne nämmutaja“. Mistahes vähetähendusliku „eraküsimust“ püüab üldistada globaalse tasandini: seega, kui te millegi poolest pole soovinud silitada tema lemmiklooma (reeglina suurt ja tugevat), siis teid avalikult kuulutatakse argpüksiks või loomade vihkajaks.

Tööl käimine.

Töötab ESTP tüüpi naine alati, sõltumata abikaasa rahalisest seisundist (huvitav on vaadata, millise tõelise seksuaalse kirglikkusega ta töötab. Tehes karjääri, püstitab reaalseid eesmärke, sirged, nagu nooled kaardil: lõpetada – kaitsta – luua – laiendada. ESTP tüübi naine, nagu ei keegi teine sootsionis, oskab vajalikul momendil koondada kogu oma jõudu ning vahendeid „põhisuunal“, olgu see perspektiivne peigmees või perspektiivne töö. Iial et lükka kauaks edasi kavandatu realiseerimist. Eelsoodumus juhtivaks tööks on tal lausa veres. Tal on külluses selliseid „eriti mehelikke“ omadusi nagu visadus, eesmärgipärasus ning töövõime. Olles juht ning omandades võimu reaalseid atribuute, ESTP tüüpi naine ei unusta meenutada töökaaslastele nende oskamatust ning algatusvõime puudumist (kuid just nimelt liigset algatusvõimet ta ei talu). Hästi hindab inimeste võimalusi (kuid mitte iseloomu), mis lubab tal õigesti jaotada ülesandeid ning igalt ühelt nõuda „võimete“ järgi. Tal meeldib soosida noori ja algajaid, kuid olge kindel, selle eest tuleb ka lõivu maksta. Suurepäraselt sõlmib asjalikke kontakte, kuid edaspidi ei kaldu jagama ei au, ega kasumeid. Saavutades edu, ESTP tüüpi naine demonstratiivselt eitab, et selles on süüdi ka tema naiselik veetlevus. Kahelda selles pole soovitav, esegi kui te äsja, jõudmata taastuda peale tormilist ööd, loovutasite talle aktsiate kontrollpakki.

Käitumine abielunaisena.

ESTP tüüpi naise „elukeskkonnast“ pole midagi öelda, - elab ta oma büroos, aga kodust hubasust kindlustab kodutöötaja või abikaasa. Tal on tugev ning sõltumatu iseloom, kuid siiski ei talu üksindust. ESTP tüüpi naine sobib hästi abieluks, mis on ülesehitatud „asjalikku kokkuleppe“ printsiibil. Ta on võimeline pikemaks abieluliiduks, kuid truuduse nõue pole tema jaoks peamine, - ta on liiga harjunud saama kõike, mida on soovinud. Tegelikult, ka teie seiklustesse suhtub ta piisavalt kannatlikult, ainult kui peab rivaali teile sobivaks paariliseks. Konarlikul teel eesmärgi poole on valmis toetama taganemahakanud abikaasat mitte ainult sõnadega, vaid ka „tulega ja manöövriga“. Kui aga abikaasa (nagu firma juhtkond, kus ta töötab) ei suuda õigeaegselt jõuda etteantud rajajoonele, ESTP tüüpi naine ilma pisematki sentimentaalsuseta jätab hüvasti nii ühega, kui ka teisega. Mingeid kiindumuses sealjuures arvesse ei tule.

Kontrolli puudumisel kõigi üle, ESTp tüüpi naine edukalt nuhtleb oma „lähist ringi“. Kodustesse suhtub rangusega, kuid ei luba, et keegi suhtuks neisse sarnaselt. Siin on kõik täpselt reglementeeritud: on „perenaine“ ning on kuldne puur söödalavaga. Näiteks, abikaasale igal juhul tuleb leppida situatsiooniga, et peres saab olema nii üldkasutatav, kui ka „vaid naisele“ kuuluv raha.

Voodielu.

Sattudes teile koju, ESTP tüüpi naine ei kohmetu vähemaltki eelseisvate pikantsete perspektiivide pärast, vaid asjalikult kaalutleb mööbli ümberpaigutamise variante. Seksis on agressiivne ja tarmukas. Meelispoos on „ratsanik“, standardne käsk allasurutud partnerile: „Ara liigu! Mina ise!“ Ja, tõepoolest, Kogu teekonda „tippu“ on ta võimeline läbida iseseisvalt. Oma orgasmi suunas liigub otsesõnu nagu tank, tundmata huvi selliste pisiasjade vastu, nagu partneri aistingud. (Just see sotsiotüüp hangib enamik naisi, keda murelikud masohhistid nimetavad kuulutustes „range emand“). Muutes vanemaks, ta ei häbene avalikult „kokku osta“ noori armukesi, nagu ambitsioosseid ametikohtade ning teaduskraadide taotlejad (nimekirjas pole välistatud ka massöörid, autujuhid ja turvamehed).

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

Mistahes elulisi probleeme ESTP tüüpi naine elab üle vapralt, kuid võib tõsiselt murelik olla pisiasjade (meeste mõistes) tõttu, näiteks murdunud sõrmeküüne või katkise sukkpüksi pärast. Ärge imestage, - see on vaid ESTP tüübi naise osa imagost, kes aegajalt tunnetab igatsust selliste „eetiliste rumaluste“ järele. Paraku, tema kõige armsama kudrutamise taga on kuuldav kauge kanonaad. Teie ülesanne on aga õigeaegselt märgata kõminate lähenemist ning valmistuda paratamatusele... Lahkuminekuotsuse teeb ESTP tüübi naine ilma teie osavõtuta, kõik varakult planeerib ning viib lõpuni. Ärge imestage, kui osutub, et see otsus on tal küpsenud juba ammu... Need, kes igatsevad „kõva käe“ järele, võivad loota tema tagasitulekule vaid ühel juhul, - kui suudavad „järsult üles tõusta“. Selle eest, kui ta tahab äkki meenutada minevikku maha jäätud partneriga (aga võib olla lihtsalt anda talle mõne ülesande), siis ta teeb seda, arvestamata partneri soovidega.

 

tagasi algusesse