T�na on: laupäev, 18.05.2024, kell on 21:56
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ESFJ: EKSTRAVERTNE-SENSOORNE-TUNDEINIMENE-OTSUSTAJA

ESE – Eetilis-sensoorne ekstravert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ESFJ tüüp on abivalmis, taktitundeline, kaastundlik. Kiirgab sümpaatiat ja
sõbralikkust. Peab tähtsaks harmoonilisi suhteid inimeste vahel. On
sihikindel ja kohusetundlik, armastab korda pisiasjadeski ning ootab seda teistelt. Suhtub väga positiivselt tunnustusavaldustesse, negatiivselt aga nende puudumisse (ükskõiksusesse). Kaldub teisi imetlema. Suhetes ESFJ tüüp on seotud kohuse- ja vastutustundega. Ta toimib nagu vajalik ja ootab seda oma partneritelt. Kuigi teda juhib printsiip: "Aga mida mõtlevad inimesed", mis võib teda erinevatel viisidel alt vedada, ta ikkagi jääb püsivalt armunud isikuks, kes püüab teha kõiki õnnelikeks - nii ta seda mõistab. ESFJ tüüp keskendub olemasolevale ning tugineb otsustamisel kogemustele ja faktidele. Kuigi meeldib mitmekesisus, kohaneb hästi ka rutiinse, üksluise tegevusega. Ei meeldi tegelda abstraktsete ideedega, kuiva teoreetilise analüüsiga. Meeldib suhelda inimestega, tunda huvi nende ja nende murede vastu. ESFJ tüüp on rahul ja õnnelik, kui inimesed ta ümber on rahulolevad. Konfliktsetes ja pinget täis olukordades tunneb ennast ebamugavalt ning püüab omalt poolt teha kõik, et niisuguseid olukordi ei tekiks. ESFJ tüüpi inimesele sobivad tegevusalad, kus tuleb inimestega saavutada hea kontakt ja koostöö. Niisugused tegevusalad on õpetamine, sotsiaaltöö, teenindamine jt. Tema kaastundlikkus soodustab siirdumist tervishoiu alale, kus ta saab pakkuda südamesoojust ja hoolitsevat kätt.

ESMANE MULJE
ESFJ tüüp on ametlik, laitmatu, elegantne, võib olla veidi järeleandlik,
kuid armas. Temaga on kerge.

SUHTLEMINE
ESFJ tüüp ilmutab kõneluses initsiatiivi kergelt (ja sageli paljusõnaliselt)
jutustades paljudest asjadest. Ta peab oma kohustuseks alal hoida vestluse, seepärast täidab elavalt pause. Kui tekib kommunikatiivne probleem ja segadus, võtab ESFJ tüüp meeleldi süü enda peale.

MIS ON ARMASTUS
Armastus on teenistus teiste heaks.

SEKS JA LÄHEDUS
Mehena ESFJ tüüp võib tunnetada vajadust liidrirolli täitmise järele ja kui
naine ei täida oma traditsioonilist rolli, siis võib see teda segadusse ajada või eemale peletada. Naisena ESFJ tüüp võib soovida saada luba mõnest autoriteetsest allikast, kas enda sisemusest või väljastpoolt, et tagada mõõdukust oma kalduvustes korrapärasusele ja formaalsusele. Kui mitte arvesse võtta neid raskusi, on ta hell, armastatav ja ennast ohverdav armuke.

FINANTSID
Mehena ESFJ tüüp sageli tunnetab vajadust võtta enda peale rahalised asjad, kuigi ESFJ tüüpi naine sagedamini jääb lootma oma mehele. Nii üks kui teine kaldub kokkuhoiule, kulutab vastavalt plaanile, vaid harva lubades enesele rohkemat. Selliste rõõmude üleküllus võib kiiresti kutsuda tal esile süütunne.

KONFLIKT
ESFJ tüüp väldib konflikte, kardab neid ja eelistab neid mitte märgata. Tal on kalduvus lepitada vaenutsevaid pooli lootuses, et harmoonia saabub tagasi. Kui ta juhtub välja ütlema teravusi, siis otsekoheselt võtab oma sõnad tagasi, kui ainult saaks võimaliku pinget vältida.

KOHUSTUSED
Nad on igaveseks. Ja kui miski ei laabu, ESFJ tüüp kaldub nägema selles vaid oma vigu.

VANEMLIKKUS
ESFJ tüüp võib olla väga ametlik ja organiseeritud. Ta arvab, et lapsed peavad hästi käituma, ja võib neid noomida, kui nad seda ei tee. ESFJ tüüp võib lihtsalt uputada oma armastusega ja ohverdada kõik oma laste nimel. Kuid see pole "puhas" ohverdus. ESFJ tüüp ootab vastutasuks sõnakuulelikkust ja lubadusi.

LEPINGUD
ESFJ tüüp täidab suvalisi lepinguid. Tema sõna on kindel. Tal on kalduvus
ohverdada oma vajadusi harmoonia nimel.

SUHETE LÕPETAMINE
ESFJ tüüp võtab raskustega seda vastu. Isegi "surm" on parem, kui ebaõnn suhetes. Kuid peale seda, kui tal õnnestub süütundest ja tundest, et vastutus suhete lõpetamise pärast on laskunud tema peale, lahti saada, ta võib unustada minevikku ja minna oma teed.

STRESS
ESFJ tüüpi esmajärjekorras paeluvad need kes saavutavad edu ning harva kes selle isiksusetüübi esindajaist abiellub hädavaresega. Ta ergutab oma partnerit ka edaspidi saavutama materiaalset heaolu. Samas mõni ESFJ tüüp on nagu loodud et olla eestkostjana vaestele ja puudust kannatavatele. Mõlemal juhul tema enesesalgavus, kiindumus ja püüe teiste soove rahuldada aegajalt ületavad piire ning ESFJ tüübil tekkib tunne et teda ei hinnata ega märgata. Ta võib kanda endas neid ebameeldivaid tundeid häbenedes väljendada neid valjult ning varsti osutub et ta kannatab tunnustamatuse tõttu. Kui stressisituatsioon ei lõppe, ESFJ tüüp on rõhutud ja rusutud. Ta läheb tsüklisse tumedatest meeldetuletustest, lõpmatult süüdistades end mineviku vigades. Omades hüpertrofeerunud kohusetunnet ESFJ tüüp hakkab enesele ette
heitma kõike ning lausa leiutama endale ettekäändeid üleelamisteks. Kui ESFJ tüüp pole suuteline stressile vastu seista ta kurdab raskele koormale, muutub erakordselt umbusklikuks oma tervise suhtes, süüdistab ümbritsevaid reetmises; ühe sõnaga laskub sügavasse melanhooliasse. ESFJ tüüp tunnetab end maha jäätuna peale kõike mida ta on ära teinud ja millega ohverdanud teiste nimel. Omaenda kaebustest ja rusutud meeleolust ESFJ tüübil laskuvad käed ning talle ei õnnestu nagu enne, hoolitseda ümbritsevate eest ning teostada oma tavalisi üleüldise eestkostja kohustusi.

KUTSESUUNDUMUS
ESFJ tüübil on meelelise taju (S) ja tundeinimese (F) otsustusviis. Kuigi
seda tüüpi inimene eelistab kontakteeruda vahetult reaalsusega, käsitab ta fakte oma subjektiivsest vaatenurgast arvestades väärtushinnangutega ja otsuste mõjuga inimsuhetele. Seepärast ESFJ tüüpi inimene väga sobib reageerima teiste tunnetele, vajadustele, muredele, osutama praktilist abi mitmesugustes elusituatsioonides. ESFJ tüübile sobib hästi sotsiaalne kutsesuundumus koos vastavate rakendusvaldkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks tervishoiu- ja sotsiaalhooldussüsteem, haridusvaldkond, töö religiooni alal, samuti kaubandus, kontoritöö, töötamine konsultandina. USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks meditsiiniõed, vaimulikud, sanitarid, kodundusala spetsialistid, juuksurid ja kosmeetikud.

PÕHIVÄÄRTUS
Õnn ja elurõõm.

 

ESFJ TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 
TERVISHOID
– perearst
– meditsiiniõde
– hambaarst
– tervishoiuasutuse sekretär
– logopeed
– silmaarst

HARIDUS
– algkooli õpetaja
– eriharidusesüsteemi õpetaja
– kodumajanduse õpetaja
– lastekaitse spetsialist
– treener

SOTSIAALTEENUSED
– sotsiaalsfääri töötaja
– kohalike heategevusorganisatsioonide töötaja
– konsultant
– preester, kirikuteener

ÄRI
– maakler, oksjonipidaja
– isiklik esindaja pangas
– telemarketingi spetsialist
– poe omanik, müüja
– sekretär-vastuvõtja

TEENINDUSSFÄÄR
– tarbijakaitseameti esindaja
– juuksur/kosmeetik
– administraator
– toiduainete tarnija

KANTSELEITÖÖ
– sekretär
– registraator
– kontoriametnik
– raamatupidaja


ORGANISATSIOONIDES
ESFJ tüüp on konkreetse töö hea organiseerija. Peamine rahulolu, millise ta oma tegevuses saab, on seotud valmistoodangu väljalaskmisega, oma tööpanuse tulemuse nägemisega. Püüab luua uusi ja säilitada stabiilseid, kindlaid, kogemuse põhjal kontrollitud korraldus- ja juhtimissüsteeme. Toimingutes on otsustus- ja järjekindel, talle meeldib kõiges kord ja järjekindlus. On mõnes mõttes pedantlik, ilmutab nõrkust normatiivide, reglementide ja plaanide koostamise suhtes, kontrollib nende teostamise täpsust. Oma töös on ta järjekindel ja tasane. Talle ei meeldi ootamatud kõrvalekalded ja eksimused, elab neid raskelt üle. Selline tüüp on asendamatu töös, mis nõuab suurt täpsust. Ta on võimeline käsitlema, tajuma ja meelde jätma rohkesti detaile, talle ei meeldi töö situatsioonides, kus esineb infopuudus. Organisatsioonides hindab traditsioone ja loobub neist raskustega vaid siis kui nende mittevastavus tegelikkusele on ilmne. Poolehoid kogemuste, traditsioonide ja plaanipärasuse suhtes loob ESFJ tüübile samaaegselt ka omakorda probleeme. Usaldades oma kogemust ta võib märkamata jätta uusi võimalusi. Paljudel juhtudel osutub see inimtüüp muudatuste põhiliseks vastaseks. Järgnedes reglementidele võib ESFJ tüüp väga negatiivselt reageerida inimestele, kellel puudub kalduvus töötada "reeglite järgi" ja ta ei mõista, kuidas sellist tööd ei võeta kui iseenesest mõistetavalt. Tema otsustusvõime ja järjekindlus võivad tekitada teravaid konflikte ja suhete halvenemist inimeste vahel. "Kaotab pea" suure ebamäärasuse situatsioonides ja pole alati riskivalmis.

 

ESFJ TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:
– eluliste väärtuste range süsteemi olemasolu;
– oskus võidelda õigluse eest põhimõttelistes küsimustes;
– hea maitse;
– oskus suhelda inimestega ja neile head meelt valmistada.


ESFJ TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:
– probleemide hierarhia (mis on rohkem ja mis on vähem tähtis
   antud momendil) nõrk nägemine;
– ebaoskus ratsionaalselt kasutada ressursse.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– püüa oma otsuseid põhjalikumalt ette valmistada, koguda rohkem
   infot ning seda loogiliselt, igakülgselt analüüsida;
– püüa teisi tähelepanelikult kuulata;
– püüa otsustada, mis on sulle tähtis (väga tähtis) ja mis on vähem
   tähtsam;
– õpi tegutsema ja toime tulema ka pingeolukordades.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ESFJ TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Loobuge võistlemisest. Las üks teist mängib kuulaja rolli kuni teine
kõneleb. Pidage meeles, et viimane sõna võib olla ka mitte viimane. Üritage vaidlustada teise seisukohti. Korrake, mida Te enne kuulsite. Korrake seda, mida Te kuulsite oma partnerilt enne kui ise midagi ütlete. Ärge üritage kõnelda üheaegselt. Üritage kuulda seda, millest räägitakse, formuleerimata vastust. Üritage lugeda viieni enne kui hakkate rääkima.

Kui Teie partner on INTROVERT
Vältige kordamisi ja paljusõnalisust. Öelge oma osa, siis peatuge ja võimaldage partneril vastata. Visandage mõned mõtted paberile ja näidake seda partnerile. Võimaldage partneril olla omaette. Üritage istuda vaikselt tema juuresolekul. Aegajalt edastage infot kirjalikult, mitte suuliselt. Leidke teisi eneseväljenduse viise.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Õppige esitama konkreetseid probleeme üldsõnaliselt. Jagage omavahel
unistusi. Püüdke hoida teineteist eemal öeldu tähttähelisest tajumisest. Ärge koormake teineteist faktidega ja üksikasjadega. Kui vaidlete detailide pärast, peatuge ja kontrollige, kuivõrd täpsed te olete, enne kui jätkata vaidlust. Püüdke mõista selle toimet ja tagajärgi, millest te räägite.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Ärge unustage, et kõik mida räägite, Teie partner leiab niikuinii viisi, kuidas mõista kõike teisiti. Kontrollige mõttest arusaamist, et rahulduda
öelduga. Ärge unustage, et Teie partneril on iseloomulik anda üldist vastust Teie konkreetsele küsimusele. Ärge võimaldage partneril eemalduda konkreetsest teemast. Üritage mõista räägitu tagajärge ja mõtet. Vältige laskumast detailidesse niivõrd, et kaoks üldpildi nägemine.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge kartke aegajalt võidelda. Aegajalt püüdke väljendada oma negatiivset arvamust tundmata sealjuures süütunnet. Vaidluste puhul vältige või võimalikult harva öelge oma partnerile "vabandan", "see on minu viga" ja" sul on õigus". Vaidlused on normaalne nähtus. Elu kulgeb edasi. Püüdke mitte unustada, et mitte kogu kriitika pole suunatud Teie vastu. Seiske omal positsioonil. Määrake oma positsioon ja püüdke säilitada objektiivsus.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Öelge talle otse näkku, millega Te pole rahul tema suhtes. Pidage meeles, seda pole võimalik vältida. Ärge üritage võtta enda peale seda, millest räägib teine. Saage naudingut ja rõõmu vastastikust toest. Minge julgelt vastu konfliktile. Olge kindel ja ärge vältige seda. Ärge püüdke kiirustada probleemi lahendusega harmoonia nimel. Pidage meeles, et konflikt võib olla kasulik ja te mõlemad võite sellest midagi õppida.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Konflikte planeerida on võimatu, kuid nende lahendamine – võimalik. Määrake probleemide ring ja siis määrake aeg nende vaatlemiseks. Kui küsimus pole veel lahendatud, ärge väitke vastupidist vaid selle nimel, et muuta situatsiooni enam kindlaksmääratuks. Aegajalt andke järele, isegi teades, et Teil on õigus. Üritage arutleda küsimust selle asemel, et kohe anda sellele vastus või soovitada midagi. Pidage meeles, et Te pole võimeline kõike kontrollima.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Võimaldage partneril uurida probleemi lahenduse erinevaid variante. Püüdke lahendada konflikt positiivselt, aga mitte selle nimel, et võita vaidlus. Aidake partnerit keskenduda millelegi ühele. Vältige partneri nurka surumist. Kujundlikult öeldes, andke talle liikumisvabadus. Aidake omal partneril mõista mida Te ei soovi, andes endale aru sellest, et ülejäänuga võiksite leppida. Hinnake oma partneri võimet leida alternatiive. Ärge kartke neid vaadelda.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ESFJ tüüpi naine paistab silma teiste seast?

Tavaliselt ESFJ tüübi naine näeb välja elavana ja aktiivsena, kuid veelgi täpsem, - kärmem. Riietub elegantselt ning maitsega, osavalt rõhutades oma figuuri voorusi ja puudusi. Jälgib moodi eelistades erksaid toone. Pideval vahetab riietust. Tema lipukiri: „Iga päev uues kuues“. Siiral öeldes, seda tüübi naised sagedamini näevad paremini riietuses, kui ilma. Selle põhjuseks on kaasaaitamine oma väikestele gastronoomilistele nõrkustele.

ESFJ tüübi naine võrdsel määral on uhke oma elegantsuse ning kokkuhoidlikkuse üle, seepärast tema garderoobis võivad rahulikult koos eksisteerida kallid asjal firmakauplustest (kingitused) ning odavast väljamüügist soetatud „kaltsud“ (oma ostud). Perioodiliselt on mõjustatud erinevate (sageli üksteist välistavate) autotreeningute, tervendussüsteemide ning dieetide poolt, kuid peaaegu alati püüab läbida kursusi kiirendatud programmi alusel.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

ESFJ tüüpi naine on üsna suhtlemisaktiivne, aga tundmatute meestega isegi „kutsuvalt heatahtlik“, seepärast temaga luua tutvust pole raske. Pidevalt on valmis mistahes kontaktideks: ei valitse, ega ei varja nii emotsioone, kui ka soove. Isegi esimesel kohtumisel kergelt ja sundimatult toetab kõnelusi seksiteemal. Loomupärane koketeerija (varasest koolieast), kuid sealjuures on ettevaatlik: talle imponeerivad arukad ja kindlustatud mehed. Edu saavutamiseks te ei pea teravdama tähelepanu oma probleemidele, - ESFJ tüübi naist erutavad vaid tema enda probleemid. Temaga kohtumisele ei ole soovitav tulla teksastes ja ühistranspordiga. On teretulnud ranged õhtuülikonnad ning kallid autod, sealjuures ta ei küsi kunagi, millisel viisil on need soetatud.

Kohtumine ESFJ tüübi naisega, - need pole tõepoolest istumised pargipingil. Teil tuleb sõita „asjus“, kosmeetikasalongi, sõbranna ning õmbleja juurde, ja vaid siis te suudate istuda kohvikus kümmekond minutit, sealjuures, kõige otsustaval hetkel talle kindlasti tuleb meelde vajadus helistada. Kohtumise käigus mitmel korral nimetab teid „kiisuke“ ning õrnalt puudutab sõrmega teie põske. See on garanteeritud, kui kohvik on „viisakas“... Mis puudutab kohvikut, siis ärge mingil juhul koonerdage, eriti esimesel kohtumisel. Vaesust ESFJ tüübi naine veel andestab, aga koonerdamist mitte iialgi.

Tööl käimine.
Tööl ESFJ tüüpi naine on asjalikku rahmeldamise etalon. Kõik lähedalistuvad töökaaslased tahtmatult tõmbuvad kaasa tema vulkaanilise tegevuse kraatrisse. Huvitub uusima moe teooriatega ning süsteemidega, mis kindlustavad kiire edu ja õitsengu. Paraku tema enda entusiasmi puhul puudub igasugune süsteem. Tema karjäär võib olla edukas mänedþerina, diilerina, agendina või juhina väikestes loomingulistes kollektiivides. Seda tüübi naine võib osutuda ka heaks sekretäriks, kuna on võimeline tundma siirast vaimustust oma ülemuse üle (kasvõi selle tõttu, et ta on ülemus).

Suhelda ESFJ tüübi naisest kaastöötajaga on kerge ning isegi lõbus. Ta ei unusta kaasvestleja komfordist, et vaidle temaga, ei esita keerukaid küsimusi. Ta on isegi valmis teesklema naiivset olendit, et te tunnetaksite end Mehena suure tähega. Vihastuda võib vaid ekstreemses situatsioonis, näiteks, kui presentatsioonil talle rikutakse kleit sampuse pritsmetega. Kuid üleüldse ESFJ tüüpi naine rahuneb kiiresti, ei mäleta kurja ega solvanguid. Tegelikult, headusest unustab sama kiiresti, sõltumata sellest, mida see headus teile maksma läks. Tema merkantiilsus on piirideta ning leidlik: raha otseselt ei nõua, kuid süüdimatult palub teenuseosutamist, mille täitmine vajab tunduvalt rohkem jõukulu ja vahendeid.

Käitumine abielunaisena.

ESFJ tüüpi naine on hea naise variant mehest abikaasa professionaalseks stimuleerimiseks. Ta on võimeline lühema ajaga muuta autsaideri tugevaks keskmikuks. Võib esineda „muusana“ mõnele tunnustamata talendile (kuid seni, kui säilib usk tema perspektiivikusse). On meister andma lubadusi ning ehitama plaane, just neil hetkedel näeb ta välja tiivustatuna ning täielikult siirana. Kui mugava eluviisi pooldajaid tuleb hoiatada, seda tagada tuleb teil endil higipales. Kuigi ESFJ tüübi naine hästi õmbleb ning koob, ja veelgi paremini valmistab toitu, tema hoolitsus omaenda mugavusest toob kaasa lõbusaid situatsioone, kus meesabikaasa askeldab köögis, aga tema teine pool, istudes mugavalt diivanil, juhib toiduvalmistamist (kuigi tema poos ning riietus sel hetkel võivad innustada ka suurematele kangelastegudele...). Vaatamata oma kiidetud kokkuhoidlikkusele, on võimeline, näiteks, pool palka raiskama taksosõitudele. Kui teie ESFJ tüüpi naine alustab järjekordset dieeti, siis pole alust kahelda, et seda tuleb teil pidada koos, pole tähtis, kas te soovite seda, või mitte. Eriline rõõm on jalutuskäik ESFJ tüübi naisega turgudel: närvilistele oleks palve mitte vaadata, ega kuulata... Aga kui juba (Jumal hoidku selle eest) abikaasa haigestub, siis talle vallandub selline hoolitsuste orkaan, et ta veel peab hästi järele mõtlema, kas terveneda, või kohe surra. Ja veel mis: olge valmis selleks, et tulles töölt, te võite avastada oma kodus ESFJ tüübi naise poolt prügikastist üleskorjatud vaest kiisukest.

Voodielu.

ESFJ tüübi naise puhangulisus ja impulsiivsus, need ilmsed puudused abikaasa rollis, osutuvad vaidlematuteks voorusteks, kui ta esineb armukesena. ESFJ tüübi naine on suurepärane ning pingevaba seksuaalne partner, teda võib rakendada mistahes seksuaalseteks avantüürideks. Teie suhteid võib vaid pimestada tema ratsionalism: ta täpselt teab, mis teile kuulub vastutasuks hellustele, - raha või tempel passis. Siiski, millega ka ei tegeleks ESFJ tüübi naine, kas heategevus või prostitutsioon, oma huvidest peab ta raudselt kinni. Sealjuures, nõudmiste tase ulatub „saavutatust“: kutsudes teda kord kalli restorani, pole alust loota, et see käik osutub viimaseks.

ESFJ tüübi naisel on omapärane huumorimeel ning ta on võimeline ironiseerima isegi seksis. Vaheaegadel ta võib ilma häbita jutustada teile, mida peaks tegema mees tema rahuldamiseks ning isegi tuua eeskujuks oma eelmisi, veelgi äkilisemaid partnereid (tegelikult see „äkilisus“ puudutab mitte niivõrd seksi, kuivõrd nende ametikohti, tutvusi ning rahalisi võimalusi). Kuid pidage meeles, olge te voodis Casanova ise, see ei garanteeri teile ESFJ tüübi naise imetlust. Mida te ka ei korralda temaga voodis, hommikul on ta ikka sama asjalik ning rahulik. Siin on teised väärtused, - raha ja kergus, millega te neist lahti saate.

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

ESFJ tüübi naine jääb teile ustavaks kaasaks sõltumata sellest, kas teie asjad laabuvad hästi või... väga hästi. Ta pole üldsegi armukade ning probleemide tekkimisel üritab teile „ettesööta“ mõnda oma rohkearvulistest sõbrannadest. Sellele protsessile tavaliselt kaasneb mitte mingi grandioosne skandaal, vaid mõnda eaga teil tuleb suhelda kolmekesi ning seejärel ESFJ tüüpi naine kusagile kaob. Selle eest, kui te „määrisite suusad“, aga talle olete veel vajalikud, - siis oodake tormilisi stseene ja etteheiteid. Parim viis veenda ESFJ tüüpi naist edaspidiste suhete ebaefektiivsuses, need on pidevad repliigid tema organiseerimatuse (põhjusi on küllusega) teemadel ning skeptilised ütlused tema grandioossete plaanide suhtes.

 

tagasi algusesse