T�na on: pühapäev, 19.05.2024, kell on 08:35
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ENFP: EKSTRAVERTNE-INTUITIIVNE-TUNDEINIMENE-KOHANEJA

IEE – Intuitiivselt-eetiline ekstravert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ENFP tüüp on entusiastlik uuendaja, kes näeb pidevalt midagi uut ja huvitavat. On suurepärane ajakirjaniku tüüp, kes ei taha "mängust" välja jääda, ei taha, et millestki huvitavast ilma jäetakse. Tal on palju kujutlus- ja algatusvõimet uute projektide käivitamiseks ning palju impulsiivset energiat nende realiseerimiseks. Raskused ainult ergutavad teda. Nendest jagu saamisel ilmutab ta nutikust. Ta võib mingist ideest või projektist olla niivõrd haaratud, et kõigeks muuks jääb vähe aega. Tema entusiasm haarab, nakatab asja vastu huvi tundma teisigi inimesi. On vitaalne inimene, kes suudab teistele ebatavaliselt tugevat mõju avaldada. Seepärast võib olla pidevalt nende keskel, kes näevad temas mitte ainult mõnusat kaaslast, vaid võib olla isegi juhti ja õpetajat. ENFP tüüpi lähedaste suhete sfäär võib piirduda mitte ainult abikaasaga, vaid hõlmata ka palju laiemat ringkonda, ja iga ühesse neist suhtub ta südamlikult. Ta lähedased võivad tunnetada vajadust "võidelda" tema tähelepanu eest kõigi erinevate inimestega ja sündmustega. ENFP tüüpi inimene näeb tavaliselt palju uusi võimalusi. Karjääri valikul on tema puhul määrava tähtsusega huvi inimeste vastu. Hea suhtlemisvõimega tajub ta hästi teiste suhtumist püüdes teisi pigem mõista kui hinnata või arvustada. Sotsiaalselt andekana on ta suuteline edukalt tegutsema alal, kui see ala teda tõsiselt huvitab, näiteks kunst (sealhulgas eriti näitekunst), ajakirjandus, reklaam, äri, kirjutamine või midagi muud.

ESMANE MULJE
ENFP tüüp on pingevaba ja võluv, erk ja üsna energiline. Ta võib olla üheaegselt kõikjal püüdes kõiki kaasa haarata ja õnnelikuks teha. Selle tulemusena võib ENFP tüüp alguses tunduda mõneti tundlikuna ja pealetükkivana.

SUHTLEMINE
ENFP tüübil on kalduvus "välja tulistada" oma arvamus, ta sõnad tunduvad olevat emotsioonidega koormatud. Sageli on ta niivõrd häälestatud teiste inimeste lainele, et tajub nende emotsioone ja isegi tahtmatult matkib neid. Kuigi ta on hea vestluskaaslane, võib tema liigne entusiasm olla väsitav kuulajatele.

MIS ON ARMASTUS
Armastus kannab endas saladuse, see ajab meid segadusse, see kingib meile rõõmu.

SEKS JA LÄHEDUS
ENFP tüübi rikas kujutlusvõime võib muuta lähedust millegi pidevaks tagaajamiseks isegi siis, kui tundub, et tipp on saavutatud. Täiuslikkuse tagaajamine seksis võib säilitada ta sügavat kaastegevust, energilisust ja kontsentreeritust läheduse kõikidele aspektidele ja momentidele.

FINANTSID
Kui tal just pole erilist andi rahadega ümberkäimises, siis on ENFP tüübil kalduvus minna pärivoolu, tehes seda, mis tundub olevat õige antud momendil. Selles, mis puudutab raha, liigub ENFP tüüp tavaliselt jõnksudega, ühel nädalal läheb põlema ja peaaegu kaotab mõistuse investeeringute pärast, teisel nädalal on kõige vastu ärajahtunud ja teda ei huvita miski. Sageli ta eelistab, et ta rahalisi asju ajaks keegi teine.

KONFLIKT
Tema entusiasm ja otsekohesus viivad sageli konfliktideni ja sel momendil sooviks ENFP tüüp otsekohe teise kohta sattuda. Paraku tema reaktsioon konfliktile mitte ainult ei aita vaid halvendab olukorda. Näiteks, ta võib välja öelda mingi teravuse, mille pärast hiljem tunneb hingepiina.

KOHUSTUSED
Lubadused on tema jaoks väga tähtsad. Kuid ta kujutlusvõime võib kutsuda esile soovi otsida täiuslikke suhteid. Kuigi ENFP tüüp on truu oma lubadustele, võib selle tüübi loomupärane kalduvus fantaasiatele meelitada teda uutele võimalustele, isegi, kui ta neid iial ei realiseeri.

VANEMLIKKUS
ENFP tüüp on pidevas arengus, loominguline, oma lapsi julgustav vanem. Lapsed tunnevad end hästi ja on pere keskmes. ENFP tüüpi vanem "kasvab" iga huvitava päevaga, mis on täidetud tegevustega ja õppetundidega.

LEPINGUD
ENFP tüübi jaoks on see protsess, aga mitte eesmärk. Seepärast kuulub leping suure tõenäosusega ümbervaatamisele. Kui tähtis ta ka ei oleks, teda saab alati muuta uusi andmeid arvestades.

SUHETE LÕPETAMINE
Suhete lõpetamisel põrkab ta kokku suuremate probleemidega, kui kõik ülejäänud inimtüüpide esindajad. ENFP tüüp hoiab neist veel kaua kinni peale seda, kui suhted on purunenud, püüdes mõista, mis oli teisiti ja miks saabus ebaõnn.

STRESS
ENFP tüüp kaldub end üle pillama ning koormama füüsiliselt ja emotsionaalselt. Harjumus lükata asjad edasi homseks ning alahinnata detaile, raskendab oluliselt tema elu. ENFP tüüp lülitub sageli ümber uuele tegevusele varem alustatut lõpule viimata . Kõrvuti talle omase meeldivusega on ta võimeline ilmutama ärritust ja äkilisust kui satub segadusse ning püüab meeldida kõigile ja igale ühele. Stressi algusega haarab ENFP tüüpi võõrandumise tunne ning hiljem ta takerdub valedesse, lootuses varjata seda, mis toimub temaga tegelikult. ENFP tüüp otsib varjatuid sümboleid kõigis, kõige lihtsamates sündmustes ning stressi tingimustes reeglina tõlgendab neid sümboleid kui häda kuulutajaid. Olles võimetu vältima tunnet, et ta ei vasta iseendale, on ENFP tüüp lausa sunnitud „koguma end tükkhaaval“. Ta osutub nagu „endast väljaspool“ või „mitte päris siin“ olevaks, nagu oleks keegi varastanud tema olemuse. Suutmata end ära tunda häbeneb ENFP tüüp oma valelikku ning ebasiirast käitumist. Kui stress kasvab, omistab ta ümbritsevatele halbu kavatsusi et seletada omaenese hirme.

KUTSESUUNDUMUS
ENFP tüübil on intuitiivne taju (N) ja tundeinimese (F) otsustamisviis. Selline kombinatsioon osutab võimaluste tajule. See tähendab, et otsustamisviis viitab selle tüübi sotsiaalsele andekusele mõista teisi ja suhelda toetudes seejuures oma kujutlusvõimele, intuitsioonile. See tajutüüp võimaldab lahti rebida reaalsusest, seega käsitada ja lahendada probleeme, näha asju tulevikuperspektiivis. Sobib komplitseeritud suhtlemisprotsess, tungimine inimloomuse ja suhete keeristesse ning sügavustesse. Vaadeldava isiksustüübiga sobib hästi artistlik, kunstnikutüüpi kutsesuundumus koos mitmesuguste arendusvaldkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks kunst, kirjandus, muusika, aga samuti usutöö, õpetamine, tervishoid, psühholoogiline nõustamine, poliitika.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks: advokaadid rehabilitatsiooni alal, õpetajad (kujutav kunst ja lavakunst), kunstnikud, kirjanikud, konferansjeed, psühholoogid, vaimulikud.

PÕHIVÄÄRTUS
Vabadus ja originaalsus.

 

ENFP TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 
LOOMINGULISED ELUKUTSED

– ajakirjanik
– stsenarist/näitekirjanik
– vaatleja
– näitleja
– muusik/helilooja
– raadio või televisiooni direktor
– dekoraator
– multiplikaator, karikaturist
– kunstnik
– reporter/toimetaja

MARKETING/PLANEERIMINE
– avalike suhete spetsialist
– marketingikonsultant
– reklaamtekstide, prospektide koostaja
– spetsialist tööalal reklaamitellijatega
– reklaamagentuuri loomejuht
– spetsialist pikaajalise planeerimise alal
– reklaamiagent
– abi uurimistöö alal

SOTSIAALSFÄÄR / HARIDUS
– sotsiaalsfääritöötaja
– sotsioloog
– elamuehituskoondise direktor
– psühholoog
– kutsenõunik
– preester
– logopeed
– spetsialist koolieelse kasvatuse ja õppe alal
– õpetaja (kunst, teater, muusika, võõrkeel)


ORGANISATSIOONIDES
ENFP tüüpi inimeste domineerivaks orientatsiooniks on inimsuhted, eneserealiseerimine ja ümbritsevate inimeste eneseteostamisele kaasaaitamine. Organisatsioonis esineb ENFP tüüp omamoodi veorihmana, vahelülina kõikide teiste inimtüüpide vahel, aidates kaasa ideede teostamisele lõppresultaadini inimeste püüdluste energia kaasamisega. ENFP tüüp ei erista organisatsiooni arengu võimalusi seal töötavate inimeste arengust nagu ka nendevahelisi suhteid. Ta tunneb muret selle üle, mida nimetatakse organisatsiooni kliimaks, püüdleb koostöö harmoonia poole sotsiaalsetes situatsioonides, eelistab motiveerida inimesi pigem "präänikuga" kui "piitsaga". Sellest tulenevad probleemid seisnevad selles, et ENFP tüüp süveneb sageli teiste inimeste vajadustesse sel määral, et tal jääb puudu aega ja energiat omaenda toiminguteks. Tema organisatsiooni puudutavad otsused võivad olla rohkem mõjutatud sümpaatiast ja antipaatiast kui allutatud lõplikule eesmärgile. Ta satub sageli keerulisse situatsiooni kahe vastandgrupeeringu vahele, kus kumbki neist peab teda oma pooldajaks. Püüdes luua initsiatiivi, iseseisvuse ja vabaduse õhkkonda, pole ENFP tüüp alati suuteline kontrollima täitmist ja rangelt kutsuma vastutusele. Tal on kalduvus vältida diskomfortsete suhetega situatsioone ja võib jääda siin vastuoludega hätta.

 

ENFP TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– arenenud intuitsioon;
– tähelepanelik suhtumine ümbritsevatesse;
– julgus ja otsustusvõime;
– oskus luua ja hoida suhteid inimestega.


ENFP TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– tähelepanematus detailide suhtes;
– võimetus kaua teha ühte ja sama tööd;
– äkilisus, ebapiisav tahtejõud;
– oskamatus toiminguid kavandada ja nõrk loogiline analüüs.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– arenda otsustusvõimet, et sinu entusiasm ja loov energia
   suunduks kõige sobivamate ideede ja projektide käivitamiseks;
– keskendu kõige tähtsamatele detailidele;
– õpi arvestama ajategurit.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ENFP TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Loobuge võistlemisest. Las üks teist mängib kuulaja rolli kuni teine
kõneleb. Pidage meeles, et viimane sõna võib olla ka mitte viimane. Üritage vaidlustada teise seisukohti. Korrake, mida Te enne kuulsite. Korrake seda, mida Te kuulsite oma partnerilt enne kui ise midagi ütlete. Ärge üritage kõnelda üheaegselt. Üritage kuulda seda, millest räägitakse, formuleerimata vastust. Üritage lugeda viieni enne kui hakkate rääkima.

Kui Teie partner on INTROVERT
Vältige kordamisi ja paljusõnalisust. Öelge oma osa, siis peatuge ja
võimaldage partneril vastata. Visandage mõned mõtted paberile ja näidake seda partnerile. Võimaldage partneril olla omaette. Üritage istuda vaikselt tema juuresolekul. Aegajalt edastage infot kirjalikult, mitte suuliselt. Leidke teisi eneseväljenduse viise.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Pidage meeles, enamik sellest mida Te välja ütlete, või ei ütle, saab olema tajutud sõnasõnalt. Hinnake konkreetsust ja põhjalikkust, mida Teie partner omistab Teie sõnadele. Pidage meeles, et Teie partner eelistab täpsust ja fakte, ilma nendeta ta pole võimeline formuleerima oma vastust. Arvestage, et teie konflikti lahendamiseks võib vaja minna konkreetseid fakte. Aidake partneril mõista tema esitatud üksikasjade mõtet ja tagajärge. Püüdke mitte võita vaidluses keskendumise arvel üldistel piltidel vaid arvestage ka üksikasju.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Tunnistage, et te mõlemad püüate vältida fakte või sätite neid oma eesmärkide tarbeks. Kui te pole nõus teineteise tajumisega, peatuge ja veenduge, et kõik on õige, enne kui konflikt areneb edasi mõistmatuse tõttu. Nii palju kui võimalik aidake teineteisel olevikku meeles pidada ning olla täpne ja määratletud. Püüdke võrrelda oma arvamusi sellest mis oli öeldud. Andke teineteisele võimalus peatuda, kuulata, haista, tunnetada või ära proovida. Ärge kartke ülekoormata oma aistinguid. Konkretiseerige oma partneri sõnu: kes, mis, millal, kus ja miks.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge kartke aegajalt võidelda. Aegajalt püüdke väljendada oma negatiivset arvamust tundmata sealjuures süütunnet. Vaidluste puhul vältige või võimalikult harva öelge oma partnerile "vabandan", "see on minu viga" ja " sul on õigus". Vaidlused on normaalne nähtus. Elu kulgeb edasi. Püüdke mitte unustada, et mitte kogu kriitika pole suunatud Teie vastu. Seiske omal positsioonil. Määrake oma positsioon ja püüdke säilitada objektiivsus.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Öelge talle otse näkku, millega Te pole rahul tema suhtes. Pidage meeles, seda pole võimalik vältida. Ärge üritage võtta enda peale seda, millest räägib teine. Saage naudingut ja rõõmu vastastikust toest. Minge julgelt vastu konfliktile. Olge kindel ja ärge vältige seda. Ärge püüdke kiirustada probleemi lahendusega harmoonia nimel. Pidage meeles, et konflikt võib olla kasulik ja te mõlemad võite sellest midagi õppida.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Aidake oma partneril mõista, et ta pole võimeline kontrollima kõike – ja
eriti Teid. Aidake partneril näha Teie sõnades rohkem, kui lihtsalt õigeid
vastuseid ja juhtnööre. Pidage meeles: see, millest räägib Teie partner –
pole veel lõplik otsus, isegi siis kui tema niiviisi arvab. Saage aru, et
Teie partner näeb välja kurjemana kui ta tegelikult on. Aidake partnerit
alternatiivi otsingul. Hoidke teda kiirete otsuste eest. "Andke mõista ja
lahkuge" – esitage konflikti teema ja lahkuge, et hiljem tagasi tulles kõik
lahendada.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Püüdke, et üks teist võtaks vastu otsuse ja teostaks selle. Aidake teineteist keskenduda kõnelusele. Üritage kõrvale kaldunu tagasi tuua vestluse teema juurde. Kui see on võimalik, üritage piiritleda oma väljaütlemisi lõplikku vormi. Aidake teineteist keskenduda millelegi ühele. Formuleerige võimalikult selgelt oma arvamusi ja vajadusi. Ei mingeid kõrvalekaldeid! Üritage leida vastastikku kasulikum otsus. Või leppige kokku, kes teist on valmis "kaotama", ja kes "võitma" antud juhtumil.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ENFP tüüpi naine paistab silma teiste seast?

Kui naisest räägitakse et ta veetlev, siis see on kindlasti ENFP tüüpi naise kohta. Oma veetlevust ta teadvustab suurepäraselt ning häbematult seda kuritarvitab. Tema kenakesel näolapil on alati kirjutatud suhtlemissoov ning keelduda talle selles soovis praktiliselt võimatu. Raskusi sobiva riietuse valikuga tal ei ole. Alati on tal meeles, et „võetakse vastu riietuse järgi...“ (selle rahvasõna teist osa tavaliselt ignoreerib) ning püüab järgida moodi. Õigemini, armastus moodsa riietuse järele kuidagi ei ole kooskõlas ENFP tüüpi naise loomulikku kokkuhoidlikkusega. Seepärast, ta kas õmbleb ise, või võtab vastu kingitusi (meeleldi ning kõikide käest). Tagajärjena, tema garderoob kujutab endast eriskummalist segu korralikest asjadest ning tundmatu päritoluga „kaltsudest“. Pidevalt on uute enesetäiendamisteede otsingul, kuid sageli vahetab huvialasid: kord ðeiping, kord aeroobika, kord herbalaif... Midagi sellest lõpuni ei vii, kuid tal õnnestub seejuures näha korralikult välja.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Tutvumine temaga toimub „poolpöördest“, sealjuures ENFP tüüpi naine niivõrd ehtsalt huvitatud teie asjadekäigu vastu, et tundub, et te olete ammust ajast tuttavad. Armumine on tal teadvustatud tegevus; ta valib mehi kes on heal ametikohal ning perspektiiviga (mida aegajalt ta näeb paremini, kui pretendent ise). Kohtumisel on teile tagatud „galantne kohtlemine“ ning erutav naeratus. Paljud, liiga paljud osutuvad selle naeratuse (stjuardessi professionaalse naeratuse) ohvriteks. Paraku on see adresseeritud mitte teile, vaid tervele maailmale, millega ENFP tüüpi naine on loomupäraselt seotud. Ta on sotsiooni liider kontaktide, tutvuste ning sidemete (pigem asjalikke kui seksuaalsete) arvu poolest. ENFP tüüpi naise käekott on täidetud visiitkaartidega, aga märkmik informatsioonimahu poolest on võrdsustav telefoniraamatuga. Igale austajale on ettenähtud teatud kindel roll: üks viib kohale autoga, teine kutsub restorani, kolmas oskab remontida santehnikat... Sealjuures „kehaliste naudingute“ eest vastutav ametikoht võib jääda vakantseks! Ja see kõik seetõttu, et ENFP tüüpi naisele meeldivad meelelahutused sõltumata þanrist. Talle on ükskõik, kas on see teatriesietendus, maitsev lõuna või intiimseiklus.

Sotsioonilistes kirjeldustes ENFP tüüpi naist täiesti asjatult nimetatakse „kaasasündinud psühholoogiks“. Paraku tema sõprade hulk kaugeltki mitte alati muutub kvaliteediks. Tõelisi sõbrannasid ta leiab harva, aga ustavaid kaaslasi veelgi harvem. Tema lemmik meelelahutus peoõhtutel on oma sõbrannalt viia ära meespartner ning seejärel märkamatult üksinda minema lipsata. Huvitav, et mitte selle, ega teiste „armsate naljade“ pärast (näiteks, pooletesttunnised hilinemised) tema peale keegi ei solvu. Ise on ta samuti ilma pika vihata: ei osale „kulissidetagustes suheteklaarimistes“, ei kanna „salakavalaid plaane“.

Tööl käimine.

Töötamine ENFP tüüpi naisele ei meeldi, kuid oskab. Ideaalne koht on tema jaoks mistahes struktuuri sisenemisel. Ta virtuoosselt sorteerib külastajaid, jõudes üheaegselt naeratada ühele, kuulata komplimente teiselt ning võtta vastu kommikarbi ning lilli kolmandalt. Leiab end kunstialal, kindlustuses, turismiäris, ajakirjanduses ning... võrkturundused. Etteheiteid tema töö suhtes pole põhjust teha, kuid ka väljapaistvaid saavutusi pole: suurepärane naisspetsialist „mitte milleski“... Asendamatu kui avalikesuhete töötaja: äraostva siirusega peab juubelikõnesid ning esitab luuletusi (enda poolt kirjutatud), korraldab autasustamistseremooniaid, presentatsioone ning peoüritusi. Kaugenägelik ülemus kindlapeale kasutab ära ENFP tüüpi naise võimeid, mistahes „meesoole“ omaseid bürokraatlikud tõkendid ta ületab kergusega. Kuid Jumal hoidku teha temast teie usaldusisikut, kuna saladusi ta oma lihtsameelsuse tõttu ei hoia ning isiklikus elus tujukas ja mittekohustuslik, lubadusi ei pea.

Käitumine abielunaisena.

Kui teil on ENFP tüüpi naisega tõsised kavatsused siis pidage meeles, et ta on alatasa otsingutes, seepärast teid sageli tema jaoks lihtsalt ei jätku. Ta abiellub mitte armastusest ning ka mitte arvestuslikult, vaid pigem paratamatusest: „on juba aeg“, ka sõbrannad on kõik „seal“. Tõepoolest, palju siis võib ise muretseda raha, korteri, asjade ning muude banaalsuste pärast! Sellele, kes võtab enda kanda kõiki neid „pisiasju“, on garanteeritud ENFP tüüpi naise eluaegne tunnustus (mis tema esituses on kerge pidada armastusena või isegi kirena). Korrata n-arv kordi sõna „kallis“ vajalike intonatsioonidega ei paku talle pinget, sama kui ka veenda abikaasat, et just tema (abikaasa) ei armasta teda piisavalt tugevasti.

ENFp tüüpi naine püüdleb perekonna traditsioonilise variandi poole, kuid oluliste klauslitega: seega abikaasa peab aegajalt jätma teda omaette, eelnevalt teatades talle oma ilmumisest ning mitte takistada suhtlemist ülejäänud maailmaga. „Hubane pesakene“, - see pole ENFP tüüpi naisele, tal on alati kitsas (täpsemini , - igav) etteantud suheteraamides. Pole imekspandav, et selle kaunitari süda „kaldub truudusetusele“. Kui tal isegi juhtub patustada, siis ta alati virtuoosselt „libiseb kõrvale“ ning äärmisel juhul kahetseb, aga siis juba niivõrd siiralt, et on võimatu mitte uskuda.

Voodielu.

ENFP tüüp naine on nii veetlev ning niivõrd kaua venitab otsustava „jah“ ütlemisega, et lähedusest temaga te ootate midagi ebatavalist. Paraku kõik toimub täiesti argipäevaselt, kuigi lõbusalt. ENFp tüüpi naine kaldub masohhismile, kuid tooruseta ning sundimiseta. Ta reageerib elavalt kõikidele teie soovidele. Võib vihavabalt partneri kulul nalja teha, näiteks, teeselda magamajäämist tema pingutuste tipus või ootamatult jahutada tema kihke... näiteks, jäätüki abil. Teie toimingute hinnangus tema silmis on pigem pettumus, kuid ärge kiirustage meelt heitma, täiesti võimalik, et tal on sellised „naljad“... Kui talle midagi ei meeldi, siis ta koheselt ilma häbitundeta väljastab toimuvast omaenda versiooni. On võimeline tõusma, riietuma ning lahkuma kõige otsustavamal hetkel. Kuid vihastuda või solvuda te niikuinii ei jõua: ENFP tüüpi naine koheselt seletab, et meeletult teid armastab, kuid just täna „pole vaja“...

Olge valmis ka tema armuasjade minevikusaavutuste põhjalikeks kirjeldusteks (muuseas, seejuures ta sageli ning üsna häbematult fantaseerib). Tõepärasemad on tema jutustused kohtumistest maniakkidega, vägistajatega jne. Tõepoolest, tänu oma patoloogilisele suhtlemisaktiivsusele, ENFP tüüpi naine sageli satub delikaatsetesse, ebameeldivalt ohtlikesse situatsioonidesse, millest siiski tuleb meisterlikult välja. Täie siirusega lubab ta tulla tagasi sõbrannaga või tulema homme, kui lõpevad kriitilised päevad (neile, kes on ikka ootama jäänud, teadmiseks, et ta ei tule...).

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

Lahku minna ENFp tüüpi naisest pole lihtne, kuna ta mitte mille hinna eest ei nõustu sellega, et on kedagi ära tüüdanud. Kogu vastupandamatu veetlevus saab olema käiku lastud, et tagastada eksinud austajat, kuid seejärel huvi tema vastu jälle langeb endisele tasemele. Mida teha? Võiks soovitada:
a) sooritage rohkem „ebadþentelmenlikke“ toiminguid;
b) demonstreerige ENFP tüüpi naisele, et mitte tema teid, vaid teie kasutate teda. Vaeseke ei suuda seda välja kannatada ning teie, väga tõenäoliselt, saavutate soovitatut lahutust. Kuid täielikku ning lõplikku ununemist ärge oodake. Juhuslikul kohtumisel teie endine sõbranna rõõmsa kiljumisega viskub teile kaela oma uue kaaslase suureks üllatuseks.

 

 

tagasi algusesse