T�na on: teisipäev, 21.05.2024, kell on 13:49
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

INTP: INTROVERTNE-INTUITIIVNE-MõTLEJA-KOHANEJA

ILI – Intuitiivselt-loogiline introvert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
INTP tüüp on teadlase tüüpi - mõistuspärane, intellektuaalselt uudishimulik, abstraktse ja teoreetilise mõtlemisega. Paistab silma hea probleemilahendajana, ideede ja olukordade loogilise analüüsijana. Võib küsimustega ennast targemat proovile panna. Ärgitab ennast ja teisigi mõistust pingutama. Eelistab tegelda pigem ideede ja faktidega kui inimestega. Tuginemine mõtlemisele (oma tugevaimale küljele) teeb temast loogilise, objektiivse ja kriitilise inimese. INTP tüüp on vaikne ja tagasihoidlik, samuti kohanemisvõimeline (kui ei satu vastuollu oma põhimõtetega). Meeldib diskuteerida teemadel, mis annavad palju mõtteainet. INTP tüübi sisemaailm on lõpmatult rikkas. Ta on aeglane suheldes oma lähedastega, kuid see ei tähenda, et ta ei mõtleks. Kuigi INTP tüüp väga hindab oma armastatu tähelepanu, võib tunduda, et tal puudub huvi ja tähelepanu, kuid see pole nii. Erisündmusi, näiteks sünni- või aastapäevi võib tähistada kaootiliselt, nagu oleks see viimasel hetkel, kuid tegu pole unustamisega, vaid mõtete ülepaisumisega ja ajapuudusega nende teostamiseks. Sõltuvalt huvist INTP tüüp tegutseb edukalt mitmesugustel teadusaladel, matemaatika valdkonnas, inseneriasjanduses, majandusteaduses, filosoofias. Teda huvitab rohkem probleemide teoreetiline uurimine ja lahendamine kui tulemuste praktiline kasutamine, vastuste otsimine rakenduslikele küsimustele. Suhteliselt vähene kontakteerumine ümbritseva maailmaga ja soov avaldada täpset (puhast) tõde teeb teda teistele raskesti mõistetavaks. Suutes ennast lihtsamalt väljendada, leiab ta parema vastukaja oma mõtetele.

ESMANE MULJE
INTP tüüp on veidi hajameelne, sageli salapärane. Salapärasus muutub võluvaks kui tekib kõnelus. Olles vähese lobisemisoskusega meeldib talle rääkida ja vaielda peaaegu igal põhjusel.

SUHTLEMINE
Seni, kuni INTP tüüp ei veendu, et keegi väärib tähelepanu, on ta kõneluses aeglane ja kohmakas. Kuid, kui talle esitada väljakutse, saab temast meeldiv vaidleja iga mõttevahetuse puhul. Kuid, kui talle hakkab igav, võib ta ringi pöörata ja ära minna.

MIS ON ARMASTUS
Armastus on üks paljude mõistete seast.

SEKS JA LÄHEDUS
Sageli tema rikas kujutlusvõime "joonistab" suure hulga eksootilisi pilte. Nende mõttekujunditele pole lõppu. Tänu INTP tüübi kujutlusvõimele võivad intiimhetked osutuda metsikult ägedateks ja väljendusrikasteks.

FINANTSID
Tavaliselt, kui INTP tüüp ei otsusta tegelda sellega spetsiaalselt, pole ta asjatundja selles valdkonnas. Tal võib olla suur finantsiline plaan, kuid ta realiseerib seda aeglaselt. Kui aga ta muudab finantse oma erialaks, siis ta huvitub pigem monetaarsetest süsteemidest, kui reaalsetest kroonidest ja sentidest.

KONFLIKT
INTP tüübi konfliktid on huvitavad kui mõiste, kuid ta ei tule sellega piisavalt hästi toime. Kui kokkupõrkeid pole võimalik vältida, võib ta otsustada veel õppida, objektiviseerida konflikti, töödelda seda ja saada tulemusi. INTP tüüp on võimeline mõttes kujundama konfliktide sõnapilte - mis toimub, mida keegi räägib - ta töötleb neid peensusteni, kuid ta harva läheb mõtetest üle reaalsusele.

KOHUSTUSED
Kuigi nad on igaveseks, siis seda "igaveseks" mõtestab INTP tüüp igal päeval uuesti arvestades uut informatsiooni. Kui partner teda ei abista, INTP tüüp on suuteline end ära eksitama uute määratluste ja ümbermõtestatud ootuste maailmas.

VANEMLIKKUS
Sõltumatus - see on INTP tüübi kui vanema kingitus. Seda saavutab ta laste stimuleerimisega, nende õppimise innustamisega ja, kõigepealt, tingimuste loomisega selleks, et lastel tekiks oma mõttekujutelm.

LEPINGUD
Kuigi INTP tüüp peab lepinguid vajalikeks, talle meeldib rohkem lepinguid kirja panna, mõelda välja nende vorme, tõlgendada sisu, kuid mitte ette võtta kohustuste igapäevast täitmist.

SUHETE LÕPETAMINE
See on INTP tüübi jaoks mitte kerge. Kuid, kui ta on otsustanud, et kõik on lõppenud, siis enne kukub maailm ümber kui ta muudab oma seisukohta. Suhted on lõppenud ja INTP tüüp on kangekaelne oma otsuses panna igaveseks punkt.

STRESS
INTP tüübil jääb puudu oskusest viia alustatud lõpuni ning seetõttu tema ideed on sageli raske praktikas kontrollida. Tema arutelud on aegajalt liiga intellektuaalsed ning abstraktsed et tuua reaalset kasu. Omades teravat kriitilist mõtlemist ning analüütilisi võimeid INTP tüüp läheneb kõigele ülemäärase pedantsusega, üritab kõiges jõuda kuni asja olemuseni ja seega muudab keerulisemaks isegi kõige lihtsamaid situatsioone. Armastus täpsuse suhtes suurendab paljukordselt tema silmis igasugust möödalaskmist tema enda või ümbritsevate poolt. Teiste sõnadega, tema enesekriitilisus ei tunne piire. Soovides olla kompetentne ning teada kõike põhjalikult, esitab ta enesele kõrgendatuid nõudeid. Kui aga hirm ebaõnnestumise ees väljub võimaliku raamidest, INTP tüüp meeletu kiirusega kaotab kindluse oma vaimsetes võimetes, tunneb end pidurdatuna ja jõuetuna. Kui stress ei lõppe, INTP tüüp tundub olema intellektuaalselt halvatuna, ta ei suuda opereerida informatsiooniga mida ta hankis vaga hoolsa tööga. Sellise intellektuaalse seisaku puhul kannatab ta loomingulise kriisi all, kardab olla nähtaval ning kaotab talle tavalise mõtlemise ning kõne osavuse. Tundes muret võimaliku läbikukkumise pärast, INTP tüüp teadvuslikult ajab end nurka tulevase ebaõnnestumise ootuses. Kui stress omandab ähvardavaid mõõtmeid, hirm mitte toime tulla suvalise ülesandega segab teda riskimast situatsioonis kus on väga vajalik saavutada edu. Kogu jõuga varjates oma ebakompetentsust ta ei omandagi praktiliste saavutuste kogemust mida ta nii meeleheitlikult vajab.

KUTSESUUNDUMUS
INTP tüübil on intuitiivne taju (N) ja mõtlejatüüpi (T) otsustusviis. Seega INTP tüübile on iseloomulik intuitiivne tajuviis koos loogilisele analüüsile toetuva otsustamisviisiga. Keskendudes võimalustele, teoreetilistele seostele ja abstraktsetele kujunditele käsitab INTP tüüpi inimene kõike objektiivselt. Tema maailm koosneb valdavalt teoreetilistest, teadus-tehnilistest probleemidest. Seepärast peab ta olema loogiline, taiplik, nupukas. Tema võimed avalduvad kõige paremini muidugi alal, mis teda huvitab. Olgu see teaduslik uurimistöö, matemaatika või mistahes muu valdkond, kus saab midagi uut välja mõelda. Siit on näha, et INTP tüüp sobib ilmselt intellektuaalse kutsesuundumusega koos kõigi selle juurde kuuluvate valdkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks uurimistöö mitmesugustel aladel, arvutiasjandus, juura, samuti inseneriteadused, mitmesuguste süsteemide väljatöötamine, projekteerimine, nõustamine.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks kirjanikud, kunstnikud ja konferansjeed, programmeerijad, teadlased (ühiskonnateadused) ja advokaadid.

PÕHIVÄÄRTUS
Tarkus ja arukus.

 

INTP TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 


PLANEERIMINE JA ARENDUS

– spetsialist arvutisüsteemide tarkvara väljatöötamise alal
– programmeerija
– spetsialist uurimise ja arendamise alal
– spetsialist süsteemanalüüsi alal
– spetsialist uute müügiturgude või uue toodangu loomise alal

MEDITSIIN
– neuropatoloog
– füüsik
– kirurg (plastiline kirurgia)
– farmatseut
– teadur: keemik, bioloog
– psühholoog, psühhoanalüütik

KITSAD SPETSIALISTID
– advokaat
– ökonomist
– spetsialist majandusanalüüsi alal
– uurija

AKADEEMILINE TEADUS
– arheoloog
– matemaatik
– ajaloolane
– filosoof
– kõrgkooli magistrantuuri ja doktorantuuri õppejõud
– uurija
– teaduskonna (kolledži) administraator

LOOMINGULISED ERIALAD
– fotograaf
– kirjanik
– kunstnik
– muusik
– leiutaja
– kirjandusagent
– arhitekt


ORGANISATSIOONIDES
INTP tüübile on omane orienteeritus tulevikule. Tema esmaseks reaktsiooniks on ühe või teise situatsiooni arenguvõimaluste uurimine, muutmisviiside otsing. INTP tüübile on tähtis võimutunnetus, kuid mitte inimeste, vaid situatsioonide üle. Seetõttu on ta häälestatud tegelikkuse seaduste ja arenguprintsiipide tunnetamisele, ning juhtimisele vastavalt nende seadustele. Juhina INTP tüüp on edukas planeerimises ja perspektiivide väljatöötamisel, probleemide analüüsimisel ja prognoosimisel, kergesti genereerib ideid ja sama kergesti loobub neist, kui näeb uusi, veelgi huvipakkuvamaid võimalusi. On tundlik inimeste ja organisatsiooni kui terviku vaimse potentsiaali suhtes. INTP tüübi nõrkuseks on tõsise huvi puudumine detailidesse, projektide lõpliku viimistlemise suhtes, mida ta ise eelistab edastada teistele inimestele, jäädes sageli rahulolematuks nende lõpliku teostuse suhtes. Keskendudes printsiipidele, kujutab ta suure raskusega endale seda, mida tunnevad teised inimesed ja kõrvalt vaadates tundub olema "kuiv", väheste emotsioonidega ja eluvõõras. See asjaolu pehmendub, kui ta huviobjektiks osutuvad inimkäitumise ja -suhete seaduspärasused. Talle ei meeldi kontrollikaotuse situatsioonid sündmuste üle ja võib neile teravalt reageerida, ärritub rutiinset tööd tehes.

 

INTP TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– oskus ette aimata sündmuste ja nähtuste arengut;
– hästi arenenud kujutlusvõime;
– tähelepanelikkus inimeste suhtes, oskus neid töös stimuleerida.


INTP TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– skeptitsismist tulenev passiivsus;
– radikaalsete otsuste ja muutuste vastuvõtmatus;
– liigsest pedantsusest tulenev ressursside ebaratsionaalne kulutamine.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– õpi teisi kiitma, neile tunnustust avaldama;
– püüa mõtteid lihtsamalt väljendada, et saavutada neile parem
   vastukaja;
– püüa rohkem arvestada elu praktilist külge, seda, kuidas midagi
   teostada.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD INTP TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Nõudke oma partnerilt rahu ja vabadust. Püüelge otsekohesusele ja väljendusrikkusele. Ärge kartke tõsta häält, et Te oleksite ära kuulatud ja mõistetud. Paluge veidi vaikida ja Teid ära kuulata. Püüdke välja öelda esimesed pähe tulnud mõtted, ilma pikemalt mõtlemata. Kohustage end jagama oma mõtteid, isegi kui Teil tuleb neid esialgu paberile kirja panna.

Kui Teie partner on INTROVERT
Võidelge enesesse suletusega, öeldes välja ka siis kui see tundub olevat kohmakas. Avaldage arvamust valjult aga mitte omaette. Olge rõõmsad vaikuse üle, hinnake partneri territooriumi ja armastage partnerit süvenenud vaatluste pärast. Püüdke rääkida olemusest. Peamine, ärge üritage vältida konflikti vaikimise abil. Leppige kokku koos leida lahenduse probleemi üle, aga ärge jahvatage seda ükshaaval. Arvestage, et Teie partnerile on konflikt mitte vähem stress, kui Teie jaoks.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Pidage meeles, enamik sellest mida Te välja ütlete, või ei ütle, saab olema tajutud sõnasõnalt. Hinnake konkreetsust ja põhjalikkust, mida Teie partner omistab Teie sõnadele. Pidage meeles, et Teie partner eelistab täpsust ja fakte, ilma nendeta ta pole võimeline formuleerima oma vastust. Arvestage, et teie konflikti lahendamiseks võib vaja minna konkreetseid fakte. Aidake partneril mõista tema esitatud üksikasjade mõtet ja tagajärge. Püüdke mitte võita vaidluses keskendumise arvel üldistel piltidel vaid arvestage ka üksikasju.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Tunnistage, et te mõlemad püüate vältida fakte või sätite neid oma eesmärkide tarbeks. Kui te pole nõus teineteise tajumisega, peatuge ja veenduge, et kõik on õige, enne kui konflikt areneb edasi mõistmatuse tõttu. Nii palju kui võimalik aidake teineteisel olevikku meeles pidada ning olla täpne ja määratletud. Püüdke võrrelda oma arvamusi sellest mis oli öeldud. Andke teineteisele võimalus peatuda, kuulata, haista, tunnetada või ära proovida. Ärge kartke ülekoormata oma aistinguid. Konkretiseerige oma partneri sõnu: kes, mis, millal, kus ja miks.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge unustage, et igal ühel teist on tunded. Püüdke nendega arvestada suhtlemisel. Ärge püüdke muuta teie vestlust võistlemiseks. Kõrvaliste juuresolekul ärge unustage seda, kuidas nad võivad tajuda, mida kuulavad. Teadke, millal tuleb lõpetada analüüsimine ja võistlemine. Tunnistage, et teil mõlemal on emotsioonid ja teie vaidlus võib viia solvamiseni. Midagi hirmsat kaotatud vaidluses pole. Elu läheb edasi.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Tehke komplimente ilma tagamõtteta, mis Teile see ka ei tähendaks, või kui Teile nii rohkem meeldib, saatke sedel. Pidage meeles, kui Teie partner tõstatab üles mingi küsimuse, vajab ta tõenäoliselt Teie toetust, aga mitte analüüsi. Pidage meeles, et palju Teie öeldust võib olla tajutud kui isiklik solvamine, isegi siis kui Te seda ei soovinud. Üritage aed ajalt vabandada ja pole midagi hirmsat selles, et Te ütlete "vabandust", kui Teil tekib selleks soov. Püüdke ilmutada oma inimlikke omadusi konflikti käigus.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Aidake oma partneril mõista, et ta pole võimeline kontrollima kõike - ja eriti Teid. Aidake partneril näha Teie sõnades rohkem, kui lihtsalt õigeid vastuseid ja juhtnööre. Pidage meeles: see, millest räägib Teie partner - pole veel lõplik otsus, isegi siis kui tema niiviisi arvab. Saage aru, et Teie partner näeb välja kurjemana kui ta tegelikult on. Aidake partnerit alternatiivi otsingul. Hoidke teda kiirete otsuste eest. "Andke mõista ja lahkuge" – esitage konflikti teema ja lahkuge, et hiljem tagasi tulles kõik lahendada.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Püüdke, et üks teist võtaks vastu otsuse ja teostaks selle. Aidake teineteist keskenduda kõnelusele. Üritage kõrvale kaldunu tagasi tuua vestluse teema juurde. Kui see on võimalik, üritage piiritleda oma väljaütlemisi lõplikku vormi. Aidake teineteist keskenduda millelegi ühele.
Formuleerige võimalikult selgelt oma arvamusi ja vajadusi. Ei mingeid kõrvalekaldeid! Üritage leida vastastikku kasulikum otsus. Või leppige kokku, kes teist on valmis "kaotama", ja kes "võitma" antud juhtumil.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest INTP tüüpi naine paistab silma teiste seast?

INTP tüüpi naine on pidevas mures oma sisemise seisundi pärast, seepärast on talle iseloomulik salgav pilk, mis peamiselt väljendab igavustunnet. Tema küllastatud seesmise maailma juures ei jää lihtsal aega tegelemiseks oma välimustega: ei mingeid harjutusi ning dieete, ainult kerge meik, juuksur vaid kord aastas enne sünnipäeva. Kalduvusi teatud riietusstiilidele ei oma, moenõuded on tema jaoks sekundaarsed, peamine, et ei torkaks silma ning oleks mugav. Selles reeglis teeb muudatusi vaid sotsiaalsel redelil ülestõusmise puhul, - seal on välisilme ning riietus tema edu koostisosaks.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

INTP tüüpi naist võib kõige sagedamini kohata muuseumides, näitustel, erinevatel intellektuaal-kultuurilistel üritustel (näiteks, mälumängu turniiril). Tutvuda temaga pole keeruline, eriti kui talle loogiliselt ära seletada selle elulist vajadust. Peamine võit tutvumisest on targa ning läbitungiva naispartneri omandamine. See saab olema ka peamiseks kaotuseks: te lihtsalt osutute talle analüüsiobjektiks.

Suhtlemises INTP tüüpi naine pole kõige vaikivam introvertide seast. Ta on suurepärane jutustaja, eriti kui kõnelusteema on seotud ajalooga, arhitektuuriga, ehk on suunatud minevikku. Jumaldab mälestusi. Isegi, kui ta on vaid kaheksateistaastane, ei kahtle, et kõik mis on tal parim, on tegelikult juba möödanik. Ning ka suhete debüüti päris alguses näeb ta juba ette nende kurva lõppmängu...

INTP tüüpi naist pole te võimelised ära ostma mistahes võtete abil, kui ta ise seda ei soovi. Avameelselt kardab psühholoogiliselt lähedasi suhteid. Peale eredaid ning, tundub et õnnelikke kohtumisi, võib ootamatult pikaks ajaks kaduma minna, pugedes oma „teokarpi“. Pole midagi imestavat: sellele iseseisvale ning erudeeritud olendile kestahes partner tekitab kurbust, nukrameelsust ning pettumustunnet (ega ta polegi eriti vaimustuses olnudki...). „Nii ma arvasingi!“, „Ei midagi uut“, - need on INTP tüüpi naise tüüpilised repliigid. Raske on loobuda tundest, et tema, „detektiivi esimese lady“ sarnaselt, eelnevalt teab kõiki süþee tagamaid ning teid lihtsalt „lollitab“.

Tööl käimine.

Mõningane „vanamoelisus“ suhetes vastassoo esindajatega vähe mõjutab INTP tüüpi naise ülejäänud elu. Ta on võimekas õpilane, praktiline perenaine ning külmavereline karjerist. Tal sagedamini, kui teiste sotsiotüübi esindajail, õnnestub saavutada edu „meeste maailmas“, kasutuselevõtmata oma väliseid omadusi. Tema edusaladus seisneb „naise“ ja „mehe“ loogika unikaalses ühtsuses: naise loogika eksimatult ütleb talle ette millal tuleb kasutusele võtta mehe loogikat.

INTP tüüpi naise tööalane kreedo võib formuleerida lühidalt: „Hea palk, - hea töö“. Teenistuses peab ennast rõhutult irooniliselt ning sõltumatult. Püsiv, võib kaunistada mistahes kõige rutiinsemat tööd. Omab kahtlemata huumorimeelt, kuid selle vormid on omapärased: need on õpetlikud lood, mõistusõnad ning epigrammid. Oma kvaadri tõelise esindajana ta osutab vähe tähelepanu aunimetustele ning autoriteetidele, ei meeldi ülemused. INTP tüüpi naisel on piisavalt intellekti, et olla targem oma ülemusest, kuid mitte alati jätkub tarkust seda varjata... „See on ju nii lihtne!“, - võib ta kergusega sõnada oma ülemuse juuresolekul. Talle on iseloomulikud kõrge töövõime, tohutu püsivus ning hea ümberlülituvus. Kergesti omandab uusi ideid ning uut tehnikat (paraku mitte seksuaalset, vaid arvutitehnikat).

Käitumine abielunaisena.

Pretendendid INTP tüüpi naise elukaaslaseks (mõnikord üsna rohkearvulised) tunduvad talle nagu malefiguurid, mis teevad enam või vähem õnnestunuid käike. Ta on valmis nii pikemaajaliseks partiiks, kui ka simultaaniks: kolm kohtumist päevas pole tema jaoks piir, kuid nad sageli taanduvad ühele ja samale: rahulikud jalutuskäigud ning intellektuaalsed vestlused kohvitassi taga. INTP tüüpi naist see täielikult rahuldab (kui see stsenaarium rahuldaks ka tema austajaid!). Liiga eesmärgipäraste austajate kihke raskustega jahutab iroonilise pilguga või täpse pilkava repliigiga.

INTP tüüpi naine on väga sõltumatu ning niivõrd pikaajaliselt valib variante, et mõnikord lihtsalt ei jõua minna mehele (selle põhjuse tõttu INTP tüüpi naise kaaslased on sageli temast nooremad). On valmis ootama oma printsi, kuid lõppkokkuvõttes võib jääda uhkes üksinduses... Kui aga siiski otsustab pikkaajalise suhte kasuks, siis abikaasale võiks kaasa tunda. INTP tüüpi naine paratamatult koormab teda, kuid mitte olmealaste ülesannetega, vaid manitsustega üldinimlikke väärtuste tasandil. Tema manitsuste objektideks võivad osutuda ka lapsed. Seepärast tema, abielludes, pole sellele vastu, et tulevasel abikaasal oleks juba laps olemas, soovitav vanemaealine.
Perekonnas on hoolitsev, teeb seda, „mis on ettenähtud“, kergesti allub abikaasa ja sugulaste survele.

Voodielu.

INTP tüüpi naine eelistab romantilisi kohtumisi ning „vanamoelisi kurameerimisi“. Vähesed võivad hoobelda, et olid tema pool kodus. Külalised rikkuvad tema poolt sisseseatud korda (või korralagedust). Selle eest teie korteris osutub ta peaaegu vastupanuta. Ärge ainult unustage kinni katta raamaturiiulid, vastasel juhul teda tuleb jõuga neist eemale tirida. Mingil arusaamatul viisil sõnaline lahtisus ühtib tal seksuaalsete kompleksidega. Temaga võib arutada mistahes uudsusi seksis, mistahes positsioone ning kõrvalekaldeid, kuid ilma lootuseta, et ta nõustub selles osalema.

Nõustudes lähisuhetele, vaatamata üldkvaadrilisele laiale silmaringile, ta kaldub traditsioonilisele liidule: „üks mees, - üks naine“ ning vähem „kõiksuguseid rumalusi“ voodis. Mõningane eluline ihnus originaalselt projekteerub ka seksuaalsuhetele: INTP tüüpi naine püüab kokku hoida ka omaenda emotsioonidel. Püüdlikult varjab oma tundeid, seepärast olmetasandil puuduvad suhetes nii konfliktsus, kui ka teatud määral järelemõtlematus. Isegi armastuse kulminatsioonihetkedel ta mitte ainult ei lalise seostamatuid sõnu, vaid edastab tähtsat informatsiooni.

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

Selliseid naisi ei jäeta maha, vaid vaikselt lahkutakse, kandes kaasa lugupidamise nende teadmiste ja intellekti suhtes. Võiks patenteerida kahte lahkuminekuviisi INTP tüüpi naisega: kiire ja aeglane (võimalikud variandid). Aeglase viisi puhul te lihtsalt „muutute rumalamaks“ tema silmis: vältige ajaloolisi näiteid, naerge vales kohas ning haigutage, kuuldes manitsusi. Kohtumiste ning telefonikõnede arv jääb vähemaks ning suhted taanduvad nulliks (mille suhtes INTP tüüpi naine tunneb isegi rõõmu, kuna tema intuitsioon pole järjekordselt teda alt vedanud). Teine viis on ühekordne: te lavastate tormilist suheteklaarimist, teatades, et kõik tema „kõrged mateeriad“ pole kõlblikud reaalse elu tingimustes. Kui teil õnnestub teda emotsionaalsest tasakaalust välja viia, - emotsioonide plahvatus saab olema, pehmelt öeldes, reguleerimatu. Teie horisondil INTP tüüpi naine enam ei ilmu, mida oligi vaja tõestada.

 

tagasi algusesse