T�na on: laupäev, 18.05.2024, kell on 22:48
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ISTP: INTROVERTNE-SENSOORNE-MõTLEJA-KOHANEJA

SLI – Sensoorselt-loogiline introvert)

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ISTP tüüp on tähelepanelik vaatleja, kes jälgib ning analüüsib enda ümber toimuvat uudishimu ja huumorivälgatusega. Püüab mõtestada meeltega kogutut informatsiooni. Mõtlemine peakski olema tema tugevaim külg. Seetõttu on ta loogiline, analüütiline ja objektiivselt kriitiline. Teda ei veena miski muu kui tõsiasjadele tuginev arukas mõtteviis. Seda tüüpi inimene on üldiselt hea tegema midagi ka kätega, valitsema mitmesuguseid tööriistu ja masinaid mikroskoopilisest puurist reaktiivlennukini. Sageli on ta maias aktiivse kehalise tegutsemise peale, armastades sporti (eriti igasuguseid võidusõitmisi ja kehalist osavust nõudvaid alasid) ja kõike meeliköitvat. Seetõttu on ta tihti kartmatu ja riskeeriv. ISTP tüüp on "kuldsete kätega". Ta on kindlasti kas või kord elus kõike äraproovinud. Selline on tema lähenemine ka tähtsatele suhetele. Kui suhted toimivad siis ISTP tüüp hoiab neid tegevuses; kui ei toimi, ta kas "remondib" neid või loobub. Ta võib niivõrd "remontimisega" või suhete aruteluga kaasa minna, et ajab kõik niivõrd sõlme, et tuleb uuesti "remontida". Meeleline taju koos arenenud mõtlemisvõimega äratab huvi selle vastu, kuidas ja miks asjad toimivad nii nagu tegelikkuses näha on. Seepärast võib edukalt tegutseda mitmesugustel praktilistel tegevusaladel, näiteks tehnika ja masinate maailmas. Kui huvi tehnika vastu puudub, võib oma loogilise mõtlemise võimet rakendada majanduse, kaubanduse, õiguse ja muudel aladel, kus peab analüüsima suurt hulka mitmesuguseid andmeid.

ESMANE MULJE
ISTP tüüp on külm, kuid väga aktiivne. Põhjalik ja huvitub korraga mitmest asjast. Ta esitab häid küsimusi ja tajub elu kui praktilist eksperimenti. Tema enesekindlus ja erinevad võimed aitavad teda enamikes esmastes kohtumistes.

SUHTLEMINE
ISTP tüüp räägib vähe ja kiiresti hakkab väsima pikkadest ja keerulistest vastustest lihtsatele küsimustele. Talle ei meeldi oma vaadete jagamine, eelistab esitada küsimusi, et tõmmata teisi kõnelusse.

MIS ON ARMASTUS
Armastus on toiming.

SEKS JA LÄHEDUS
Kuna ISTP tüüp elab tänases päevas siis on lähedus tähtis ja toob rahuldust seni kuni kestab. Aistingute saamine kõigi viie meele kaudu on läheduse olemus. Kõnelused ei suuda siin midagi muuta, ja kui keegi midagi ütleb, mida hiljem kahetseb, siis võib hoopis kogu situatsiooni ära rikkuda.

FINANTSID
Kuna ISTP tüüp kaldub mõõduka riski poole, näeb ta rahas väljakutset, veel üht ala, kus võiks "remontimisega" alustada. Rahalistes asjades ta on täpne ja praktiline kuigi ei seo end eriti reeglitega ja protseduuridega. Tema lipukiri: Kui sul on raha, kuluta või paiguta; kui ei, siis teeni.

KONFLIKT
ISTP tüüp ei kuulu nende hulka, kes alustab konflikte, kuid ka mitte nende hulka, kes konfliktidest kõrvale hiilib. Kuna teod räägivad rohkem kui sõnad, ei soovi ta kulutada aega kõnelustele. ISTP tüüp ei kaldu alustama ükskõik mida, ja eriti konflikti, kui seda pole vaid võimalik lahendada. Läbirääkimised, otsused ja keerulise situatsiooni muutmise protsess millekski konstruktiivseks erutavad teda.

KOHUSTUSED
See, nagu kõik muu, on ISTP tüübi jaoks momendi küsimus. Ta võib paigutada neisse palju jõudu, kuid kõigepealt on tal meeles, et kõik muutub. Nii, et see on hetke küsimus. Iga uus päev toob kohustuse taasalustamise, mis kehtib vaid kuni mõlemad pooled on sellega nõus.

VANEMLIKKUS
Nagu ka kõik teised Meelelise tajuviisiga (S) Introverdid (I), ISTP tüüp ei oma erilist vajadust mõjutada oma lapsi, rääkimata nende täielikust juhtimisest. Lapsevanemana teeb ta k&otildotilde;ik, mis suudab, nende vahenditega, millega võib, ja loodab, et kõik see hakkab toimima.

LEPINGUD
Juba see sõna ise ISTP tüübi jaoks lõhnab filosoofia järele ja seega tundub kahtlasena olevat. Kui ta täidab oma kohustusi, siis järelikult, pole mingeid lepinguid tarvis sõlmida. Kui aga suhetes on ilmnenud probleemid, siis ISTP tüüp ütleb: tegele asjaga ja paranda kõik ära või unusta see. Siin peab olema terve mõistus, aga mitte filosoof.

SUHETE LÕPETAMINE
Kui suhted on lõppenud, siis on ka kõik tõepoolest lõppenud. Miski ei saa tagastada suhteid, sellega tuleb leppida. Nii et, nagu ütleb ISTP tüüp, elu jätkub päev päevalt. Eilne päev on läbi ja temaga ka suhted. Seepärast ta püüab võtta maksimumi igast uuest päevast.

STRESS
ISTP tüüp väärtustab oma isikliku ruumala ja jätab enesele õiguse otsustada iseseisvalt tähtsate küsimuste üle. Tema harjumus elada tänases päevas ning ta võimetus mõista kui tähtis on püstitada eesmärke sageli viivad konfliktideni juhtkonnaga. Loomupoolest toimekas ISTP tüüp astub välja piirangute vastu, kuid seetõttu kontroll tema üle vaid veelgi tugevneb. Sellistes situatsioonides ISTP tüübi haarab kiiresti igavuse ja seesmise tühjuse tunne. Liigne kontroll ajab teda pinge ja rõhutuse seisundisse. Sellistes situatsioonides ISTP tüüp üritab kas eemalduda või vastupidi, läheb näoga vastase suunas. ISTP tüübi kättemaksu võib kirjeldada kui võõra väärtuste mahategemine. Ta esitab väljakutse ühiskondlikule arvamusele ja käitumisnormidele, kättemaksuks tema arvates teenimatult kaotatud võimaluste ja vabaduse eest. Arvete klaarimine stimuleerib teda, aga võimalus kätte maksta ja lõppudelõpuks oma raevu väljendamise võimalus meeldivalt kõditavad ta närve. Kui stress jätkub, ISTP tüüp on valmis kaardile panema kogu tal ülejäänud oleva vabaduse ning mässata edasi.

KUTSESUUNDUMUS
ISTP tüübil on meelelise taju (S) ja mõtlejatüübi (T) otsustusviis. See on tugeva reaalsustajuga isiksustüüp. Reaalsus tähendab seda tüüpi inimese jaoks midagi niisugust, millega saab meelte abil kontakteeruda - näha, kuulda, katsuda. Tema tähelepanu keskmes on faktid, mida peab probleemide lahendamisel objektiivselt (erapooletult), loogiliselt analüüsima, liikudes järjekindlalt, samm-sammult põhjuselt tagajärje suunas. Oskuste hulgas peaksid aukohal olema tehnilised oskused selle sõna laiemas tähenduses. Seega ISTP isikutüübiga sobib hästi kokku realistlik kutsesuundumus. Sobivad järgmised valdkonnad: tootmine, ehitus, side, transport, militaaralad, samuti äri- ja juhtimisala, pangandus, rakenduslikud teadusvaldkonnad.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks: farmerid, mehhaanikud ja remondimehed, elektrikud, insenerid, stomatoloogid.

PÕHIVÄÄRTUS
Täiuslikkus ja kasulikkus.

 

ISTP TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 


OHUGA SEOTUD ERIALAD

– politseinik
– autovõidusõitja
– lendur
– relvastusspetsialist
– jahimees
– luuretöötaja
– kohtutäitur

TEHNILISED ERIALAD
– meditsiinitehnika spetsialist
– programmeerija
– elektriinsener

ÄRI/RAHANDUS
– agent materiaaltehnilise varustuse alal
– pankur
– spetsialist väärtpaberite alal
– ökonomist
– kohtusekretär

KUTSEAMETID
– talupidaja
– mehhaanik
– treener
– puusepp/laudsepp
– arvutiremondimeister
– autotagavaraosade müüja
– reklaamikunstnik


ORGANISATSIOONIDES
ISTP tüüp saab rahulduse tegevusprotsessist endast. Töö on ISTP tüübi jaoks mõnes mõttes mäng, milles ta on võimeline leidma erinevaid variatsioone ja ootamatuid pöördeid. Sellega on seotud ka omad raskused, kuna töö võib kulgeda ebasujuvalt ehk suure panusega ja viljakusega ühtedel momentidel ning lõdvestusega ja produktiivsuse langusega teistel. Samaaegselt ISTP tüüp on praktiline ja enda kogemust usaldav realist, ning parem, kui keegi teine oskab tunnetada käesolevat momenti. Osaliselt on sellega seotud tema veel üks funktsioon organisatsioonis: ta oskab peenelt tunnetada väliskeskkonda, sealhulgas kujunevaid pingeid ja konflikte, on võimeline nendesse taktitundeliselt sekkuma ja kõrvaldama neid. Seetõttu ISTP tüüp lülitub hästi läbirääkimistesse ja omab tõelise vahendaja talendi. Olles üsna kahtlustav ja kriitiline püüab ta vastu võtta täpseid otsuseid, kuid seotus kogemusega ja kahtlustav meel raskendavad koostööd otsuse vastuvõtmisel. ISTP tüüp ei ole võitleja, kes püüab vastu seista kõlbmatule süsteemile, tema talent seisneb kõige selle tuvastamises süsteemi enda sees, mis on kõlbmatu probleemsituatsioonide lahendamisel. Medali teiseks küljeks on siin vastuvõetamatus kõrgete teooriate, abstraktsete mõtte- ja eesmärgistamisviiside suhtes, mis võivad tunduda ISTP tüübile skolastikana. Hinnates vabadust ja spontaansust ei meeldi talle siduda end plaanide ja kohustustega ning pole alati täpne tähtaegadest kinnipidamisel, mis võib esile kutsuda rahulolematust teistes inimestes. Stabiilsuse ja organisatsioonisiseste probleemide puudumisel võib tunda, et ta ei realiseeri oma missiooni, igavleb või suundub probleemide otsingule mujale. ISTP tüüp elab kriisisituatsioonides lubamata neil areneda suurteks probleemideks, kuid kustub stabiilsuses. Ta on asendamatu probleemide arutelu juures, pedantlikult otsides kõikvõimalike nõrke kohti ning esitades ideid nende asetamisest teiste viisidega, kuid talle ei meeldi oma ideede vormistamine paberil, kuna täiuslike esitamisviiside otsimine on tema jaoks raskeks koormaks.

 

ISTP TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– praktiline loogika;
– uudishimu, püüe tunnetada uut ja kasutada seda praktikas;
– oskus planeerida toiminguid;
– kohusetruudus ja töökus.


ISTP TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– puudub tunnete avaldamise oskus;
– pessimism tuleviku suhtes;
– aeglane reaktsioon uuendustele.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– arenda püsivust, visadust, sihikindlust;
– ava ennast teistele, jaga nendega seda, mida tead;
– püüa oma tundeid väljendada, siis ei teki liigset sisepinget.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ISTP TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Nõudke oma partnerilt rahu ja vabadust. Püüelge otsekohesusele ja väljendusrikkusele. Ärge kartke tõsta häält, et Te oleksite ära kuulatud ja mõistetud. Paluge veidi vaikida ja Teid ära kuulata. Püüdke välja öelda esimesed pähe tulnud mõtted, ilma pikemalt mõtlemata. Kohustage end jagama oma mõtteid, isegi kui Teil tuleb neid esialgu paberile kirja panna.

Kui Teie partner on INTROVERT
Võidelge enesesse suletusega, öeldes välja ka siis kui see tundub olevat kohmakas. Avaldage arvamust valjult aga mitte omaette. Olge rõõmsad vaikuse üle, hinnake partneri territooriumi ja armastage partnerit süvenenud vaatluste pärast. Püüdke rääkida olemusest. Peamine, ärge üritage vältida konflikti vaikimise abil. Leppige kokku koos leida lahenduse probleemi üle, aga ärge jahvatage seda ükshaaval. Arvestage, et Teie partnerile on konflikt mitte vähem stress, kui Teie jaoks.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Õppige esitama konkreetseid probleeme üldsõnaliselt. Jagage omavahel unistusi. Püüdke hoida teineteist eemal öeldu tähttähelisest tajumisest.
Ärge koormake teineteist faktidega ja üksikasjadega. Kui vaidlete detailide pärast, peatuge ja kontrollige, kuivõrd täpset te olete, enne kui jätkata vaidlust. Püüdke mõista selle toimet ja tagajärgi, millest te räägite.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Ärge unustage, et kõik mida räägite, Teie partner leiab niikuinii viisi, kuidas mõista kõike teisiti. Kontrollige mõttest arusaamist, et rahulduda öelduga. Ärge unustage, et Teie partneril on iseloomulik anda üldist vastust Teie konkreetsele küsimusele. Ärge võimaldage partneril eemalduda konkreetsest teemast. Üritage mõista räägitu tagajärge ja mõtet. Vältige laskumast detailidesse niivõrd, et kaoks üldpildi nägemine.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge unustage, et igal ühel teist on tunded. Püüdke nendega arvestada suhtlemisel. Ärge püüdke muuta teie vestlust võistlemiseks. Kõrvaliste juuresolekul ärge unustage seda, kuidas nad võivad tajuda, mida kuulavad. Teadke, millal tuleb lõpetada analüüsimine ja võistlemine.
Tunnistage, et teil mõlemal on emotsioonid ja teie vaidlus võib viia solvamiseni. Midagi hirmsat kaotatud vaidluses pole. Elu läheb edasi.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Tehke komplimente ilma tagamõtteta, mis Teile see ka ei tähendaks, või kui Teile nii rohkem meeldib, saatke sedel. Pidage meeles, kui Teie partner tõstatab üles mingi küsimuse, vajab ta tõenäoliselt Teie toetust, aga mitte analüüsi. Pidage meeles, et palju Teie öeldust võib olla tajutud kui isiklik solvamine, isegi siis kui Te seda ei soovinud. Üritage aed ajalt vabandada ja pole midagi hirmsat selles, et Te ütlete "vabandust", kui Teil tekib selleks soov. Püüdke ilmutada oma inimlikke omadusi konflikti käigus.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Aidake oma partneril mõista, et ta pole võimeline kontrollima kõike - ja eriti Teid. Aidake partneril näha Teie sõnades rohkem, kui lihtsalt õigeid vastuseid ja juhtnööre. Pidage meeles: see, millest räägib Teie partner - pole veel lõplik otsus, isegi siis kui tema niiviisi arvab. Saage aru, et Teie partner näeb välja kurjemana kui ta tegelikult on. Aidake partnerit alternatiivi otsingul. Hoidke teda kiirete otsuste eest. "Andke mõista ja lahkuge" – esitage konflikti teema ja lahkuge, et hiljem tagasi tulles kõik lahendada.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Püüdke, et üks teist võtaks vastu otsuse ja teostaks selle. Aidake teineteist keskenduda kõnelusele. Üritage kõrvale kaldunu tagasi tuua vestluse teema juurde. Kui see on võimalik, üritage piiritleda oma väljaütlemisi lõplikku vormi. Aidake teineteist keskenduda millelegi ühele. Formuleerige võimalikult selgelt oma arvamusi ja vajadusi. Ei mingeid kõrvalekaldeid! Üritage leida vastastikku kasulikum otsus. Või leppige kokku, kes teist on valmis "kaotama", ja kes "võitma" antud juhtumil.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ISTP tüüpi naine paistab silma teiste seast?

ISTP tüüpi naist eristab ligipääsmatu ning igavavõitu, aga veelgi täpsemalt, - kõrvaletõmbunud välimus. Väliselt tugev ning sportlik, tema liikumistel ei puudu omapärane plastika. Riietuse valikul on konservatiivne, eelistab musta, sinise ning halli värvide kombinatsioone. Ei riietu moe järgi, vaid nii „kuidas talle sobib“ (ISTP tüüpi naisele see tähendab, - „milles on tal mugav“). Peab end ületamatuks stilistiks, ning mitte asjatult: tema välimust tõepoolest iseloomustab esteetiline lõpetatus. Kui aga see tundubki mittelõpetatuks, siis pigem seetõttu, et ISTP tüüpi naine just täna otsustas kõndida tänaval ilma käekotita, - „et käed oleksid vabad“.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Tutvumisel pole otsustavat tähtsust teie välistel omadustel, piisab vaid lihtsalt puhtana ja korralikuna välja näha. Veelgi tähtsam on „targalt“ vestelda. Hea on samuti küsida nõu ning kurta mittemõistmisest naise, ämma või ülemuse poolt. „Seesmiselt lahke“, ISTP tüüpi naine valmidusega tuleb mitte ainult appi, vaid ka esimesele kohtumisele. Prognoosida järgmisi kohtumisi, - on tänamatu tegevus: tema ilmumiste graafik ei allu objektiivsetele seadustele. Nii et, kui te paar korda pole teda suutnud ära oodata, ärge heitke meelt ning rahulikult võtke ette kolmandat katset. Lisaks, ISTP tüüpi naine ka ise võib ootamatult ilmuda seal kus loodab teid näha. Teda võib ka kohata teaduslikus asutuses, riiklikus struktuuris, kaubakeskuses ning... Internetis.

Kogu elu ISTP tüüpi naine püüab teostada „õigeid“ toiminguid, kuid õigeteks osutuvad vaid need, mis vastavad tema enda hindamisskaalale. Aastatega ta omandab suurt negatiivset suhtlemiskogemust inimestega üleüldse ning meestega konkreetselt. Halvustavalt suhtub kõikidesse meestesse, ainult, et ühtede puhul rohkem ning teiste puhul vähem. Kõrge stressitaluvusega, suletud teiste mõjutuste eest. Mõttetult on kuulata tema sisemist seisundit, - niikuinii te midagi ei kuule. ISTP tüüpi naise külm irooniline vaoshoitus võib kellel tahes nukrust peale ajada, kuid tuleks meeles pidada, et see on vaid mask, mille all peituvad haavavus ning solvuvus. Ta on alati tänulik mõistmise ja kaastunne eest, või siis kasvõi katse eest neid ilmutada.

Tööl käimine.

Tootmiskollektiivis ISTP tüüpi naine käitub samuti ettearvamatult, mille tõttu teda tavaliselt peetakse veidi veidrikuks. Meeldib õppeprotsess, - lausa kogub erinevaid „lõputunnistusi...“ (kuigi saadud teadmiste realiseerimisega on tal teatud raskused). Eelistab konkreetsed täpsed ülesanded, ülemuste laialivalguvate „üldjuhenditesse“ suhtub skeptiliselt ning ei kiirusta nende täitmisega. Kuid osav juht ikkagi ei kiirusta loobuma sellest kaastöötajast, kuna vajadusel ta on võimeline töötama täpselt ja korralikult. Kellegagi kaastöötajatest avatult suhteid ei klaari ning liigselt ei lobise. Jääb imestada, kuidas sel juhul tal õnnestub kolleegidega mitte hästi toime tulema, - ilmselt seetõttu, et tema kinnisus tekitab kahtlusi: midagi nägi, midagi kuulis, midagi teab... Aegajalt ISTP tüüpi naine osutub soosijaks mõnele häbelikule uustulnukale ning aitab teda töös, kostitades koduste pirukatega.

Käitumine abielunaisena.

ISTP tüüpi naise perekond on harva õnnelik, kuigi ta on ustav abikaasa ning suurepärane perenaine: on hoolas kodus, hoolitseb laste eest, valmistab talveks konserve... Miks mitte kandidaat „majanduslikule“ abielule või „väikese perefirma“ ühendusele? Paraku need voorused tuhmuvad vajalikku emotsionaalse värvingu puudumise tõttu suhetes. Juhtub, et ISTP tüüpi naine langeb pikaks ajaks elutülpimuse seisundisse, sel juhul abikaasal pole soovitav toppima ennast vahele mistahes küsimustega, ja veelgi enam, - seksuaalsete ettepanekutega. Vastupidi, kui naisel ärkab soov, siis ilmutab ta väga suurt visadust, ja proovige ainult mitte mõista tema vihjeid... Ja mida temast ei kirjutaks sotsioteoreetikud, ISTP tüüpi naine ei suuda leida rahustust üksinduses. Sõprust ta peab armastusest kõrgemal ning isegi on võimeline esitama veidra (kolmanda kvaadri jaoks) küsimuse: „Aga kas võib perekond olla õnnelik ilma armastuseta ja seksita?“

Voodielu.

See küsimus pole juhuslik: ISTP tüüpi naine harva ilmutab algatusvõimet läheduses, ja läheduse ajal ei ilmuta initsiatiivi. Suheldes ISTP tüüpi naisega, te aegajalt sattute omapärasesse „emotsionaalsesse auku“: kui palju te ka ei kulutaks emotsioone, ISTP tüüpi naine jääb osavõtmatuks. Näide elust: ta ilmub teie juurde õhtu alguses, sundimatult riietub end lahti ning palub teha talle massaaþ. Peale tunnilist „tööd“ teie, üleni higine, kuid täis lootusi, kuulete, et soovis ainult massaaþi.

Pole oluline, kui kaua olete varem tuttavad olnud, päev või aasta, suhteid tuleb igakord alustada peaaegu algusest peale. Kui teil siiski õnnestus ISTP tüüpi naist „lahti kangutada“, pidage meeles, et antud persooni eristab omaenda emotsioonide reguleerimise ülimalt kõrge tase. Ta pikalt ja metoodiliselt riietub lahti, hoolikalt pannes kokku riideid ning ükskõikselt ignoreerides teie kannatamatuid kirge. Lõpetades seda vastutusrikast protseduuri, ISTP tüüpi naine läheb üle vähem tähtsale: laseb end selili ning sulgeb silmi. Kõik ülejäänud tuleb teil endal teha terve ning ohutu seksi raames. Tal endal jääb otsustada, mida teile lubada, aga mida mitte. Sealjuures mõjutada tema otsust te praktiliselt ei suuda. Hea tulemuse võib anda märkus tema „mittetäielikust seksuaalsest vastavusest“. See viib selleni, ei ISTP tüüpi naine, üldsegi mitte solvununa, hakkab veenvalt teile tõestama, et seda sotsiotüüpi mitte ilma asjata nimetatakse „Meister“. Voodis tema jaoks peaaegu puuduvad tabuteemad ning ebasündsad toimingud.

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

Enne kui asuda valutu lahutamise retseptuuri juurde, tuleks märkida, et ISTP tüüpi naine, lähtudes oma mõistmatust graafikust, võib ise lõpetada ilmumist kohtumistele veel enne seda, kui te mõistate, et pole loodud teineteise jaoks. Kui te juba elate koos (kujutage vaid seda pilti ette!), siis kord tulles koju, te võite mitte avastada ei oma sõbrannat, ega tema asju. Mida siin imestada, ütlete teie, paljud võivad niiviisi toimida... Ebatavalisus peitub selles, et veel eile miski ei võimaldanud ennustada sarnast kataklüsmi suhetes. Veelgi enam: ta tund aega enne oma ärasõitu ise pole sellest midagi teadnud!

Kui aga teie otsus lahutamisest on küpsenud ning tema on ikkagi veel „siin“, toimige otsustavalt. Esitage talle nõudmiste nimistu, - pole tähtis, milliseid nõudmisi, nad peavad vaid algama sõnadega: „Sa pead...“, ning lõppema: „... ja kiiremini!“ Kõik see peab olema vürtsitatud tormiliste emotsioonidega. Peale seda te pikemat aega ISTP tüüpi naist enam ei näe... seni, kuni ta uuesti, lähtudes sellele samale graafikule, ei ilmu jälle teie silmapiiril.

 

tagasi algusesse