T�na on: laupäev, 18.05.2024, kell on 22:24
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

INTJ: INTROVERTNE-INTUITIIVNE-MõTLEJA-OTSUSTAJA

LII – Loogilis-intuitiivne introvert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
INTJ tüüp on sõltumatu, sihikindel ja individualistlik. Tema kõige iseloomulikumaks omaduseks on võime tajuda ümbritsevat tähendusrikkalt ja terviklikult (suures plaanis), haarata nähtuste olulisi jooni. Ta on ka üks kõige ebapraktilisem teiste seas. Kõrgelt hinnates oma sõltumatust surub ta selle peale kõikidele lähedastele - abikaasale, lastele, sõpradele. Tal on kalduvus pidevalt täiustada oma suhteid tegelikkusega, kui head need ka ei oleks. INTJ tüüp on järeleandmatu uuendaja nii mõtetes kui ka tegudes. Usaldab oma nägemust asjadest arusaamisest sõltumata autoriteetide arvamustest ja väljakujunenud seisukohtadest. Usk oma nägemusse võib paigalt nihutada mägesid. Probleemid peaksid teda ainult ergutama mõtlema ja tegutsema. INTJ tüüp olles kindel oma ideede väärtuses, soovib nende rakendamist ja aktsepteerimist. Selle nimel on ta nõus pingutama ning aega kulutama. Temas on meelekindlust, püsivust ja visadust, millega sunnib teisigi kõvasti tagant. Kuigi eelistab selgelt intuitiivset taju, võib vajaduse korral keskendada oma tähelepanu ka detailidele. INTJ tüüpi inimene võib oma taiplikkust kasutada paljudel aladel nagu teadus, inseneriasjandus, psühholoogia, filosoofia jt. Alal, mis teda huvitab, ilmutab organiseerimisvõimet.

ESMANE MULJE
INTJ tüüp on sügavamõtteline tõsine intellektuaal. Ta võib tunduda hajameelsena, lõbusameelsust on temalt raske oodata. Tavaliselt ta hindab kui teised tegelevad lõbustamisega. Tundub, et näeb meid läbi kuid jättes muljet, et on vähe maailmas asju mis oleksid ta jaoks m&otiotilde;istmatud.

SUHTLEMINE
INTJ tüüp on aeglane oma mõtete väljendamises, sügavalt mõtiskleb iga sõna ümber. Kui talle anda võimalus, muudab ta keeruliseks iga vestluse. Talle meeldib vahetada kontseptsioone ja diskuteerida intellektuaalsetel teemadel. Teistele võivad tunduda ta kommentaarid teravatena kuigi nad ei pruugi sellistena kavandatud olla. Sageli INTJ tüüp ei soovi või ei suuda mõista oma vastutust negatiivse situatsiooni loomisel.

MIS ON ARMASTUS
Armastust võib analüüsida ja täiustada.

SEKS JA LÄHEDUS
Nagu palju muud, lähedus võib tunduda enam rikkamana INTJ tüübi kujutluses kui tegelikkuses. Ta peab mõtlema lähedusest, kujutlema seda, mõistma seda ja seejärel töötama selle süvendamise ja täiustamise kallal.

FINANTSID
Enda sees ta on võimeline looma loomingulisi kavandeid ja intuitivistlikke ideid, mis on seotud rahaliste asjadega, kuid reaalses elus on tal kalduvus ilmutada konservatismi. Tavaline finantsiline tegevus, eriti igapäevane, ei kuulu tema tugevate külgede hulka.

KONFLIKT
Tavaliselt võib tema vastus konfliktses situatsioonis olla: "Ma pean selle üle mõtlema". Pingeline situatsioon teda ei hirmuta. Kuid ta on veendunud: kui me oleks paremini mõistnud sõnu, milliseid tarvitame, poleks keeruline muuta igat konflikti positiivseks kogemuseks. Temast tundelisemad partnerid arvustavad sageli teda tema liigse analüütilisuse ja intellektuaalsuse pärast kui temalt on vajalik vaid toetus ja mõistmine.

KOHUSTUSED
Kuigi INTJ tüüp täidab oma kohustusi, võib ta tegelda algse lepingu "ümbermõtestamisega". Ta arvab, et leping on hea kuniks kõik selle osapooled ühtviisi mõistavad selle sõna tähendust ja pole tarvis otsida uut määratlust.

VANEMLIKKUS
INTJ tüübi parim vanemlik kingitus lastele on sõltumatus. Õpetada neid sõltumatult mõtlema, seisma oma jalgadel, olema ise, selles on kasvatuse olemus. Te ei sarnane heasüdamliku, hubasust pakkuvaga lapsehoidjaga.

LEPINGUD
INTJ tüüp tajub lepingut kui kavatsuse protokolli. Kõik tuleb täpselt määratleda, siis uuesti määratleda muutunud olukorra valguses.

SUHETE LÕPETAMINE
Kui juba suhted on jõudnud lõpule, tuleb need jätta kõrvale, et liikuda uute eesmärkide poole. Võib õppida ka selle kogemuse najal, kuid INTJ tüübi mõistus tuleb aeglasemalt suhetest välja, kui tundub olema ta käitumise järgi. Seesmiselt ta püüab mõista suhete lagunemise dünaamikat.

STRESS
Oma põhjalikkuse ja pedantsuse tõttu INTJ tüüp on sageli paindumatu. Töötades välja mingi kindla käitumisjoont, ta kangekaelselt ignoreerib kõike kes tema arvates osutas mitte piisava tähelepanu ühele või teisele tema probleemile. See joon koos sooviga „teha suuri tegusid“ teevad teda liiga nõudlikuks ning raskeks suhtlemises. Kui asjade reaalne seis ei vasta tema kõrgendatud ootustele, INTJ tüüp kaotab meelt, talle tundub et kõik temas pole nii nagu tarvis. „Kõik“ – see on kompetentsus ning võime teostada midagi tähtsat. Kartus mitte õigustada omaenda ootusi tugevdavad stressi ja kustutab soovi katsetada oma ideed praktikas. Ta laskub abstraktsetesse mõtisklustesse mis ei sisalda reaalset kasu. Kasvav stress teeb INTJ tüübist järeleandmatu vaidlejat; olles isegi väike diplomaat, muutub ta üleüldse väljakannatamatuks suhetes inimestega. Kindlustunne puudumise tõttu INTJ tüübi hakkavad jälitama pealetükkivad ideed. Ta meeleheitlikult kuid edutult ajab eemale koledaid mõtteid, võitleb absurdsete ahvatlustega ning omaenda mittevajalikkuse tundega. Hirmust, et teised märkavad tema ebaõnnestumisi INTJ tüüp jääb tsüklisse oma vigades, nõrkustes, andetuses ja ebakompetentsuses. Usu puudumine endasse ei võimalda talle riskida ning järelikult segab saavutada talle vajalikku edu.

KUTSESUUNDUMUS
INTJ tüübil on intuitiivne taju (N) ja mõtlejatüübi (T) otsustusviis. Seega INTJ tüübile on iseloomulik intuitiivne tajuviis koos loogilisele analüüsile toetuva otsustamisviisiga. Keskendudes võimalustele, teoreetilistele seostele ja abstraktsetele kujunditele käsitab INTJ tüüpi inimene kõike objektiivselt. Tema maailm koosneb valdavalt teoreetilistest teadus-tehnilistest probleemidest. Seepärast peab ta olema loogiline, taiplik, nupukas. Tema võimed avalduvad kõige paremini muidugi aladel, mis huvitab. Olgu see teaduslik uurimistöö, matemaatika või mistahes muu valdkond, kus ta saab midagi uut välja mõelda. Siit on näha, et INTJ tüüp sobib ilmselt intellektuaalse kutsesuundumusega koos kõigi selle juurde kuuluvate valdkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks uurimistöö mitmesugustel aladel, arvutiasjandus, juura, samuti inseneriteadused, mitmesuguste süsteemide väljatöötamine, projekteerimine, nõustamine.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks advokaadid, teadlased (loodusteadused), arvutisüsteemide spetsialistid, keemiainsenerid, ülikoolide õppejõud.

PÕHIVÄÄRTUS
Tõde ja teadmine.

 

INTJ TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 


TEHNILISED ERIALAD

– Teadlane/teaduslik töötaja
– Arvutisüsteemide spetsialist
– Insener-konstruktor
– Programmeerija
– Spetsialist keskkonnakaitse meetmete planeerimise alal

HARIDUS
– Õppejõud (kõrgkoolis)
– Ülikooli õppeplaani koostaja
– Administraator

MEDITSIIN
– Psühholoog
– Psühhiaater
– Neuropatoloog
– Bioinsener
– Kardioloog
– Farmakoloog

KITSAD ERIALAD
– Advokaat (haldusõigus)
– Ärinõunik
– Spetsialist strateegilise planeerimise alal
– Mänedžer
– Kohtunik
– Poliitiline vaatleja
– Insener

LOOMINGULISED ERIALAD
– Kirjanik/ajakirjanik
– Kunstnik
– Leiutaja
– Disainer
– Arhitekt

ORGANISATSIOONIDES
INTJ tüübile on omane orienteeritus tulevikule. Tema esmaseks reaktsiooniks on ühe või teise situatsiooni arengu võimaluste uurimine, muutmisviiside otsing. INTJ tüübile on tähtis võimutunnetus kuid mitte inimeste vaid situatsioonide üle. Seetõttu on ta häälestatud tegelikkuse seaduste ja arenguprintsiipide tunnetamisele ning juhtimisele vastavalt nende seadustele. Juhina INTJ tüüp on edukas planeerimises ja perspektiivide väljatöötamisel, probleemide analüüsimisel ja prognoosimisel, kergesti genereerib ideid ja sama kergesti loobub neist, kui näeb uusi, veelgi huvipakkuvamaid võimalusi. On tundlik inimeste ja organisatsiooni kui terviku vaimse potentsiaali suhtes. INTJ tüübi nõrkuseks on tõsise huvi puudumine detailidesse, projektide lõpliku viimistlemise suhtes, mida ta ise eelistab edastada teistele inimestele, jäädes sageli rahulolematuks nende lõpliku teostuse suhtes. Keskendudes printsiipidele, kujutab ta suure raskusega endale ette seda, mida tunnevad teised inimesed ja kõrvalt vaadates tundub olema "kuiv", väheste emotsioonidega ja eluvõõras. See asjaolu pehmendub, kui ta huviobjektiks osutuvad inimkäitumise ja -suhete seaduspärasused. Talle ei meeldi kaotada kontrolli situatsioonide üle ja võib neile teravalt reageerida, ärritub rutiinset tööd tehes.

 

INTJ TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– analüütiline mõistus, struktuurne mõtlemine;
– oskus eristada peamist teisejärgulisest;
– õiglus ja objektiivsus inimeste suhtes.


INTJ TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– vähene enesekindlus;
– halb oskus kaitsta oma seisukohta;
– aeglasus;
– halb suhtlemisoskus.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– püüa näha, mida teised asjast arvavad;
– arenda otsustusvõimet, kui soovid häid ideid praktiliselt realiseerida,
   ellu viia;
– õpi tunnustust avaldama, kiitma;
– püüa aru saada, millal on õige aeg loobuda viljatust ideest;
– püüa rohkem tähelepanu pöörata sellele, kuidas ideed mõjutavad
   teisi, kuidas neid teistele serveerida, kuidas teisi nende elluviimiseks
   rakendada.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD INTJ TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Nõudke oma partnerilt rahu ja vabadust. Püüelge otsekohesusele ja väljendusrikkusele. Ärge kartke tõsta häält, et Te oleksite ära kuulatud ja mõistetud. Paluge veidi vaikida ja Teid ära kuulata. Püüdke välja öelda esimesed pähe tulnud mõtted, ilma pikemalt mõtlemata. Kohustage end jagama oma mõtteid, isegi kui Teil tuleb neid esialgu paberile kirja panna.

Kui Teie partner on INTROVERT
Võidelge enesesse suletusega, öeldes välja ka siis kui see tundub olevat kohmakas. Avaldage arvamust valjult aga mitte omaette. Olge rõõmsad vaikuse üle, hinnake partneri territooriumi ja armastage partnerit süvenenud vaatluste pärast. Püüdke rääkida olemusest. Peamine, ärge üritage vältida konflikti vaikimise abil. Leppige kokku koos leida lahenduse probleemi üle, aga ärge jahvatage seda ükshaaval. Arvestage, et Teie partnerile on konflikt mitte vähem stress, kui Teie jaoks.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Pidage meeles, enamik sellest mida Te välja ütlete, või ei ütle, saab olema tajutud sõnasõnalt. Hinnake konkreetsust ja põhjalikkust, mida Teie partner omistab Teie sõnadele. Pidage meeles, et Teie partner eelistab täpsust ja fakte, ilma nendeta ta pole võimeline formuleerima oma vastust. Arvestage, et teie konflikti lahendamiseks võib vaja minna konkreetseid fakte. Aidake partneril mõista tema esitatud üksikasjade mõtet ja tagajärge. Püüdke mitte võita vaidluses keskendumise arvel üldistel piltidel vaid arvestage ka üksikasju.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Tunnistage, et te mõlemad püüate vältida fakte või sätite neid oma eesmärkide tarbeks. Kui te pole nõus teineteise tajumisega, peatuge ja veenduge, et kõik on õige, enne kui konflikt areneb edasi mõistmatuse tõttu. Nii palju kui võimalik aidake teineteisel olevikku meeles pidada ning olla täpne ja määratletud. Püüdke võrrelda oma arvamusi sellest mis oli öeldud. Andke teineteisele võimalus peatuda, kuulata, haista, tunnetada või ära proovida. Ärge kartke ülekoormata oma aistinguid. Konkretiseerige oma partneri sõnu: kes, mis, millal, kus ja miks.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge unustage, et igal ühel teist on tunded. Püüdke nendega arvestada suhtlemisel. Ärge püüdke muuta teie vestlust võistlemiseks. Kõrvaliste juuresolekul ärge unustage seda, kuidas nad võivad tajuda, mida kuulavad. Teadke, millal tuleb lõpetada analüüsimine ja võistlemine.
Tunnistage, et teil mõlemal on emotsioonid ja teie vaidlus võib viia solvamiseni. Midagi hirmsat kaotatud vaidluses pole. Elu läheb edasi.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Tehke komplimente ilma tagamõtteta, mis Teile see ka ei tähendaks, või kui Teile nii rohkem meeldib, saatke sedel. Pidage meeles, kui Teie partner tõstatab üles mingi küsimuse, vajab ta tõenäoliselt Teie toetust, aga mitte analüüsi. Pidage meeles, et palju Teie öeldust võib olla tajutud kui isiklik solvamine, isegi siis kui Te seda ei soovinud. Üritage aed ajalt vabandada ja pole midagi hirmsat selles, et Te ütlete "vabandust", kui Teil tekib selleks soov. Püüdke ilmutada oma inimlikke omadusi konflikti käigus.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Konflikte planeerida on võimatu, kuid nende lahendamine - võimalik. Määrake probleemide ring ja siis määrake aeg nende vaatlemiseks. Kui küsimus pole veel lahendatud, ärge väitke vastupidist vaid selle nimel, et muuta situatsiooni enam kindlaksmääratuks. Aeg ajalt andke järele, isegi teades, et Teil on õigus. Üritage arutleda küsimust selle asemel, et kohe anda sellele vastus või soovitada midagi. Pidage meeles, et Te pole võimeline kõike kontrollima.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Võimaldage partneril uurida probleemi lahenduse erinevaid variante. Püüdke lahendada konflikt positiivselt, aga mitte selle nimel, et võita vaidlus. Aidake partnerit keskenduda millelegi ühele. Vältige partneri nurka surumist. Kujundlikult öeldes, andke talle liikumisvabadus. Aidake omal partneril mõista mida Te ei soovi, andes endale aru sellest, et ülejäänuga võiksite leppida. Hinnake oma partneri võimet leida alternatiive. Ärge kartke neid vaadelda.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest INTJ tüüpi naine paistab silma teiste seast?

Sõltumata vanusest, INTJ tüübi naine peaaegu alati näeb välja nooruslikuna ning sihvakana. Tema teatud askeetlik iseloom väljendub riietuses. Kujutage endale naist, kes pühalikult usub, et ta ei peaks inimmassist erinema! Selle tõttu, isegi omades filmitähe võimeid ning välimust, ta näeb sageli välja ehtsa „hallihiirekesena“. Õnneks, teda õnnestub tavaliselt veenda, et naine peab enesele tähelepanu osutama isegi siis, kui tal tuleks emotsioonide puudumist kompenseerida heade maneeridega. Ja kuidas ta muutub, kui otsustab vastavalt riietuda ning meikida! Rikub teda vaid sagedane põlglikult-irooniline näoilme...

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Tutvuda on INTJ tüübi naisega keeruline, ainult kui teile veab ning te osutute tema kaastöötajaks või kursusekaaslane. Juhuslikku tänavaflirdi INTJ tüübi naine heaks ei kiida, aga ka tuttavate meestega läheduse järele ei igatse, esitades partnerile ilmseid kõrgendatuid nõudeid. Eriti teda ärritavad meelitajad, kes „kõikidele külge löövad“. Kuid see ei tähenda, et mehed teda üldsegi ei huvita, lihtsalt seda huvi hoiab ta „mõistlikkuse piires“. INTJ tüübi naise keeles see tähendab: ei mingit familiaarsust, distantsi säilitamine, igasuguste „armuasjade“ suhtes vihjete täielik puudumine. Pretendent tema südamele peab pidevalt tõestama oma õigust olla pretendent. Temapoolsed hinnangud meestele on alati äärmuslikud: „valged“ või „mustad“, kuid sagedamini „tumehallid“. Aga mida nad ise temast arvavad, - on „sügavalt violetne“.

Kogu teie tehnika, mis on viimistletud eelmiste tutvustega, võib äparduda, puutes kokku INTJ tüübi naise rõhutatud õiglustundega ning arukusega. Mõnikord tundub, et teda on kergem vägistada, kui meelitada. Kuid seda keerulist mängupartiid võib veel võita, - tuleb, vaatamata kõigele, jätkata jõupingutusi. Ta hindab väga nii omaenda, kui ka võõrast aega, ning kui te jõupingutused ületavad tema poolt püstitatud normi, siis langeb mitte niivõrd INTJ naise tüübi nimeline kindlus, vaid saab olema allalastud ülestõstetav sillake
. Lisaks, ei tohi ignoreerida ka õnneliku juhust: teatud eluhetkedel on ta väga avatud, - raske on end pidevalt säilitada „vajalikku kaitse“ seisundis.

Tööl käimine.

Erinevalt INTJ tüübi meestest, seda tüüpi naine ei usu üldisesse õiglusesse; tema toimib tagasihoidlikumas diapasoonis, piirdudes õiglase kohustuste jaotamisnõudmistega perekonnas või töötasujaotamise tootmises. Kui mitte asetada teda „tuleku-mineku“ karmidesse raamidesse, siis töötab ta suurepäraselt. Edukalt töötab teaduse, majanduse, programmeerimise, kirjastuse valdkondades. Võib olla väärikas partner ka äris: tema sõnapidavus ja ausus on kindlam mistahes dokumentidest. Kergesti tuleb toime monotoonsete ning mittekeeruliste ülesannetega (nad ei sega tal arutleda). Teenistuses on valmis mitte ainult töötama, vaid ka „rabama“. Kuid ülemus suhtub temasse ettevaatlusega: mitte iga juht on võimeline mõistma INTJ tüüpi naist kes, taotlemata isiklikku kasumit, sooritamata kulissitaguseid mänge, võitleb õigluse eest. Kuid see puudus muutub vaidlemata vooruseks, kui ta ise osutub juhiks. Tuleks nõustuda, et see on haruldus, kui naisülemus erapooletult suhtub oma kaastöötajasse, jagamata neid „lemmikuteks“ ja „heidikuteks“.

Käitumine abielunaisena.

INTJ tüüpi naine on hea „pariteetse abielu“ kandidaat. Tema ettekujutuses perekond luuakse raskuste koosületamiseks ning seepärast on ta valmis vapralt taluma olmeprobleeme, mittemõistmisi ning etteheiteid. Solvangu puhul jääb vaikivaks pikaks perioodiks ning sulgub endasse. Need situatsioonid mõnikord osutuvad lihtsalt purustavateks normaalse mehe psüühika jaoks: päevadeviisi ta ei kõnele temaga ning saadab ainult etteheitvaid pilke, aga kolme päeva pärast te äkki saate teda, et kolm päeva tagasi unustasite oma kohvitass enda järel puhtaks pesta...

Isegi peale mitmeaastast abielu, INTJ tüüpi naine osutub lahendamata mõistatuseks. Sattuda tema juurde külla, - on raske ülesanne, sagedamini tema korraldamata olmeelu tõttu. Ta pole kuigi hea perenaine; perekond ja kodu võivad loota ta tähelepanule alles siis, kui saavad lahendatuks teenistusalased probleemid. Tema töökoht kõneleb temast rohkem, kui ta enda eluase: see on mitte ainult paremini varustatud, vaid ka oma suhteid ehitab ta üles siin. Lapsi kasvatab kõikide reeglite kohaselt, erilises ranguses neid ei pea, ja ega kosta nende eest. INTJ tüübi naise laps, kuigi kannatab emasoojuse puuduse tõttu, kuid siiski ei saa iialgi põhjuseta karistada.

Voodielu.

Ümbritsevaid mehi INTJ tüüpi naine tajub kui „paratamatu kurjus“ (seda tüübi naised delegeerivad oma ridadest kõige enam feministe). Meeste voorused, mis on veetlevad enamik naistele, ei pea ta millekski. Aga mis siis talle meeldib? See tundub paradoksaalsena, kuid INTJ tüübi naine on võimeline ilmutama inimese suhtes õrnust tema aususe, korralikkuse, tööoskuse eest. Tegelikult, neid tundeid võibki ootama jääda, kuna ka armastust ning vaenlikkust võib kanda endas pikalt, ilmutamata neid väliselt.

Isegi pikaajaliste (lühiajalisi tal pole) lähisuhete puhul INTJ tüüpi naine oma sisemaailma jätab puutumata. Olge kindel, isegi peale seda, kui te võidate tema usalduse, möödub veel palju aega, enne kui distants lüheneb kasvõi lähisõbralikkuse kauguseni. Seksuaaliha avameelne demonstreerimine tundub talle ülepaisatuna ja teatraalsena, teine asi on ilus kurameerimine, millele pole kohustust reageerida. INTJ tüübi naine ise otsustab, kas partner on täna helluse ära teeninud ning kõige sagedamini vastus osutub negatiivseks. Mis parata, tema elus prevaleerivad teised väärtused... Kõige kurvem on see, et fantaasiat tal jätkub kõige rafineeritumateks erootilisteks unelmateks, aga kui tekib võimalus neid realiseerida, - ta loobub kartusest, et partner peab seejärel teda liiderlikuks. Lähenemisseansil on ta tavaliselt vaikiv ning, isegi tunnetades, et te ootate temalt ergutavaid sõnu, ei suuda ta neid lausuda...

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

Lahkuminekuotsust INTJ tüübi naine sagedamini võtab vastu iseseisvalt, iialgi sellest ei tagane oma toimingut ei kahetse. Ta veenab end kergesti, et on täiesti õigesti toiminud, jättes maha seda... Selle protsessi kiirendamiseks on vajalik lihtne võte: püsivad seksuaalsed nõudlused (soovitav rafineeritumad), kuhu on lisatud emotsionaalsed kõnelused sel teemal. Head efekti annavad ka järjekindel püüe tungida tema „hingeellu“. Arvestage, et INTJ naise käitumine lahkuminekuajal ei saa täpselt ette näha, kuna see võib osutuda polaarseks: kas valjud skandaalid asjade jaotamisel, või siis tema uhke kadumine ainsa käekotikesega. Kõik sõltub sellest, mis on tema arvates õiglane antud juhul.

 

tagasi algusesse