Tļæ½na on: pühapäev, 19.05.2024, kell on 07:36
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ISTJ: INTROVERTNE-SENSOORNE-MõTLEJA-OTSUSTAJA

LSI – Loogilis-sensoorne introvert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ISTJ tüüp on tõsine inimene, kes saavutab edu keskendusvõime ja põhjalikkusega. Tänu oma eelistustele on praktiline ja loogiline, realistlik ning kordaarmastav, distsiplineeritud. Arenenud vastutustunne teeb temast igal pool usaldusväärse inimese, kes töötab visalt oma kohustuste ja ülesannete õigeaegse täitmise nimel. Kui ta näeb, et midagi olulist ja tähtsat tuleb korda ajada, teeb seda ka kohusetundest. Olles millelegi pühendunud, on teda raske araks teha või kõrvale juhtida. Meeldib, et kõik oleks selgelt välja öeldud. Ebamäärased asjad jätavad külmaks või tekitavad vastumeelsust. Austab fakte. Nende najal tahab kõike mõista, kõigest aru saada. Püüab igas olukorras jääda arukaks, rahulikuks ja tasakaalukaks. Olles väliselt rahulik vaatleb ta olukorda siiski elavate tunnetega oma kindla nurga all. Teda paneb liikuma kohusetunne ja ta tunneb oma vastutust partneri, laste, vanemate, sugulaste ning sõprade ees. Tegevused - sellised nagu töö, seks, raha ja kõik muu - tavaliselt sisalduvad tema toimingute nimekirjas. Kui edukad suhted pole nimekirja sattunud, siis neid lihtsalt ei teki. Kui aga nad on nimekirjas, võib arvestada, et ISTJ tüüp paneb end kõigest jõust maksma, et saavutada eesmärk.

ESMANE MULJE
ISTJ tüüp on täpne, vormis, värske ja alati õige igas situatsioonis. Ta riietub peenemaitseliselt ja väljendab täpselt oma mõtteid. Aeg-ajalt ta tundub olema liialt õige ja isegi avaldab muljet kui kriitiliselt häälestatud.

SUHTLEMINE
ISTJ tüüp kasutab oskuslikult sõnu ja võtab alati rõõmuga vastutuse enda peale saavutades kindlustunnet, et suhtlemine saab olema täpne ja efektiivne. Kui ta pole ettevaatlik, siis üritab lõpetada vestluse enneaegselt ja riskeerib muuta kõneluse "lahinguks kuni võiduni".

MIS ON ARMASTUS
Armastuse aluseks on kohustus- ning vastutustunne.

SEKS JA LÄHEDUS
ISTJ tüüp ei kiirusta oma tundeid avaldama. Ja kuigi tema tunded võivad olla väga ja väga sügavad, ei väljenda ta peaaegu mitte kunagi neid suuliselt. Füüsiline lähedus on tal planeeritud arvestades erinevate sugupoolte ootusi: kes peab alustama, kes ilmutab agressiivsust, kes võtab enda peale domineerivat rolli ja kes on üleval.

FINANTSID
ISTJ tüüp on maailma parim finantsist - raamatupidaja, arveametnik, brooker jne. Rahahoidjana ta käsutab raha suurepäraselt ja see pakub talle mõnu. Olles mõneti konservatiivne, on ta siiski aus oma rahalistes toimingutes.

KONFLIKT
ISTJ tüüp tavaliselt ei usalda sellist mõistet. Ainuke konflikt - kui keegi pole päri tema seisukohaga, mida ta peab õigeks. Vastavalt sellele konflikti lahendamine võib muutuda teise kallutamiseks oma poolele.

KOHUSTUSED
Tema sõna on tema jaoks seadus. Enda peale võetud kohustused seovad teda igaveseks ja ta ootab seda vastutasuks. Kui midagi on lubatud - sure, aga täida.

VANEMLIKKUS
ISTJ tüübi lipukiri: Kõigele peab olema koht ja kõik peab olema omal kohal: igale ühele oma roll ja igaüks oma rollis. Lapsed peavad käituma kui lapsed, emad kui emad, isad nagu isad. "Ärge rikkuge Jumala poolt loodud korda".

LEPINGUD
Sellised asjad tunduvad ISTJ tüübile üleliigsena, kuna tema ise ja kõik teised lihtsalt peavad täitma esialgseid lubadusi. Kui juba leping on vajalik, muutub ta seaduseks.

SUHETE LÕPETAMINE
ISTJ tüüp ei kiirusta lõpetama kohustusi kui ebameeldivad nad ka ei oleks. Kuid, kui ta leiab, et suhted tuleb katkestada, siis oleks teistel parem see omaks võtta kui paratamatus.

STRESS
Kui ISTJ tüübi oskus ehitada üles struktuure, millel tema arvates püsib ühiskond, ei taga talle vajalikku stabiilsuse ja kindluse taset, ta kannatab jõu languse pärast. Ületamatu stressi poolt esile kutsutud kramplikkus segab tal täitma kohustusi mis võimaldaksid talle olla ühiskonna täisväärtuslik liige. Olles jälitatav läbielamiste poolt võimalikest ebaõnnestumistest, ISTJ tüüp hakkab tugevdatud tähelepanuga uurima stressi esilekutsutavaid detaile. Tagajärjena ümbritsevate silmis näeb ta välja liiga nõudlikuna, ärritatuna, paindumatuna ja kannatamatuna. Kartes kindla süsteemi kokkuvarisemist ja kannatades hirmu all osutuda heidikus, ISTJ tüüp tunnetab end nii nagu temast oleksid väljapumbatud elujõud. Tekkinud ülekurnatust tugevdavad une ja söögiisu kaotus. Selliste ressursside kurnatuse juures ISTJ tüüp pole võimeline normaalselt töötama ning täitma oma kohustusi teiste suhtes. Rõhutus ja apaatia kasvab sellest et tema põhivajadused jäävad rahuldamata; sealjuures ümbritsevatega vastastiku mõistmise saavutamine osutuvad veelgi raskemateks.

KUTSESUUNDUMUS
ISTJ tüübil on meelelise taju (S) ja mõtlejatüübi (T) otsustusviis. See on tugeva reaalsustajuga isiksustüüp. Reaalsus tähendab seda tüüpi inimese jaoks midagi niisugust, millega saab meelte abil kontakteeruda - näha, kuulda, katsuda. Tema tähelepanu keskmes on faktid, mida peab probleemide lahendamisel objektiivselt (erapooletult), loogiliselt analüüsima, liikudes järjekindlalt, samm-sammult põhjuselt tagajärje suunas. Oskuste hulgas peaksid aukohal olema tehnilised oskused selle sõna laiemas tähenduses. Seega ISTJ isikutüübiga sobib hästi kokku realistlik kutsesuundumus. Sobivad järgmised valdkonnad: tootmine, ehitus, side, transport, militaaralad, samuti äri- ja juhtimisala, pangandus, rakenduslikud teadusvaldkonnad.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikemateks elukutseteks administraatorid ja mänedžerid (kool, tööstus, meditsiin), stomatoloogid, politseinikud ja uurijad, revidendid ja rahandusinspektorid, sõjaväelased.

PÕHIVÄÄRTUS
Kord ja süsteem.

 

ISTJ TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 


ÄRI

– administraator
– raamatupidaja
– audiitor
– mänedžer/inspektor
– ekspert, analüütik
– kindlustusagent

RIIGITEENISTUS
– rahandusinspektor
– sõjaväelane
– politseinik
– uurija
– teenistuja kinnipidamisasutuses
– kohtusekretär

RAHANDUS
– revident
– kindlustusspetsialist
– maksuinspektor
– börsimaakler
– krediidipoliitika spetsialist

HARIDUS
– koolidirektor
– õpetaja (matemaatika, füüsika, keemia)
– raamatukoguhoidja
– administraator

MEDITSIIN
– kirurg (üldkirurgia)
– stomatoloog
– veterinaararst
– vanemõde
– farmakoloog
– laborant

TEHNIKA
– elektrotehnik
– insener
– mehaanik
– programmeerija


ORGANISATSIOONIDES
ISTJ tüüp on konkreetse töö hea organiseerija. Peamine rahulolu, mille ta oma tegevuses saab, on seotud valmistoodangu väljalaskmisega, oma tööpanuse tulemuse nägemisega. Püüab luua uusi ja säilitada stabiilseid, kindlaid, kogemuse põhjal kontrollituid korraldus- ja juhtimissüsteeme. Toimingutes on otsustus- ja järjekindel, talle meeldib kõiges kord ja järjekindlus. On mõnes mõttes pedantlik, ilmutab nõrkust normatiivide, reglementide ja plaanide koostamise suhtes, kontrollib nende teostamise täpsust. Enda töös järjekindel ja tasane, talle ei meeldi ootamatud kõrvalekalded ja eksimused, elab neid raskelt üle. Selline tüüp on asendamatu suurt täpsust nõudval tööl. Ta on võimeline käsitlema, tajuma ja meelde jätma rohkesti detaile. Talle ei meeldi töö situatsioonides, kus esineb infopuudus. Organisatsioonides hindab traditsioone ja loobub neist raskustega vaid siis, kui nende mittevastavus tegelikkusele on ilmne. Poolehoid kogemuste, traditsioonide ja plaanipärasuse suhtes loob ISTJ tüübile samaaegselt ka omakorda probleeme. Usaldades oma kogemust ta võib märkamata jätta uusi võimalusi. Paljudel juhtudel osutub see inimtüüp muudatuste põhiliseks vastaseks. Järgnedes reglementidele võib ISTJ tüüp väga negatiivselt reageerida inimestele, kellel puudub kalduvus töötada "reeglite järgi" ja ta ei mõista, kuidas sellist tööd ei võeta kui iseenesest mõistetavalt. Tema otsustusvõime ja järjekindlus võivad tekitada teravaid konflikte ja suhete halvenemist inimeste vahel. "Kaotab pea" suure ebamäärasuse situatsioonides ja pole alati riskivalmis.

 

ISTJ TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– mõtete ja toimingute loogilisus;
– vastutustundlikkus;
– eesmärgipärasus, visadus.


ISTJ TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– kalduvus stereotüüpidele;
– potentsiaalsete muutuste halb nägemine;
– käitumise järsud muutused suhtlemises inimestega – viisakusest
   jõhkruseni.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– olukordade hindamisel püüa silmas pidada mitte ainult olevikureaalsusi
   vaid ka tulevikuvõimalusi;
– püüa käia mitte üksnes mööda sissetallatud rada vaid proovi teha
   midagi ka omamoodi;
– püüa enam arvestada inimfaktorit, subjektiivseid tegureid ja
   asjaolusid, mis sõltuvad teistest inimestest;
– püüa olla kannatlik nendega, kes ei taha teha ainult nii nagu peab
   nagu on kombeks vaid tahavad katsetada ja proovida midagi uut.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ISTJ TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Nõudke oma partnerilt rahu ja vabadust. Püüelge otsekohesusele ja väljendusrikkusele. Ärge kartke tõsta häält, et Te oleksite ära kuulatud ja mõistetud. Paluge veidi vaikida ja Teid ära kuulata. Püüdke välja öelda esimesed pähe tulnud mõtted, ilma pikemalt mõtlemata. Kohustage end jagama oma mõtteid, isegi kui Teil tuleb neid esialgu paberile kirja panna.

Kui Teie partner on INTROVERT
Võidelge enesesse suletusega, öeldes välja ka siis kui see tundub olevat kohmakas. Avaldage arvamust valjult aga mitte omaette. Olge rõõmsad vaikuse üle, hinnake partneri territooriumi ja armastage partnerit süvenenud vaatluste pärast. Püüdke rääkida olemusest. Peamine, ärge üritage vältida konflikti vaikimise abil. Leppige kokku koos leida lahenduse probleemi üle, aga ärge jahvatage seda ükshaaval.
Arvestage, et Teie partnerile on konflikt mitte vähem stress, kui Teie jaoks.

Teie Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Õppige esitama konkreetseid probleeme üldsõnaliselt. Jagage omavahel unistusi. Püüdke hoida teineteist eemal öeldu tähttähelisest tajumisest.
Ärge koormake teineteist faktidega ja üksikasjadega. Kui vaidlete detailide pärast, peatuge ja kontrollige, kuivõrd täpset te olete, enne kui jätkata vaidlust. Püüdke mõista selle toimet ja tagajärgi, millest te räägite.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Ärge unustage, et kõik mida räägite, Teie partner leiab niikuinii viisi, kuidas mõista kõike teisiti. Kontrollige mõttest arusaamist, et rahulduda öelduga. Ärge unustage, et Teie partneril on iseloomulik anda üldist vastust Teie konkreetsele küsimusele. Ärge võimaldage partneril eemalduda konkreetsest teemast. Üritage mõista räägitu tagajärge ja mõtet. Vältige laskumast detailidesse niivõrd, et kaoks üldpildi nägemine.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge unustage, et igal ühel teist on tunded. Püüdke nendega arvestada suhtlemisel. Ärge püüdke muuta teie vestlust võistlemiseks. Kõrvaliste juuresolekul ärge unustage seda, kuidas nad võivad tajuda, mida kuulavad. Teadke, millal tuleb lõpetada analüüsimine ja võistlemine.
Tunnistage, et teil mõlemal on emotsioonid ja teie vaidlus võib viia solvamiseni. Midagi hirmsat kaotatud vaidluses pole. Elu läheb edasi.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Tehke komplimente ilma tagamõtteta, mis Teile see ka ei tähendaks, või kui Teile nii rohkem meeldib, saatke sedel. Pidage meeles, kui Teie partner tõstatab üles mingi küsimuse, vajab ta tõenäoliselt Teie toetust, aga mitte analüüsi. Pidage meeles, et palju Teie öeldust võib olla tajutud kui isiklik solvamine, isegi siis kui Te seda ei soovinud. Üritage aeg-ajalt vabandada ja pole midagi hirmsat selles, et Te ütlete "vabandust", kui Teil tekib selleks soov. Püüdke ilmutada oma inimlikke omadusi konflikti käigus.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Konflikte planeerida on võimatu, kuid nende lahendamine - võimalik. Määrake probleemide ring ja siis määrake aeg nende vaatlemiseks.
Kui küsimus pole veel lahendatud, ärge väitke vastupidist vaid selle nimel, et muuta situatsiooni enam kindlaksmääratuks. Aeg-ajalt andke järele, isegi teades, et Teil on õigus. Üritage arutleda küsimust selle asemel, et kohe anda sellele vastus või soovitada midagi. Pidage meeles, et Te pole võimeline kõike kontrollima.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Võimaldage partneril uurida probleemi lahenduse erinevaid variante.
Püüdke lahendada konflikt positiivselt, aga mitte selle nimel, et võita vaidlus. Aidake partnerit keskenduda millelegi ühele. Vältige partneri nurka surumist. Kujundlikult öeldes, andke talle liikumisvabadus. Aidake omal partneril mõista mida Te ei soovi, andes endale aru sellest, et ülejäänuga võiksite leppida. Hinnake oma partneri võimet leida alternatiive. Ärge kartke neid vaadelda.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ISTJ tüüpi naine paistab silma teiste seast?

ISTJ tüüpi naine on reeglina sale ning elegantne. Elegantne riietus kuulub tal eluliste prioriteetide hulka, millele ei hoia kokku ei jõupingutusi, ega raha. Ideaalne kaaslane seltskonda minekuks, maitsvalt riietatud, sõbralik ümbritsevatega ning ilmselt ei vahi kõrvale „saaki“ otsides. Ostud sooritab vaid „kindlates“ kauplustes, kriitiliselt uurides silte. Asju pole ISTJ tüüpi naisel palju, kuid nad on kallid ning kvaliteetsed. Isegi elades ühiselamus, rikkudes kirjutamata seadusi, ei anna oma „pluusi“ kanda kellelegi.

Hoiak riietuse vastavusele seisusse ühiskonnas viib mõnikord selleni, et verinoored, kuid juba seda tüüpi vastutavad naisesindajad lähevad loodusesse heledas pidulikus ülikonnas ning kingades.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Võõrastega peab ISTJ tüüpi naine end rangena ja sõltumatuna, seepärast on vajalik, et teid teineteisele oleks esitatud. Erilise välimusega meestest ei hooli (seega, kui te pole daam, siis kõrvarõngaga tuleb hüvasti jäta). Lähtub hierarhiast, - isegi tema kallimal, rääkimata teistest tuttavatest, peab sotsiaalne staatus olema mitte madalam, kui tal endal. Esimesel kohtumisel on soovitav otsene ning avatud pilk, vastasel juhul ISTJ tüüpi naine tajub teid kui „väga kahtlast isikut“ kõikidega siit tulenevate tagajärgedega.

Olge valvel: juba stardikäepigistust INTJ tüüpi naine võib vaadelda kui esimest sammu suhetevormistamise suunas. Algul on teil lubatud mõningane vabadus, kuid selle saabumisega, peale „otsuse vastuvõtuhetke“ teie käitumine peab välja nägema laitmatuna. INTJ naine põlgab pugejaid, ettetükkijaid ning hooplejaid, seepärast püüdke mitte kirjeldada tema ees oma õnnestumisi, parem kurtke suurest koormusest ning tervisprobleemidest. Püüdke valida sõnu ja väljendeid: ISTJ tüüpi naine ei talu familiaarsust ning labasust, ja lisaks (tähelepanu!), ei mõisa alati õigesti huumorit...

ISTJ tüübi naist paeluvad mitteordinaarsed, loomingulised inimesed, kes suudavad tuua tema ellu seiklusi ja elamusi. Sellise partneri kõrval (sagedamini kunstiinimesega) range ISTJ tüüpi naine läheb õitsele, muutes lõbusaks ning teravmeelseks.

Tööl käimine.

Töövalikul ISTJ tüüpi naine eelistab administratiivset tegevust, - sageli on need erineva tasandi riiklikud struktuurid. Temast tuleb suurepärane administraator, inspektor ning kontrolör (kingitused talle ei meeldi, altkäemaksu ei võta). Kurb, kui ISTJ tüübi naine äkki otsustab, et tema kutsumus on pedagoogika (vaesed lapsed!), kuid õpealajuhatajana on ta omal kohal.
ISTJ tüüpi naine on distsiplineeritud, kohusetruu ning hoolikas, tööd teeb südametunnistusega ning õigeaegselt. Tema töökoht on kergesti eristatav ülesriputatud tööplaanide, aruandlusskeemide ning kõikvõimalikke kirjutusvahendite (pliiatsid, joonlauad, kustutuskummid). Meeleldi täiustab oma teadmisi ning vilumusi. Osutades juhiks, ei püüa isegi muuta demokraatlikumaks: juhib rangelt, kuid reeglitekohaselt. Kõige imekspandavam on see, et selliste, nagu oleks ideaalsete omaduste juures, ei püüa alati teha karjääri, rahuldudes kesktaseme juhiametiga. Võtab kuulda ümbritsevate inimeste seisukohti, kuid mitte seepärast, et korrigeerida ma juhtimisstiili, vaid et välja selgitada „meeleolud kollektiivis“ ning võtta tarvitusele vastavaid meetmeid. Pika vihaga, igal pool kahtlustab intriige ning väga halvasti talub kriitikat enda aadressil.

Käitumine abielunaisena.

Kui te unistate stabiilsusest perekonnaelus, siis paremat, kui ISTJ tüüpi naist te ei leia. Temast on truu ning hoolas abikaasa, vaatamata sellest, kas te armastate teineteist, või mitte. Igal juhul, igapäevane triigitud särk ning teelesaatev hommikune suudlus on teile kindlustatud. ISTJ tüüpi naine on pedantne, rangelt peab perekonna eelarvet ja teistele eeskujuks tuleb suurepärasel toime olmetehnikaga. Suhteid peres tajub kui vastastike kohustuste süsteemi: vaid täites abielukohust majapidamistööde suhtes, mehel on õigus püstitada küsimus sellest, mis tavaliselt peetakse „abielukohustuseks“... Kuid peale „kohustuslikku programmi“ lõpetamist, seda tüüpi naine enam ei seisa vastu abikaasa seksuaalsetele taotlustele (ja isegi eksperimentidele!): kui on ettenähtud, siis on ka ettenähtud... Arvatakse, ei ISTJ tüüpi naine on armukade, kuid see pole täiesti õige. Lihtsalt ta ei suuda andestada partnerile eekirjade rikkumist, ning siin lähevad juba käiku skandaalid ning suheteklaarimised, mille puhul võivad käiku minna käepärased vahendid.

Lastekasvatamisesse suhtub vastutusrikkalt: kõikide meedikute, pedagoogide ning „kogenud“ sõbrannade soovitusi järgneb ülima põhjalikkusega. Kasvatusrežiim vähe mille poolest erineb teist laadi „režiimiasutuse omast: on ettenähtud kahetunnine jalutuskäik, siis ole lahke ja jaluta kaks tundi kas külmas või palavas. Päevarežiimist peetakse kinni vankumatult, sõltumata reaalsest olukorrast kodus. See on nagu anekdoodis: „Haige, ärgake üles, on aeg võtta unerohtu!“

Voodielu.

Osutudes lõppude lõpuks nelja silma all varem kättesaamatu ISTJ tüüpi naisega, te üllatusega avastate, et seksuaalne kogemus tal on juba olemas (tuleks üles tunnistada, et tema varasemate „pattude“ põhjused üllatavad meid mitte vähem). ISTJ tüüpi naine elavalt tunneb huvi seksiteooria vastu. Kõik ekraanil nähtud või raamatutest loetud tajub kui normi. Siit ka paradoksid, - ühelt poolt kompleksite täielik puudumine, teiselt poolt aga mitte vähem puudulik kujutlusvõime ning huvi puudumine protsessi emotsionaalse külje suhtes. Selle eest ta kindlasti koostab (mis riputab ka voodi kohal) „ohutute“ päevade graafikut. Kõige peenetundelisemad hellused ei suuda tema tähelepanu kõrvale juhtida märgatud korralagedusest: lohakalt riputatud riietusest või laualt koristamata toidunõudest. Tuleb lohutuda sellega, et tema käitumine, olgu mitte eriti romantiline, on siiski igal juhul tehniliselt laitmatu. Austab jõudu, sageli ilmutab kalduvust domineerimisele.

ISTJ tüüpi naine ei erista suhete nüansse, talle ei ole vastuvõetav teesklemine, mänglemiste puhul surmavalt solvub. Kui ise, olgugi, et mitte kauaks, võib teeselda keda tahes, - kergemeelsest nümfomanist, kuni peenutseva vanatüdrukuni. Püüdes välistada hingetraumasid, ISTj tüüpi naine ei luba enesele tõsiseid kiindumusi ning demonstratiivselt kahtlustab partneri siirust. Traditsiooniline küsimus „peamisest“ tema tõlgendamises: „Mille pärast sa minusse armusid?“ Kõige halvem on see, et ta nõuab põhjaliku ja argumenteeritud aruannet.

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

ISTJ naise nõrk intuitsioon vaevalt et aitab tal tunnetada saabunud suhete jahtumist, seepärast lahutusettepanek osutub talle alati ootamatuseks. Situatsiooni poleks paha kinnitada vaimustatute kõnelustega tuttavatest naisiludustest (kes ei pea tingimata reaalsuses eksisteerima), täpselt väljapeetud siivutute anekdootide portsjonitega, ning vihjetega avaliku skandaali võimalusele, sest kõige hirmsam ISTJ tüübi naise kujutluses on kujunenud süsteemi purunemine ning “pale kaotamine“. Nädala-paari pärast võib suhteliselt rahulikult pakkida asju ning naasta ema, naise või poissmehe elu juurde. Kui aga hindate kõrgelt rahu, siis mitte kellelegi ja mitte kunagi ärge rääkige, et just nimelt teie jätsite maha ISTJ tüüpi naise.

 

tagasi algusesse