Täna on: neljapäev, 29.02.2024, kell on 16:13
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ENTP: EKSTRAVERTNE-INTUITIIVNE-MõTLEJA-KOHANEJA

ILE – Intuitiivselt-loogiline ekstravert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ENTP on uuendusmeelne, mitmekülgne ja ettevõtlik. Tal on palju kujutlusvõimet uute võimaluste nägemiseks, algatusvõimet uute projektide käivitamiseks, impulsiivset energiat nende teostamiseks. On leidlik raskustest jagu saamisel. Meeldib olla asjatundlik paljudel aladel, hindab seda teisteski. Tajub hästi, kuidas teised millessegi suhtuvad ning oskab võita nende toetust oma projektidele ja ettevõtmistele. Püüab pigem mõista kui arvustada ja hinnata teisi inimesi. Võib huvi tunda nii paljude asjade vastu, et tekib raskusi millelegi keskendumisega. On vähe tõenäoline, et ta töötab pikemat aega niisugusel tegevusalal, mis ei paku midagi uut. Mida huvitavamad probleemid, mida mitmekesisemad võimalused nende lahendamiseks, seda parem, seda rohkem saab rakendada oma loovust ja loomingulist vaistu. Võib olla võluv ja huvitav vestluskaaslane. Meeldib diskuteerida, veenda, motiveerida. ENTP tüüp on IDEE inimene, kes pidevalt parandab ja uuendab suhete arenemise teid. Nii toimub isegi mitte päev päeva järel vaid iga tund. On uued kasvuteed, maailmad, mis on vallutamise väärt ja kõige erinevamad asjad, mis võimaldavad kasvada, rõõmu tunda ja areneda. Oht peitub selles, et see entusiasm pole alati kinnitatud toimingutega. ENTP tüüpi inimesele sobivad alad, kus tuleb otsida uusi võimalusi, olla valmis uuendusteks, algatada ja käivitada uusi projekte. Eriti rahul on ta tegevusega, mis võimaldab projekti teostamise ja lõpetamise jätta kellelegi teisele niipea kui see on käivitatud, käima pandud, on olulisem tema jaoks saavutatud.

ESMANE MULJE
ENTP tüübiga on kerge ja meeldiv suhelda kuigi tema armastus kalambuuride, sõnamängude ja teiste teravmeelsete avalduste suhtes võib väsitada ümbritsevaid. Tervikuna on ta elav vestluskaaslane, võimeline kõnelema paljust, sageli üheaegselt.

SUHTLEMINE
ENTP tüüp kasutab oskuslikult sõnu, seepärast vestlus on tema jaoks kunst. Kuid ta vaidleb aegajalt lihtsalt vaidluse pärast, mis võib ümbritsevaid eemale peletada. ENTP tüübi jaoks on sellised kõnelused võimalus aidata teisi omaenda mõtteid selgitada.

MIS ON ARMASTUS
Kõigepealt, leiutan ma armastuse omaenda peas.

SEKS JA LÄHEDUS
Nagu palju muu, see on õppimise protsess, mida tuleb pidevalt täiustada. Seepärast kõik, kõnelustest liigutusteni võib olla pideva tähelepanu all selle nimel, et iga läheduse hetk tooks mõlemale osapoolele enam täiusliku rahulduse.

FINANTSID
ENTP tüüp on kalduvusega suurele riskile, võimeline korduvalt oma elu jooksul võitma ja kaotama kogu oma vara. Raha - see on vahend, aga mitte eesmärk. Seepärast elu koos ENTP tüübiga on ameerika mägede sarnane. Ta pidevalt arendab välja mingi uue, kapitaalmahutusega seotud idee või plaani, mis ei võimalda panna lõppu ainult tema finantsilistele probleemidele, vaid ka täiustab maailma.

KONFLIKT
See, mida ENTP tüüp tajub kui tarkade sõnade või ideede tavalist vahetust, võib tunduda teistele provokatsioonilise käitumisena. Kuid ENTP tüüp ei pruugi jääda oma öeldud sõnade juurde, vaid asi on selles, et "välja laduda" kõiki sõnu ja seisukohti, ja juba siis neis selgusele jõuda. ENTP tüübi jaoks tähtis mitte emotsionaalne taju vaid uurimine. Tema vajadus pidevalt täiustada viib sageli soovile jätta endale lõppsõna, isegi siis, kui ta mõistab, et riskib tekitada konflikti.

KOHUSTUSED
ENTP tüüp peab kohustusi tähtsateks ja tõsisteks, kuid võib vaadata neid ringi suhete arengu valguses. Regulaarselt tulles tagasi omaenda lubadustele, on ta võimeline oma lubadusi ringi mõtestama ja reorganiseerima arvestusega, kas suhted arenevad või mitte.

VANEMLIKKUS
See on võimalus julgustada, täiustada noorte arusid, esitada neile väljakutseid. Laste olemasolu, ENTP vaatevinklist - see on põhjus mitte ainult õpetada vaid ka õppida. Ta on võimeline muutma igat kodust tegevust, sündmust või perekondliku asja enesevalitsemise õppetunniks laste, elukaaslase ja enese jaoks. Tema eesmärgiks on arendada igaühes mõtlemise sõltumatust, vaatamata sellele, kas see sobib ühele või teisele inimesele või mitte.

LEPINGUD
See on viis arendada suhteid. ENTP tüübi jaoks on lepingute sõlmimise protsess liikumine kuid mitte lõplik eesmärk. Järelikult, vaidlused, ideede ümbermõtestamine ja mõttevahetus on selle protsessi koostisosa. Temas pole midagi konkreetset, kõik allub pidevale ümbermõtestamisele, ja ENTP tüüp on kindel, et tänu sellele suhted ainult paranevad.

SUHETE LÕPETAMINE
Tavaliselt suhete lõpetamine ENTP tüübi jaoks on oma oskuste, ebaõnnestumiste ja edusammude analüüsi aeg. Tema jaoks suhted tegelikult ei lõpe kuni ta ei uuri kõiki küsimusi. See annab talle veel ühe võimaluse lülitada suhteid oma eluskeemi ja saada neist kõikvõimalikke õppetunde. Peale seda suhted on lõppenud ja ta nende juurde enam tagasi ei tule.

STRESS
ENTP tüüp on teenitult uhke selle üle et kujutlus ja ebastandardne lähenemine aitab tal toime tulla ükskõik millise probleemiga. Lootes oma leidlikkusele ta aegajalt ei vaeva end põhjalikku ettevalmistusega eesseisvatele sündmustele. Lisaks, õige ajaarvestuse oskuse puudumine, mis on vajalik plaanide teostamiseks, toob kaasa ülekoormatust ning sunnib teda töötama püstitatud tähtaegadest üle. Armastus eksperimentide suhtes uute lahendustega loob talle lisaraskusi. Selline mulje, nagu ta teadvustatult otsib uusi takistusi et eemalduda väsitava üksluisuse eest. Kui tal ei õnnestu saavutada soovitatu improviseerimise abil ENTP tüüp kannatab stressi all, kaotab kindluse oma jõududesse ning hakkab vältima riskisituatsioone. Kui stressisituatsioon ei lõppe, ENTP tüüp kaotab meelt, tema kindlus oma kõikvõimsuses märgatavalt kõigub andes ruumi isiklikku ebakompetentsuse tunnetamisele, ebaoskusele ja mittevajalikkusele. ENTP tüüp talub rahutust ja teadmatust raskemini kui kõik ülejäänud isiksusetüübid. Kahtlustades oma jõude surub ta välja oma hirmud ning lahkub probleemidest selle asemel et neid lahendada. Paaniline hirm ning rahutus halvab tema leidlikust. Foobialised kaitsereaktsioonid viivad selleni et ENTP tüüp kavalusega saavutab edu seal kus seda on kergem teha, kuid mitte seal kus on see talle vajalik.

KUTSESUUNDUMUS
ENTP tüübil on intuitiivne taju (N) ja mõtlejatüübi (T) otsustusviis. Seega ENTP tüübile on iseloomulik intuitiivne tajuviis koos loogilisele analüüsile toetuva otsustamisviisiga. Keskendudes võimalustele, teoreetilistele seostele ja abstraktsetele kujunditele käsitab ENTP tüüpi inimene kõike objektiivselt. Tema maailm koosneb valdavalt teoreetilistest teadus-tehnilistest probleemidest. Seepärast peab ta olema loogiline, taiplik, nupukas. Tema võimed avalduvad kõige paremini muidugi aladel, mis huvitab. Olgu see teaduslik uurimistöö, matemaatika või mistahes muu valdkond, kus ta saab midagi uut välja mõelda. Siit on näha, et ENTP tüüp sobib ilmselt intellektuaalse kutsesuundumusega koos kõigi selle juurde kuuluvate valdkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks uurimistöö mitmesugustel aladel, arvutiasjandus, juura, samuti inseneriteadused, mitmesuguste süsteemide väljatöötamine, projekteerimine, nõustamine.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks: fotograafid, spetsialistid marketingi alal, müüjad, ajakirjanikud, arvutisüsteemide spetsialistid.

PÕHIVÄÄRTUS
Loovus ja looming.

 

ENTP TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 
POLIITIKA

– poliitikategelane
– politoloog
– sotsioloog

PLANEERIMINE JA ARENDAMINE
– spetsialist strateegilise planeerimise alal
– kinnisvara müügiagent
– spetsialist individuaalsete programmide väljatöötamise alal
– arvutisüsteemide väljatöötaja
– tööstusdisaini mänedžer

MARKETING
– spetsialist marketingiplaanide väljatöötamise alal
– reklaami loomedirektor
– spetsialist avalike suhete alal

ETTEVÕTLUS
– ettevõtte omanik
– leiutaja
– konsultant ärijuhtimise alal
– fotograaf
– restorani, baari omanik

ORGANISATSIOONIDES
ENTP tüübile on omane orienteeritus tulevikule. Tema esmaseks reaktsiooniks on ühe või teise situatsiooni arenguvõimaluste uurimine, muutmisviiside otsing. ENTP tüübile on tähtis võimutunnetus kuid mitte inimeste vaid situatsioonide üle. Seetõttu on ta häälestatud tegelikkuse seaduste ja arenguprintsiipide tunnetamisele ning juhtimisele vastavalt nende seadustele. Juhina ENTP tüüp on edukas planeerimises ja perspektiivide väljatöötamisel, probleemide analüüsimisel ja prognoosimisel, kergesti genereerib ideid ja sama kergesti loobub neist, kui näeb uusi, veelgi huvipakkuvamaid võimalusi. On tundlik inimeste ja organisatsiooni kui terviku vaimse potentsiaali suhtes. ENTP tüübi nõrkuseks on tõsise huvi puudumine detailidesse, projektide lõpliku viimistlemise suhtes, mida ta ise eelistab edastada teistele inimestele, jäädes sageli rahulolematuks nende lõpliku teostuse suhtes. Keskendudes printsiipidele, kujutab ta suure raskusega endale ette seda, mida tunnevad teised inimesed ja kõrvalt vaadates tundub olema "kuiv", väheste emotsioonidega ja eluvõõras. See asjaolu pehmendub, kui ta huviobjektiks osutuvad inimkäitumise ja -suhete seaduspärasused. Talle ei meeldi kaotada kontrolli situatsioonide üle ja võib neile teravalt reageerida, ärritub rutiinset tööd tehes.

 

ENTP TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:
– uudishimu;
– oskus mõista nähtuste varjatut olemust;
– arenenud abstraktne loogika.


ENTP TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:
– halb oskus mõista inimesi, inimestevahelisi suhteid;
– nõrk enesedistsipliin.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– püüa oma entusiasmi ja loovat energiat efektiivselt rakendada,
   " kanaliseerida" konkreetsete projektide teostamisse;
– õpi teiste panust hindama ja tunnustama;
– õpi keskendumiskunsti
– õpi kasutama oma töös sobivat süsteemi.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ENTP TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Loobuge võistlemisest. Las üks teist mängib kuulaja rolli kuni teine kõneleb. Pidage meeles, et viimane sõna võib olla ka mitte viimane. Üritage vaidlustada teise seisukohti. Korrake, mida te enne kuulsite.
Korrake seda, mida te kuulsite oma partnerilt enne kui ise midagi ütlete.
Ärge üritage kõnelda üheaegselt. Üritage kuulda seda, millest räägitakse, formuleerimata vastust. Üritage lugeda viieni enne kui hakkate rääkima.

Kui Teie partner on INTROVERT
Vältige kordamisi ja paljusõnalisust. Öelge oma osa, siis peatuge ja võimaldage partneril vastata. Visandage mõned mõtted paberile ja näidake seda partnerile. Võimaldage partneril olla omaette. Üritage istuda vaikselt tema juuresolekul. Aegajalt edastage infot kirjalikult, mitte suuliselt. Leidke teisi eneseväljenduse viise.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Pidage meeles, enamik sellest mida Te välja ütlete, või ei ütle, saab olema tajutud sõnasõnalt. Hinnake konkreetsust ja põhjalikkust, mida Teie partner omistab Teie sõnadele. Pidage meeles, et Teie partner eelistab täpsust ja fakte, ilma nendeta ta pole võimeline formuleerima oma vastust. Arvestage, et teie konflikti lahendamiseks võib vaja minna konkreetseid fakte. Aidake partneril mõista tema esitatud üksikasjade mõtet ja tagajärge. Püüdke mitte võita vaidluses keskendumise arvel üldistel piltidel vaid arvestage ka üksikasju.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Tunnistage, et te mõlemad püüate vältida fakte või sätite neid oma eesmärkide tarbeks. Kui te pole nõus teineteise tajumisega, peatuge ja veenduge, et kõik on õige, enne kui konflikt areneb edasi mõistmatuse tõttu. Nii palju kui võimalik aidake teineteisel olevikku meeles pidada ning olla täpne ja määratletud. Püüdke võrrelda oma arvamusi sellest mis oli öeldud. Andke teineteisele võimalus peatuda, kuulata, haista, tunnetada või ära proovida. Ärge kartke ülekoormata oma aistinguid.
Konkretiseerige oma partneri sõnu: kes, mis, millal, kus ja miks.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge unustage, et igal ühel teist on tunded. Püüdke nendega arvestada suhtlemisel. Ärge püüdke muuta teie vestlust võistlemiseks. Kõrvaliste juuresolekul ärge unustage seda, kuidas nad võivad tajuda, mida kuulavad. Teadke, millal tuleb lõpetada analüüsimine ja võistlemine.
Tunnistage, et teil mõlemal on emotsioonid ja teie vaidlus võib viia solvamiseni. Midagi hirmsat kaotatud vaidluses pole. Elu läheb edasi.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE

Tehke komplimente ilma tagamõtteta, mis Teile see ka ei tähendaks, või kui Teile nii rohkem meeldib, saatke sedel. Pidage meeles, kui Teie partner tõstatab üles mingi küsimuse, vajab ta tõenäoliselt Teie toetust, aga mitte analüüsi. Pidage meeles, et palju Teie öeldust võib olla tajutud kui isiklik solvamine, isegi siis kui Te seda ei soovinud. Üritage aed ajalt vabandada ja pole midagi hirmsat selles, et Te ütlete "vabandust", kui Teil tekib selleks soov. Püüdke ilmutada oma inimlikke omadusi konflikti käigus.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Aidake oma partneril mõista, et ta pole võimeline kontrollima kõike - ja eriti Teid. Aidake partneril näha Teie sõnades rohkem, kui lihtsalt õigeid vastuseid ja juhtnööre. Pidage meeles: see, millest räägib Teie partner - pole veel lõplik otsus, isegi siis kui tema niiviisi arvab. Saage aru, et Teie partner näeb välja kurjemana kui ta tegelikult on. Aidake partnerit alternatiivi otsingul. Hoidke teda kiirete otsuste eest. "Andke mõista ja lahkuge": esitage konflikti teema ja lahkuge, et hiljem tagasi tulles kõik lahendada.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Püüdke, et üks teist võtaks vastu otsuse ja teostaks selle. Aidake teineteist keskenduda kõnelusele. Üritage kõrvale kaldunu tagasi tuua vestluse teema juurde. Kui see on võimalik, üritage piiritleda oma väljaütlemisi lõplikku vormi. Aidake teineteist keskenduda millelegi ühele.
Formuleerige võimalikult selgelt oma arvamusi ja vajadusi. Ei mingeid kõrvalekaldeid! Üritage leida vastastikku kasulikum otsus. Või leppige kokku, kes teist on valmis "kaotama", ja kes "võitma" antud juhtumil.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ENTP tüüpi naine paistab silma teiste seast?

ENTP tüüpi naine riietub ei moodsalt, ega mugavalt, - ta lihtsalt ei mõista, mida see tähendab. Riietust klassifitseerib eesmärgipärase tunnuse järgi: jalutuskäikudeks, teatris käimiseks, tööks... Värvingule eelistust ei tee, kuid püüab, et riietuse detailid langesid kokku tonaalsuse poolest (kuna see varjab värviharmoonia nõrga valitsemise). Soetab asju, alludes ootamatule impulsile, ning peatselt kahetseb seda, kuna võimalik, et kusagil müüakse neid samu asju, aga veelgi paremaid ning odavamaid. Oma naiselikku veetlevusse suhtub rahulikult, võttes seda kui iseenesest mõistetavat ning harva kasutab seda ära oma isikliku kasu heaks.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

ENTP tüüpi naine peaaegu alati asub mõtisklusprotsessis, mis annab talle kaitsetu-hingestatud välimust, mis on erakordselt meelitav paljudele meestele. Sellega ta tagab värskete austajate püsivat juurdevoolu, „äratarvitatud“ austajad aga kaovad jäljetult. ENTP tüüpi naisele on huvitavad kõigepealt mitteordinaarsed isiksused, sealjuures nende mitteordinaarsus võib täiesti osutuda tema enda tormilise kujutluse produktiks. Luues illusioone, mitte ainult usub pühalikult neisse ise, vaid ka sunnib uskuda ka teisi. Sealjuures, huvi ebajumala vastu võib kergesti kasvada üle ihalduseks, ning seejärel täielikult osutuda nulliks.

ENTp tüübi naine meeleldi astub kontakti, sageli ilmutades ise algatusvõimet. Tutvumisel et osuta erilist tähendust subjekti ei välimusele, ega kõneoskusele. Ta vaatab tunduvalt sügavamale ning pole kahtlus, et teie isiksus saab allutatud põhjalikule ning igakülgsele analüüsile (potentsiaalist kuni rahalise seisuni välja). Kahtlustuste juhul ENTp tüüpi naine ei kiirusta distantsi lühendamisega seni, kuni veendub, et kõik on korras. Kui ta on nõustunud tulla kohtamisele, see veel ei tähenda, et ta tuleb, vaid tähendab, et ta on nõustunud. See eest esimestel kohtumistel võib lubada teile üsna palju, peamiselt uudishimu tõttu...

Tööl käimine.

ENTp tüüpi naine, tunduvalt paremini kui ENTP tüüpi mees omandab käitumisnorme ühiskonnas. Kõikidega püüab ta olla rahulik ning heatahtlikult sõbralik, aga mitteheakskiitvaid epiteete ümbritsevate suhtes sõnab mõttes. Kuid milles on mure, - ta peab end erakordselt targana ning ei varja seda. Siit tulenevad paljud tema raskused tööotsimisel ning hiljem, tutvumisel kolleegidega. Orgaaniliselt sulada kollektiivi ta pole lihtsalt suuteline. Muidugi, ENTP tüüpi naine võib täiel määral osutuda kollektiivis heal järjel ning olla lugupeetav (eriti erinevat liiku kultuur-massiliste ürituste talendika korraldajana), kuid omaks ei saa, kui ta aga ei püüaks.

Parimaks ametiks ENTP tüüpi naisel on see, kus ta kuni teatud määrani võib valitseda aega ning säilitada psühholoogilist distantsi enda ja kolleegide vahel, näiteks eksperdina, juristina, õppejõuna. Kergesti omandab mistahes teooriaid, mis annab talle võimaluse hästi toime tulla ajakirjaniku tööga spetsiaalsetes (teaduslikes, rahandus- ning marketingialastes) väljaannetes. ENTP tüüpi naisele on vastunäidustatud range distsipliin, materiaalne vastutus ning tükitöö. Teaduslikku prioriteedi ning teenistushierarhia küsimustes on üsna pedantne. Kadedusega jälgib kaastöötajate edusamme, muutes pahaseks, kui nad „teenimatult“ jõuavad temast ette teenistusredelil. Oma möödalaskmisi ta alati õigustab sundoludega, kuid erinevalt sama sotsiotüübi meestest, edukalt õpib omaenese vigadest. Näiteks, üsna kiiresti keeldub novaatorlusest töös, nähes, et revolutsiooniliste ümberkujunduse katsed midagi, peale ebameeldivusi talle ei too.

Käitumine abielunaisena.

Intellektuaalse abielu pooldajatele on ta ideaalne kaaslane. Arukas, palju loeb, veedab vaba aega näitustel ning pildigaleriides. Samas kergesti pealehakkav ning vähenõudlik olmes, seepärast suurepäraselt sobiks ka neile, kellele meeldivad koosmatkad, rännakud, piknikud. Jumaldab, kui tema eest „ilusasti“ hoolitsetakse ning ollakse tema suhtes tähelepanelikud. Üleüldse, kui tal pole vajadust hoolitseda omaenda komfordi eest, perekonnaelu võib osutuda täiesti vastuvõetavaks, isegi kui ENTP tüübi naine ei suudagi oma abikaasat armastada (tegelikult, tunnete ning, järelikult ka pretensioonide puudumine mõningatel juhtudel vaid tugevdab perekonda). Eriti efektiivne on abielu, mis põhineb üldideel, pole tähtis, millisel: olgu see kontaktide otsimine asukatega teistelt planeetidelt, või siis suvila ehitamine. Meeldib mehelt nõu küsida, kuid iialgi seda ei järgi. Elus on võimeline korda saama meeletute toimingutega, mille üle imestab mitte vähem kui teda ümbritsevad inimesed. Sageli sekkub erinevatesse avantüüridesse, mis tavaliselt lõppevad finantsilise läbikukkumisega. Tegelikult, perekonna kassat ENTP tüübi naisele parem mitte usaldada, raha tema kätes kaua ei püsi.

Voodielu.

Seksi suhtub ENTP tüübi naine rahulikult, pidades seda loomulikuks füsioloogiliseks vajaduseks ja mitte enamat. Hingelist lähedust partneriga tavaliselt ei teki, - „Aga kas see on ettekääne tutvuse loomiseks?“ Teine asi, - tark vestlus... Salamisi unistab kõikehaaravast kirest, kuid realiseerida seda õnnestub harva, kuna ENTP tüübi naise ideaaliks on mitte konkreetne inimene, vaid mõningane koondav kujutlus temast.

Paraku, ENTP tüübi naise taltumatu uudishimu sageli sunnib teda otsima enam uusi ja uusi aistinguid, mis võib luua vaesekesele teatud reputatsiooni. Voodis pole ta tavaliselt eriti aktiivne: ta ei ole nende seast, kes suudlevad, vaid nende seast, kes keeravad ette põse (ning teisi kehaosi). Nõuab, et teda mitte lihtsalt õnnelikuks tehtaks, vaid saaksid ka sellest mõnu. Meeldib juhtida partnerit: „kiiremini, kõrgemale, tugevamini...“, aga kuna tema aistingud pidevalt muutuvad, siis teie toimingud alatasa hilinevad. ENTP tüüpi naine ei koonerda kommentaaridega, millega viib mõningaid sensoorikuid endast välja. Ta, muidugi, lubab erinevaid asendeid ning peensusi, kuid mitte siin ja praegu. Ja üleüldse, ta „peab harjuma“. Pange tähele, mitte armuda, mitte soovida, vaid lihtsalt harjuda...

Lahkuminek minimaalsete kaotustega.

Kui teil pole siiski kavatsust oodata, seni kuni ta „harjub“, ning ei planeeri midagi tõsisemat, siis toimige otsustavalt, seega õigel ajal lahkuge. Kõige kergemini on ENTP tüübi naisele pettumust tekitada, demonstreerides talle elava intellektuaalse vestluse kõigus „primitiivset“ kehalist soovi (tegelikult, ega tal pole midagi soovide vastu, aga mitte sellisel hetkel...). Ja veel üks tähtis nõuanne: ärge olge ENTP tüüpi naisega liialt avameelne. Lahkumineku probleemid (ja üleüldse mistahes teie teemad) ta ilma südametunnistuseta võib arutada kolmandate (ning ka neljandate ja viiendate) isikutega. Kõik tema tuttavad saavad olema informeeritud, et ta on ise otsustanud teist lahku minna ning üldsegi ei kahetse kaotatud aega. Enne lahkuminekut ENTP tüüpi naine demonstratiivselt külastab teid viimast korda, et tagastada kirjavahetust ning teiepoolseid kõige vähemväärtuslike kingitusi.

 

tagasi algusesse