T�na on: pühapäev, 19.05.2024, kell on 08:23
Ajutiselt on sisselogimine peatatud
Isiksusetüübid
   
ENTP / ILE
ESFJ / ESE
ESTP / SLE
ENFJ / EIE
ENTJ / LIE
ESFP / SEE
ESTJ / LSE
ENFP / IEE
ISFP / SEI
INTJ / LII
INFP / IEI
ISTJ / LSI
ISFJ / ESI
INTP / ILI
INFJ / EII
ISTP / SLI

ESTJ: EKSTRAVERTNE-SENSOORNE-MõTLEJA-OTSUSTAJA

LSE – Loogilis-sensoorne ekstravert

 

 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ESTJ on asjalik ja praktiline, tugevas kontaktis sotsiaalse keskkonnaga, teiste inimestega. Talle meeldib korraldada, midagi ette võtta ja see ka ellu viia. Ta on loogiline, analüüsiv, kindlameelne. Ei salli korralagedust ja ebaefektiivsust. Kui olukord seda nõuab, võib olla üsnagi visa ja sitke. Maailmast on tal kindel arusaam, mille reeglite järgi elab. On huvitatud rohkem oleviku reaalsusest kui tuleviku võimalustest. Tunneb huvi peamiselt selle vastu, mis toimub just praegu tema ümber. Oma tegevuses lähtub senistest kogemustest, soovides, et mõtted, plaanid ja otsused vastaksid tegelikkusele. ESTJ tüübi panuseks suhetesse on stabiilsus ja organiseeritus. Tavaliselt võib tema peale loota, on suhtlemisvõimeline ja optimistlik. Oma võimete ja põhjalikkuse tõttu võib ESTJ tüüp tunduda kannatamatuna, aegajalt isegi taltsutamatuna. Sõnu ta ei otsi ja läheb mööda elu veendumusega, et tal on õigus ja maailm muutub paremaks, kui kõik teised temaga nõustuvad. Seda tüüpi inimesele meeldivad tegevusalad ja ametid, kus tulemused on nähtavad ja käegakatsutavad. Meeldib administreerimine, juhtimine - püstitada ülesandeid, seada eesmärke, otsustada ja käsutada. ESTJ tüüp on vastutustundlik ja täpne, hinnates neid omadusi ka teistes. Oskab olla nõudlik (juhile vajalik omadus). Samas pole ta alati vastuvõtlik teiste arvamustele ja tunnetele, kiirustades järelduste tegemisega.

ESMANE MULJE
ESTJ tüüp, olles hästi kasvatatud ja korralik, jätab endast inimese mulje, kes valitseb iseennast ja võimeline kontrollima situatsiooni, kui on vajalik. ESTJ tüüp on meeldiv, kuigi võib olla mõneti terav ja kiire oma seisukoha välja ütlemisel igas küsimuses, kui teda veidi ergutada. Ta hindab teravmeelsust teistes ja ise on teravmeelne.

SUHTLEMINE
ESTJ tüüp valdab sõnu ja temaga on kerge kõneleda, ta alati leiab vajalikke sõnu. Alguses sõbralik ja huvitatud, kõneluse arenemise käigus ta võib tunduda kannatamatuna ja kangekaelsena. ESTJ tüüp tunneb suurt vajadust olla kuulatud ja mõju avaldav. Ta on võimeline andma enesele aru oma seisundist.

MIS ON ARMASTUS
Armastus võib püsida vaid selliste väärtuste kindlal alusel, nagu perekond, traditsioon ja kannatlikkus.

SEKS JA LÄHEDUS
Lähedus võib olla tunnetatav ja objektiivne kui kõneleda mõistlike lubaduste ja kohustuste terminites. ESTJ tüübi jaoks tavaline pere kindlustamine ja sellega tulev stabiilsus on armastuse väljendus. Kui lähedust ei saa mõõta ja ette arvata, siis on võimalik, et teda üldse polegi. Kui ta on olemas, te teate seda ja selleks pole tarvis kohatuid sentimentaalsusi.

FINANTSID
ESTJ tüüp on konservatiivne kuid on mures rahaliste küsimuste pärast. Oskab hästi planeerida pikaks perspektiiviks. Tal on kalduvus omada raha ja hoida seda. Osaleb heategevuses. Väga ettevaatlik ja hoidub riskist, alati otsides maksimaalset turvalisust perekonna heaks.

KONFLIKT
ESTJ tüübi jaoks see on elu fakt. Vastutusetunne sisaldab endas vajadust lõpetada seda, mida on alustatud. See puudutab ka konflikte. See tähendab, et alustades konflikti, lõpeta see, aga kui ei suuda - siis ära sekku. Ära tarvita solvavaid sõnu, kui ei soovi kokku põrgata tagajärgedega.

KOHUSTUSED
Need on igaveseks. ESTJ tüüp annab tõotuse ja on talle truu igaveseks. Kui suhetes tekkivad probleemid, te võite magada erinevates tubades, omavahel peaaegu rääkimata, kuid mitte mingil juhul lahku minemata. ESTJ tüüp võib eelistada laskuma töösse, ajaviitesse või muudesse ettevõtmistesse, püüdes vältida halbu suhteid. Kuid välismaailma vaatevinklist, kohustused pole rikutud ja see on põhiline.

VANEMLIKKUS
ESTJ tüübi jaoks see on lõputu vastutus, mis on vastu võetav kui elu koostisosa. Ta võib sekkuda, kui lapsed pööravad õigelt teelt, pingsalt töötama nende kasvatuse kallal, isegi loobuda neist, kui asjad kulgevad väga halvasti. Kui aga lapsed on taas ukse ees, siis ESTJ tüüpi vanem laseb nad jälle sisse, sest tema jaoks on nad igaveseks ta lapsed. See on kohustus, mida ESTJ tüüp võtab rõõmuga vastu.

LEPINGUD
Leping – see on veel üks eesmärk, mida võib mõõta ja välja arvutada. Kui rahuldatavus pole saavutatav, tuleb leping muuta või annulleerida. Nii et leping kohustab, kuid kui te seda rikute, siis saab kõik antud "paljaksriisumisele".

SUHETE LÕPETAMINE
Suhted pole lõppenud kuni need pole lõppenud. Kuid kuni pole lõppenud, raiu sõlm läbi ja ela edasi. Suhted, nagu kõik muu, on mõõdetavad ja omavad kindlaid eesmärke. Ilma nendeta suhteid ei eksisteeri, aga ilma teise inimeseta pole vajadust eesmärkide järele. Muidugi, eesmärgid muutuvad ja on ümbermõtestavad. See on lihtsalt veel üks elu fakt.

STRESS
ESTJ tüüp on veendunud et vajalike ettekirjutuste eiramine ning tähelepanematus mineviku suhtes võib viia kogu rahvuse hukkumisele. Nagu kõik SJ temperamendid, ESTJ tüüp tunnetab teravalt vajadust hõivata talle omast kohta õiglases ühiskonnas. Ta usub, et seda kohta võib ära teenida kui ausalt täita oma kohustust ning oht olla hüljatud või välja aetud tekitab talle suurt rahutust. Ta kardab täitmata jätta oma kohustust ning ümbritsevate usaldust mitte õigustada. Stress mis haarab ESTJ tüüpi tagajärjena sunnib teda kahekordistama ponnistusi üritades kontrollida korralagedust. Üritades parandada seda mis tema arvamuse kohaselt ei ole täiuslik, ta suunab oma raevu neile, keda kahtlustab vastutustundetuses. Analoogilises situatsioonis ümbritsevad tunnetavad et ESTJ tüüp ei arvesta nende seisukohaga ning teeb kiireid järeldusi sageli täiesti õigustamata. Kui stress ei lõppe, ESTJ tüüp tunneb end füüsiliselt halvatuna ja kannatab haiglaslikkuse, ebameeldivate aistingute ning väsimuse all. Tundes end abituna ESTJ tüüp satub õudusesse mõttest, et teda jäätakse maha, talle tundub et teda ei hinnata, tema vastu ei tunta huvi. Kurdab ta peamiselt nende peale, kelle alluvuses ta on; aegajalt juhtub ka nii, et ESTJ tüüp põlgab omaenda kohustusi, norides ka teiste suhtes. Kergendades endale sellisel viisil elu ta kurnab oma lähedasi oma pealesurutava eestkostmisega ning ESTJ tüübi lõpmatu rahulolematus aegajalt provotseerib mässu ja vastupanu tema ümbruskonnas.

KUTSESUUNDUMUS
ESTJ tüübil on meelelise taju (S) ja mõtlejatüübi (T) otsustusviis. See on tugeva reaalsustajuga isikutüüp. Reaalsus tähendab seda tüüpi inimese jaoks midagi niisugust, millega saab meelte abil kontakteeruda - näha, kuulda, katsuda. Tema tähelepanu keskmes on faktid, mida peab probleemide lahendamisel objektiivselt (erapooletult), loogiliselt analüüsima, liikudes järjekindlalt, samm-sammult põhjuselt tagajärje suunas. Oskuste hulgas peaksid aukohal olema tehnilised oskused selle sõna laiemas tähenduses. Seega ESTJ isikutüübiga sobib hästi kokku realistlik kutsesuundumus. Sobivad järgmised valdkonnad: tootmine, ehitus, side, transport, militaaralad, samuti äri- ja juhtimisala, pangandus, rakenduslikud teadusvaldkonnad.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks õpetajad, kooliadministraatorid, kirurgid, juhatajad ehitustel ja tehastes, advokaadid.

PÕHIVÄÄRTUS
Stabiilsus ja kindlus.

 

ESTJ TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:
 
AVALIK TEENISTUS

– politseinik
– sõjaväelane
– kindlustusagent
– riigiteenistuja
– kinnisvara, arvutite müügispetsialist

TEHNILISED ERIALAD
– mehaanikainsener
– audiitor
– ehitaja
– farmatseut
– tehnik seadmete alal

JUHTIMISEGA SEOTUD ERIALAD
– panga, krediidiasutuse teenistuja
– projektijuht
– asjadevalitseja
– administraator
– andmebaasi mänedþer
– ostu-müügi agent

KITSAD ERIALAD
– hambaarst
– terapeut
– börsimaakler
– kohtunik
– õpetaja


ORGANISATSIOONIDES
ESTJ tüüp on konkreetse töö hea organiseerija. Peamine rahulolu, mille ta oma tegevuses saab, on seotud valmistoodangu väljalaskmisega, oma tööpanuse tulemuse nägemisega. Püüab luua uusi ja säilitada stabiilseid, kindlaid, kogemuse põhjal kontrollituid korraldus- ja juhtimissüsteeme. Toimingutes on otsustus- ja järjekindel, talle meeldib kõiges kord ja järjekindlus. On mõnes mõttes pedantlik, ilmutab nõrkust normatiivide, reglementide ja plaanide koostamise suhtes, kontrollib nende teostamise täpsust. Enda töös järjekindel ja tasane, talle ei meeldi ootamatud kõrvalekalded ja eksimused, elab neid raskelt üle. Selline tüüp on asendamatu suurt täpsust nõudval tööl. Ta on võimeline käsitlema, tajuma ja meelde jätma rohkesti detaile. Talle ei meeldi töö situatsioonides, kus esineb infopuudus. Organisatsioonides hindab traditsioone ja loobub neist raskustega vaid siis, kui nende mittevastavus tegelikkusele on ilmne. Poolehoid kogemuste, traditsioonide ja plaanipärasuse suhtes loob ESTJ tüübile samaaegselt ka omakorda probleeme. Usaldades oma kogemust ta võib märkamata jätta uusi võimalusi. Paljudel juhtudel osutub see inimtüüp muudatuste põhiliseks vastaseks. Järgnedes reglementidele võib ESTJ tüüp väga negatiivselt reageerida inimestele, kellel puudub kalduvus töötada "reeglite järgi" ja ta ei mõista, kuidas sellist tööd ei võeta kui iseenesest mõistetavalt. Tema otsustusvõime ja järjekindlus võivad tekitada teravaid konflikte ja suhete halvenemist inimeste vahel. "Kaotab pea" suure ebamäärasuse situatsioonides ja pole alati riskivalmis.

 

ESTJ TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:

– loogiline analüüs;
– oskus kavandada toiminguid ja järgnema vastuvõetud plaanidele;
– oskus luua komfort nii enesele kui ka ümbritsevatele.


ESTJ TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:

– puudub võime paindlikult käituda plaanivälistes situatsioonides;
– äkilisus, pidurdamatus.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– püüa otsustamisel arvesse võtta kõiki olulisi momente,
   sealhulgas subjektiivseid tegureid;
– püüa olla vastuvõtlikum kõigele uuele;
– püüa rohkem tähele panna, mis meeldib teistele ja sulle endalegi;
– õpi avaldama tunnustust ja kiitust.

 

 

EDUKA SUHTLEMISE KÄSUD ESTJ TÜÜBILE
 


Kui Teie partner on EKSTRAVERT
Loobuge võistlemisest. Las üks teist mängib kuulaja rolli kuni teine
kõneleb. Pidage meeles, et viimane sõna võib olla ka mitte viimane. Üritage vaidlustada teise seisukohti. Korrake, mida Te enne kuulsite. Korrake seda, mida Te kuulsite oma partnerilt enne kui ise midagi ütlete. Ärge üritage kõnelda üheaegselt. Üritage kuulda seda, millest räägitakse, formuleerimata vastust. Üritage lugeda viieni enne kui hakkate rääkima.

Kui Teie partner on INTROVERT
Vältige kordamisi ja paljusõnalisust. Öelge oma osa, siis peatuge ja
võimaldage partneril vastata. Visandage mõned mõtted paberile ja näidake seda partnerile. Võimaldage partneril olla omaette. Üritage istuda vaikselt tema juuresolekul. Aegajalt edastage infot kirjalikult, mitte suuliselt. Leidke teisi eneseväljenduse viise.

Kui Teie partner on MEELELISE TAJUGA
Õppige esitama konkreetseid probleeme üldsõnaliselt. Jagage omavahel unistusi. Püüdke hoida teineteist eemal öeldu tähttähelisest tajumisest. Ärge koormake teineteist faktidega ja üksikasjadega. Kui vaidlete detailide pärast, peatuge ja kontrollige, kuivõrd täpset te olete, enne kui jätkata vaidlust. Püüdke mõista selle toimet ja tagajärgi, millest te räägite.

Kui Teie partner on INTUITIIVNE
Ärge unustage, et kõik mida räägite, Teie partner leiab niikuinii viisi,
kuidas mõista kõike teisiti. Kontrollige mõttest arusaamist, et rahulduda
öelduga. Ärge unustage, et Teie partneril on iseloomulik anda üldist vastust Teie konkreetsele küsimusele. Ärge võimaldage partneril eemalduda konkreetsest teemast. Üritage mõista räägitu tagajärge ja mõtet. Vältige laskumast detailidesse niivõrd, et kaoks üldpildi nägemine.

Kui Teie partner on MÕTLEJA
Ärge unustage, et igal ühel teist on tunded. Püüdke nendega arvestada
suhtlemisel. Ärge püüdke muuta teie vestlust võistlemiseks. Kõrvaliste
juuresolekul ärge unustage seda, kuidas nad võivad tajuda, mida kuulavad. Teadke, millal tuleb lõpetada analüüsimine ja võistlemine. Tunnistage, et teil mõlemal on emotsioonid ja teie vaidlus võib viia solvamiseni. Midagi hirmsat kaotatud vaidluses pole. Elu läheb edasi.

Kui Teie partner on TUNDEINIMENE
Tehke komplimente ilma tagamõtteta, mis Teile see ka ei tähendaks, või kui Teile nii rohkem meeldib, saatke sedel. Pidage meeles, kui Teie partner tõstatab üles mingi küsimuse, vajab ta tõenäoliselt Teie toetust, aga mitte analüüsi. Pidage meeles, et palju Teie öeldust võib olla tajutud kui isiklik solvamine, isegi siis kui Te seda ei soovinud. Üritage aegajalt vabandada ja pole midagi hirmsat selles, et Te ütlete "vabandust", kui Teil tekib selleks soov. Püüdke ilmutada oma inimlikke omadusi konflikti käigus.

Kui Teie partner on OTSUSTAJA
Konflikte planeerida on võimatu, kuid nende lahendamine - võimalik. Määrake probleemide ring ja siis määrake aeg nende vaatlemiseks. Kui küsimus pole veel lahendatud, ärge väitke vastupidist vaid selle nimel, et muuta situatsiooni enam kindlaksmääratuks. Aegajalt andke järele, isegi teades, et Teil on õigus. Üritage arutleda küsimust selle asemel, et kohe anda sellele vastus väi soovitada midagi. Pidage meeles, et Te pole võimeline kõike kontrollima.

Kui Teie partner on KOHANEJA
Võimaldage partneril uurida probleemi lahenduse erinevaid variante. Püüdke lahendada konflikt positiivselt, aga mitte selle nimel, et võita vaidlus. Aidake partnerit keskenduda millelegi ühele. Vältige partneri nurka surumist. Kujundlikult öeldes, andke talle liikumisvabadus. Aidake omal partneril mõista mida Te ei soovi, andes endale aru sellest, et ülejäänuga võiksite leppida. Hinnake oma partneri võimet leida alternatiive. Ärge kartke neid vaadelda.

 

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud lugemiseks ainult meestele.

Mille poolest ESTJ tüüpi naine paistab silma teiste seast?

Mulje ESTJ tüüpi naise välimusest võib iseloomustada ühe sõnaga, - „hoolitsetud“. Riietub ta klassikalises stiilis, eelistades kalleid ja kvaliteetseid asju (unustamata juhusel meenutamast nende hinda ja kvaliteeti). Tähtis detail: ei mingit „kassikulda“, ainult „väärismetallid!“ Kogudes tervet kollektsiooni suurepäraseid asju, ta kannab kuudeviisi mingit ranget ülikonda, tõendades, et see talle sobib. Pidevalt säilitab hõivatud, alati kusagile kiirustava asjalikku naise imagot. Tema ilmes on kõik kohal ning kõik on õige, kuid pole tunnetav ei innustus ega see, mida nimetatakse Jumala sädemeks.

Temaga tutvumine ja suhtlemine.

Tutvuda ESTJ tüüpi naisega võib tööl (aga kus siis veel?). Kontaktide kinnituseks on soovitav äramärkida mitte niivõrd tema välimust, kuivõrd teenistusalaseid edusamme. Õigeks sammuks oleks huvi ilmutamine tema ilusate diplomite ning sertifikaatide päritolu vastu, mis on seintel ülesriputatud. Teie ðansid veelgi tõusevad, kui te olete elegantselt riietatud, tulete minuti täpsusega ning toote kaasa kingituse (ainult mitte veidrat nänni, vaid kasulikku ese). On veel üks tähelepanek: kuidas ESTJ tüüpi naine ka ei üritaks seda varjata, ta salamisi austab loomingulisi ning mitteordinaarseid inimesi. Seetõttu võib sattuda avantüristi käe alla, kes meenutab salapärast romantilist kangelast. Kuigi teistes situatsioonides ta on pidevalt valvas ning vähe keda usaldab. Vaadetes on samamoodi konservatiivne, nagu ka riietuses, ka igapäevases elus kardab kardinaalseid muutusi. Tähelepanu pretendendid! ESTJ tüüpi naine suhtub ettevaatlikult huumorisse ning irooniasse üldse, ning enda persooni suhtes eriti. Tema kõrge enesehinnang põhineb veidral eeldusel: inimeste voorused on otseses sõltuvuses nende töövõimest. Aga kuna ta töötab teistest rohkem, siis...

Tööl käimine.

Lävib ESTJ tüüpi naine riiklikes struktuurides, prokuratuuris, juhtivatel kohtadel kultuuri- ja kaubandusasutustes. Karjääri ning materiaalset heaolu peab peamiseks „õnnemoodustavaks“ teguruks. Tänu visadusele võib saavutada teatud edu: oleks te näinud, kuidas ta poputab ning hoolitseb olgu et väikest, kuid siiski isiklikku kabineti... Perioodiliselt teatab avatult, et kasvõi homme „jätab kõik maha“ ning läheb tööle reakaastöötajana. Uskuda seda ei tasu, kuna seni ühtegi sarnast juhtumit ajalugu pole fikseerinud.

Sõltumata perekonnaseisust ning materiaalsest küllusest, töötab ESTJ tüüpi naine alati. Ning töötab hästi, oleks vaid stabiilne teenindusalane situatsioon. Siiski ei saa nõustuda populaarse väitega, et ESTJ tüüpi naine on suurepärane juht. Nii võivad kõneleda vaid need, kellel oli õnne mitte töötada sellise naisülemuse alluvuses. Kuna ta püüab kogu töö teostada iseseisvalt ning tal on väga kõrged nõuded personali osas, siis on tal üsna raske juhtida inimesi. ESTJ tüüpi naine on sageli hüsteerika lävel, osutab alluvatele nende reaalsetele ning näilikele möödalaskmistele (sama saatust peavad jagama ka majanaabrid ning isegi juhuslikud kaasreisijad transpordis). Samas välise ohu puhul kaitseb kaastöötajaid, „õiglaselt“ lahendab töötasuga seotuid küsimusi ning imestab, et teda ei armastata. Talub suuri raskusi uue meeskonna loomisel: tundmata milline on inimene tegelikult, kuidagi ei suuda otsustada võtta teda tööle ning hiljem eelistab pöörduda kontrollitud vanade kaastöötajate poole.

Teenistuses ESTJ tüüpi naisel, nagu öeldakse, lähvad rivist välja pidurid: ta on töörügaja ning töötab viimasel piiril. Tema ennastsalgavas töös on vähe innustust, selle eest esinevad otstarbekohasus ja arvestus. Ja kui mehe puhul see omadus näeb loomulikult välja, siis naisele see võib lõppeda neuroosidega ning terviseprobleemidega üldse. Töö täielikult haarab teda, kuid iseseisvalt lõõgastuda ta ei suuda: selleks ta vajab väliseid mõjutusi, - lauatagused peod koorilauludega, väljasõidud loodusesse, soe seltskond. Tegelikult ta ei puhka, vaid „eemaldub“ tööst.

Käitumine abielunaisena.

Perekond ESTJ tüüpi naisele pole mitte niivõrd kindel tagala, vaid lisatöökoht. Abikaasalt ja lastelt ta nõuab mitte vähemat vastutust, kui asjalikult partnerilt (lojaalsem on vanurite ning laste suhtes, - nendega on tal kergem leida ühist keelt).

On armukade ning seda tunnet ei varja, ning seepärast need, kellele on see meelepärane, võivad küllastuseni nautida kordamatuid aistinguid. Pidevalt hoiab oma kaaslast „kuumas“ reservis, - teid võivad koormata tööga (või abielukohustustega!) mistahes päeva- ning ööajal. Vähesed katsed võidelda vabaduse eest lõpevad diktaatorlike meetoditega. Abikaasat, kes naudib diivanil ning unistab impressionistidest, koheselt suunab ühiskondlikele töödele, nagu prügi väljaviimisele. ESTJ tüüpi naine ise on võimeline „töötama“ kolme eest: teenistuses, köögis ning voodis. Tema elamine on täidetud kõiksuguste kasulikke (ja mitte eriti kasulikke) pisiasjadega. ESTJ tüüpi naisel on sageli suurepärane raamatukogu.

Voodielu.

Ka seksisse ESTJ tüüpi naine läheneb vastutusrikkalt. Tekib mulje, et see on tema tegevusteplaani üks punktidest. Tema seksuaalse poliitika põhiprintsiip, - „tee nagu mina“. Sealjuures on vankumatult veendunud oma naiselikkus meeldivuses, ning mitte põhjuseta, kuna tema tehnika on praktiliselt laitmatu. Juhtub, et on liigselt asjalik, nõudlik ning ebaromantiline (kuigi jumaldab televisiooni „seebikaid“). Iialgi ei andesta partnerile, kui ta peale „sideseanssi“ pöörab end seina poole ning üritab uinuda, - „Aga vestelda?“. Vestlused voodis on alati konkreetsed: tootmisprobleemidest, sõbrannadest, lastest, sealjuures erilise kõnevaheaegu ei tee. Standardne fraas kell seitse hommikul poolärganud partnerile: „Äratus! Hommikusöök on laual, aga mina lähen tööle“.

Lahkumine minimaalsete kulutustega.

Oma imago toitmiseks ESTJ tüüpi naine on võimeline kaua säilitama stabiilsuse näilikkust suhetes. Sageli tema mehed, suutmata välja kannatada „töölaagri“ rütmi, üritavad lahkuda, kuid see pole nii lihtne! ESTJ tüüpi naine osutub õrnaks ning ahvatlevaks seni, kuni partner ei mõtle ümber. Ning siis ta hakkab asju pakkima ise, jättes talle pisilootuse selleks, et „tuul muudab suunda“. Mitte alati käivitub, tunduks nagu loomulik, ESTJ tüüpi naisega lahkuminekuviis, - tööentusiasmi täielik puudumine teie poolt. Ta lihtsalt võtab enda kanda veel ka teie kohustusi. Paremale tulemusele viib banaalne truudusemurdmine, - ESTJ tüüpi naine saab olema sügavalt haavatud, kuid see tee pole ohutu, kuna ta võib kätte maksta (sealjuures võõraste kätega). Seepärast on soovitav kontrollitud meetod: sagedamini asetage teda ebamäärastesse situatsioonidesse, rohkem uusi persoone laval ning „süþeede pöördeid“, aga lõppakordiks peab saama kogu tema tegevuse põhjalik revideerimine möödalaskmiste üksikasjalikku analüüsiga.

 

tagasi algusesse